Seznam výzkumných pracovníků

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2015/2016
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2016/2017
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2017/2018

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2018/2019

Aníbal Arregui

Kontakt: anibal.arregui(@)cefres.cz

je výzkumným pracovníkem na Universitě v Barceloně (Department of Social Anthropology), na Vídeňské univerzitě (Department of Social and Cultural Anthropology, a přidruženým k CEFRESu v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Jeho výzkum nazvaný Divoká prasata ožívají: Luky a šípy v evropské ekopolitice spadá pod výzkumnou osu 2.

Ludĕk Brož

Kontakt: broz(@)eu.cas.cz

od února 2018 je výzkumným pracovníkem na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci), jehož je zakladatelem. Jeho výzkum spadá pod výzkumou osu 2.

Giovanna Capponi

Kontakt: giovanna.capponi(@)cefres.cz

působí od 7. ledna 2019 do 31. prosince 2019 působí jako postdoktorandka v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Její výzkum probíhá v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci) a spadá pod výzkumnou osu II.

Paul G. Keil

Kontakt: paul.keil(@)cefres.cz

je od ledna 2019 postdoktorandem CEFRESu a člen výzkumného programu TANDEM Zdivočelí divočáci. Jeho výzkum se zaměřuje na vztahy lidí a divokých prasat v Austrálii.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

je od 1. ledna 2018 výzkumnou pracovnicí přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu 2.

Thomas Mercier

Kontakt: thomas.mercier(@)cefres.cz

od 1. ledna 2018 je postdoktorandem v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Od března 2018 je členem Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie na FHS UK. Jeho výzkum nazvaný Derridovy Evropy: Dekonstrukce, marxismus, demokracie spadá pod výzkumnou osu 1.

Kannan Muthukrishnan

od března 2018 je výzkumným pracovníkem přidruženým k CEFRESu v rámci programu s názvem “Archivy a Interkulturalita”. Je výzkumníkem ve Francouzském institutu v Pondicherry, Indie.

Fedora Parkmann

Kontakt: fedoraparkmann(@)aol.com

je od ledna 2019 postdoktorandkou Ústavu dějin umění AV ČR a přidruženou výzkumnicí CEFRESu. Její výzkumný projekt s názvem “A Transnational Perspective on Czech Social Photography. A Case Study of Czech International Exhibitions 1933-1934 between Germany, France and the USSR” spadá pod výzkumnou osu 1.

Marianna Szczygielska

Kontakt: szczygielska(@)cefres.cz

byla v roce 2018 je postdoktorandkou v Etnologickém ústavu AV ČR a dnes je přidružená k CEFRESu v rámci projektu TANDEM – Zdivočelí divočáci. Je postdoktorandkou v Max Planck Institute for the History of Science, Department III Artifacts, Knowledge, Action. Její výzkum nazvaný Divoká prasata a pyšní sloni: rozvoj přirozených prostředí zvířat ve střední Evropě spadá pod výzkumnou osu 2.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.VATE(@)cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci programu TANDEM (projekt Zdivočelí divočáci). Její výzkum spadá pod výzkumnou osu 2.

Benedetta Zaccarello

Kontakt: benedetta.zaccarello(@)cefres.cz

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od 1. ledna 2017. Zabývá se tématem Hybridizace paradigmat a cirkulace tradic v rámci psaní současné filosofie, které studuje prostřednictvím archivního výzkumu manuskriptů filosofa Jana Patočky a Aurobinda Ghose. Její projekt spadá pod výzkumnou osu 1.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách