Centre français de recherche en sciences sociales

CEFRES

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (Centre français de recherche en sciences sociales - CEFRES), spadá pod správu ředitelství pro kulturní, univerzitní a výzkumnou spolupráci francouzského Ministerstva zahraničních věcí. Jeho hlavním posláním je (...)

calendrier

28. srpna 2015

Výzva k podávání přihlášek Uzávěrka pro posílání přihlášek do CEFRESu: 28. srpna 2015. Období: od 1. ledna 2016 do 31. prosince (...)

1. září 2015

Přivítání nových členů CEFRESu, 1. září 2015 od 10 hod.

7. října 2015

7. října 2015 17:00 - Inaugurace nových prostor CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1 (pro pozvané) Velvyslanec Francouzské (...)

8. října 2015

8. října 2015 v 16 hod. Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: promýšlení jednoty humanitních a společenských věd (...)