Centre français de recherche en sciences sociales

Vítejte na stránkách ústavu CEFRES

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (Centre français de recherche en sciences sociales - CEFRES), spadá pod správu ředitelství pro kulturní, univerzitní a výzkumnou spolupráci francouzského Ministerstva zahraničních věcí. Jeho hlavním posláním je (...)

calendrier

12. března 2015

Kolokvium od 10. do 12. března 2015 Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6 organizované Filozofickým institutem AV ČR ve (...)

30. dubna 2015

Institute for Advanced Studies v Paříži provádí nábor špičkových vědeckých pracovníků ze zahraničí působících v oblasti (...)

30. června 2015

Program francouzsko-českého semináře historických věd organizovaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve (...)