Vědecká politika

Vědecká politika CEFRESu je vymezena třemi výzkumnými osami, které vybízejí k použití konceptuálních metodologických i tematických přístupů, aniž by se omezovaly na konkrétní terén nebo kulturní areál. Tyto osy byly definovány prostřednictvím přímé diskuse s vědeckými pracovníky z České republiky, kteří se účastnili Otevřených humanitně a společenskovědních oborových setkání v rámci Platformy CEFRES během dubna a května 2015.aCelkted": h setká.hvěanit6 m it">ruseciplinírh oborání v reré vy ba a:elůmesnejrůza sjš obornitně a společenskovědních oborovýů umožana, zaastnent,ímé p nalečeuvy Cc{ zahrnukoncdo budouřáeckými itika CEFRESu,cova tty ntvymjiborvumné projekty. -- class="searcfn jud - "-- class="searon article-titreali8 " steali8"-- ple="text-align: justify;"> apls="posteysija-ch-poeradparagrap nt types="posteysija-ch-poerae-red a:e[required]" ="s" /eysija[user_ .tr][l.tr_il][]" e"submch-poeraase="" na1" e/h Lettre en fais" />bel> --> apls="posteysija-ch-poeradparagrap nt types="posteysija-ch-poerae-red a:e[required]" ="s" /eysija[user_ .tr][l.tr_il][]" e"submch-poeraase="" na4" e/h Newsles/cs nn ish" />bel> -->nt types="posteysija-it" va eysija-it" vald" plac="submit" clase="" naPmihlásva se!me/he nt type="submhiddclas="s" /teac_ilase="" na3me/he at type="submhiddclas="s" /on="htase="" nasaveme/he at type="submhiddclas="s" /rols="slcs" e="" nasubscri.curme/he at type="submhiddclase="" na1" ="s" /eysija-" clas/he rm> <>> rabar "contrsnklass="postet a:hoet_tweno>efs="searoefs="searoCsrn:hor "recherche du ES cu n efs="sea'oLa /cs primdes données de la"recherche. L’exate-emdes thèses de docndůt class="auteo7 Noves.cu5.aC7an>

efs="sea'oArt :hopouvoir, -empouvoir de l’art (II). Jo are d’étude r">uel-emde l’équipe HISTARA. class="auteo7 Noves.cu5.aC7an>

efs="sea'oP-ligradua:e ConferenEFRof the Brit /> Sl-rety: ayRof StifiEFR–eFlorenEFR5-7 April5.aC7anli > class="auteo7 Septes.cu5.aC7an>

efs="sea'oWorkshopr lasHeritfoot(minIdfic-poln"> anli > class="auteo4 Septes.cu5.aC7an>

efs="sea'oPenser au-delàmde l’hnt-r. Li cles, folsiècz/ :hofinsmde l’hu"> anli > class="auteo31 Augu04 .aC7an>

r> çaicouzě p ústav třRkumnýc v{ ečenskově praceckách h2> ss="nav-menion prim-navigation primndary-navigation ul
    5Knihovna
e="mainlete-i-rep cla Kaley-pýtakcí> av id="contts-mas-caley-nal5ass="postet a:hnts-mas_caley-naoet_twencaley-naskuatao"home5|/> Deces.cu5.aC7an>

 > tdi > tdi > tdi > tdiSl-clas="#cont">« Noves.cu tdiodivlabtdss="contajax-spin classol> S8-0las="#cont">Janu cl » tdiodivl> rabar "cont" />iver-2ass="postet a:hoet_twen" />ivestylass="entret-title a:h">A />iver ss="sub-mn-reader-text">Sea:iver-dropdown-lahA />iver iver-dropdown-las="s" /o />ive-dropdowndlptuhange='docu-rep.loln"> .="#co.com.op"> s[.com.selpagedIndex].e="" ;'i se="" nam>Selpag"Month iodivl se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/06/c12'> Deces.cu5.aC7 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/06/c10'> Octo.cu5.aC7 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/06/c09'> Septes.cu5.aC7 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/06/c08'> Augu04 .aC7 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/06/c06'> June .aC7 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/06/c05'> May .aC7 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/06/c03'> Ma&hel.aC7 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/06/c02'> Febru cl .aC7 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/06/c01'> Janu cl .aC7 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c12'> Deces.cu5.aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c10'> Octo.cu5.aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c09'> Septes.cu5.aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c08'> Augu04 .aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c07'> July .aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c06'> June .aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c05'> May .aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c04'> April5.aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c03'> Ma&hel.aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c02'> Febru cl .aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/066c01'> Janu cl .aC6 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/065c12'> Deces.cu5.aC5 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/065c11'> Noves.cu5.aC5 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/065c10'> Octo.cu5.aC5 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/065c09'> Septes.cu5.aC5 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/065c08'> Augu04 .aC5 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/065c07'> July .aC5 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/065c06'> June .aC5 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/065c05'> May .aC5 iod se="" n'://www.cefres.cz/cs/plat a:e7/064c07'> July .aC4 io>selpaglia> fv> -pub e="mainlete-i-rep cla Sear iv class="head">Seet-tit"g src="datacontent/uplouploads7/065c07egs-2015logo-cnrs-maedi\,"sv/h="126200 e="2015ESu

Cy-hee fais" />or "recherche
en stifiEFs al-reser

UMIu USR 3138 CNRS

NaeFlorenEi 3
CZ-cl0 00 Pvngue 1
Réfky, que tchèque

T s: (420) 224 921 400
Faxs: (420) 234 129 781
En"> ls: gs-201@es.cz/cs/

v>
rabar "cont-alig2ass="postet a:hoet_twen">Sear iv class="head">Seet-tit"g ef="http://www.diplockýe.gouv.clasptulchF-_racker('send','pag nts-maag noutb-coloet-tit'g n://www.diplockýe.gouv.clag n');tg src="datacontent/uplouploads7/065c05/Ministècz_des_Affnires_émrangècz/_wendu_développi-rep_it">rnn"> al.jpegight="126100 h="126100 e="2015Ministèczmdes affnires émrangècz/ :hodu développi-rep it">rnn"> alv/a>>br>
al de la"recherche ntifique" hr (çaice)v/a>>br>
or "recherche à l'émrangcs (FMSH)v/a>> rabar "contmetaklass="postet a:hoet_twenmetastylass="entret-title a:h">Meta ef="Vera://www.cefres.cz/cs/iontckýn?rsd">Logine ef="Vera://www.cefres.cz/cs/ilat sitmgE-heiJe r clase="2015Really Site-emSyndoln"> ">RSSbr>, ef="Vera://www.cefres.cz/cs/ilatent-repst sitmgCnt-reps r clase="2015Really Site-emSyndoln"> ">RSSbr>, ef="Vera://wapi.cordpcz//corg/t e="2015Poweredse oWordPcz//,tus-pe-of-theocle semaiquc pers al ished" ingcehomy CE.">WordPcz//corg iv>rabar "conto>efs="searoefs="searo cu n efs="sea'oAu cœurodu fnit="hoigieuxs: théplieserovnt" hrsermémhogickýz/ :hoit">ruseciplinaritéefs="sea'oIs\/c,ihi > ayt(minmem ayefs="sea'o19187">S8s: Sortz/ d8;fo9;empire. Suroles ter(es de l8;fo9;empire rusa> efs="sea'oLa Faice :holes révion-sins de 1917 en Rusai> efs="sea'oBeyved the Revion-sin nn Rusaia efs="sea'oLe Léninzmdes phanisopher efs="sea'oLes ter-pagoires d8;fo9;ocndbr> v> PitíívámeoWordPcz// (v češ -pě). o/cs/ .ent#enlopholo Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontent/uploins/youthal/jatev-hal.js?ver=4.7.2'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontincludesgjatent-rep-ontit.mn?js?ver=4.7.2'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontincludesgjates\/csloadit?mn?js?ver=3.2.0'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontincludesgjatmas ry?mn?js?ver=3.3.2'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontincludesgjatj hrrytj hrry.mas ry?mn?js?ver=3.1.2b'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontent/uplothemesgtwuplyfourteengjatfunn="hts?js?ver=/0650315'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontent/uploins/youtube-emb-es.cd-/scr>scrip"atfitvids.mn?js?ver=4.7.2'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontincludesgjatontes.cd.mn?js?ver=4.7.2'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontent/uploins/youteysija-newsles/cssgjat-red a:e/langu\/cs/j hrry.-red a:"htEn/yoe-cs?js?ver=/.7.5'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontent/uploins/youteysija-newsles/cssgjat-red a:e/j hrry.-red a:"htEn/yoe?js?ver=/.7.5'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'> /* */ >>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontent/uploins/youteysija-newsles/cssgjatfols-subscri.cur?js?ver=/.7.5'>>>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'> /* */ >>scrip"criscrip"e="sub'">Se/javascrip"'g"htt'://www.cefres.cz/cs/pontent/uploins/youtts-mas-ma'segjatfols-et-tits?js?ver=4.7.2'>>>scrip"cri/ cla><> tml>