Vědecká rada

Vědecká rada CEFRESu se skládá z osmi členů, kteří jsou vždy po dvou jmenováni Univerzitou Karlovou v Praze, Akademií věd České republiky, francouzským Ministerstvem Evropy a zahraničních věcí a výzkumným centrem CNRS.

Vědecká rada má za cíl:

 • dohlížet na vědeckou politiku spolupráce, jedná se o poradní orgán ředitele CEFRESu v otázce vědeckých projektů;
 • hodnotit kandidatury na pozici ředitele CEFRESu;
 • účastnit se na hodnocení uchazečů o pozice vedoucích projektů nebo výzkumných pracovníků přidružených k CEFRESu.

Členové vědecké rady

 • Eva Voldřichová-Beránková (docentka na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze)
 • Emmanuelle Boulineau (docentka v École normale supérieur, Lyon)
 • Clélia Chevrier-Kolačko (zástupkyně ředitele v sekci pro vysoké školství a výzkum), nebo její zástupkyně Maëlle Sergherart (vedoucí odboru  humanitních a společenských věd a archeologie)
 • Jacques Dubucs (vědecký ředitel sektoru “Sciences de l’homme et de la société” na Ministerstvu školství, vysokoškolského vzdělávání a výzkumu, nebo jeho zástupce Benoist Pierre, chargé de mission)
 • Zdeněk Hrbata (Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky)
 • Jan Maršálek (Filosofický ústav Akademie věd České republiky)
 • Guillaume Métayer (CNRS, CELLF Université Paris-Sorbonne/CNRS)
 • Lenka Rovná (Prorektorka pro evropskou problematiku Univerzity Karlovy v Praze)

Předsedkyně vědecké rady: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc

Bývalí členové v letech 2014–2017:

 • Mirjam Friedová (děkanka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
 • Alexandre Gefen (CNRS)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách