Vítejte na stránkách ústavu CEFRES

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (Centre français de recherche en sciences sociales - CEFRES), spadá pod správu ředitelství pro kulturní, univerzitní a výzkumnou spolupráci francouzského Ministerstva zahraničních věcí. Jeho hlavním posláním je (...)

calendrier

27. dubna 2014

April 26-27, 2014, CEFRES The Central European Dictionary of Political Concepts is a new approach to mapping (...)

30. května 2014

The conference will take place in Prague, on May 29-30, 2014. The conference is organized under the auspices of (...)