Zapojte se

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) přijímá v první řadě výzkumné pracovníky působící ve Francii nebo v některé ze zemí Visegrádské čtyřky, kteří mají zájem o vzájemnou spolupráci a rozvíjení interdisciplinarity. Stát se součástí CEFRESu je možné několika způsoby:

JOIN US

Zapojení na dobu nejméně jednoho roku

Zapojení na dobu kratší než jeden rok

  • jako výzkumný pracovník jednoho z francouzských výzkumných center, který získal finanční příspěvek od CEFRESU z Programu na podporu mobility (finanční příspěvek ve výši 1 000 € po dobu 2 až 6 měsíců)
  • jako postdoktorand přidružený k některému výzkumnému centru ve Francii za využití Programu na podporu mobility CEFRES-FMSH
  • jako výzkumný pracovník nebo vysokoškolský pedagog čerpající z Programu na podporu mezinárodní mobility (SMI) od CNRS na dobu pobytu od 3 do 9 měsíců – Viz výzva pro rok 2020 (uzavřeno po tento rok)
  • jako stážista zapsaný na univerzitě ve Francii, jako stážista z FF UK či jako stážista z FSV UK (v délce od 1 do 3 měsíců).
Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách