Vítejte na stránkách ústavu CEFRES

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (Centre français de recherche en sciences sociales - CEFRES), spadá pod správu ředitelství pro kulturní, univerzitní a výzkumnou spolupráci francouzského Ministerstva zahraničních věcí. Jeho hlavním posláním je (...)

calendrier

2. září 2014

16. října 2014

Ve ctvrtek 16. října 2014, od 9:10 v CEFRES, Jean-Claude MÜHLETHALER (Université v Lausanne) Pražský seminář (...)