Seznam výzkumných pracovníků

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2015/2016
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2016/2017

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2017/2018

Benedetta Zaccarello

Kontakt: benedetta.zaccarello@cefres.cz

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od 1. ledna 2017. Zabývá se tématem Hybridizace paradigmat a cirkulace tradic v rámci psaní současné filosofie, které studuje prostřednictvím archivního výzkumu manuskriptů filosofa Jana Patočky a Aurobinda Ghose. Její projekt je součástí výzkumné osy I.

István Pál Ádám

Kontakt: istvan.adam@cefres.cz

od 1. ledna 2016 působí jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum se pojí se studiem prostorové kontroly, kterou disponovali středoevropští domovníci a tvoří součást výzkumné osy III.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi@cefres.cz

od 1. ledna 2016 je postdoktorantkou v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách tvoří součást osy II výzkumného záměru CEFRESu.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply