Seznam výzkumných pracovníků

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2015/2016
Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2016/2017

Tým výzkumných pracovníků CEFRESu 2017/2018

Aníbal Arregui

Kontakt: anibal.arregui(@)cefres.cz

od 1. ledna 2018 je postdoktorantem v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Od března 2018 je členem Institutu sociologických studií FSV UK. Jeho výzkum nazvaný Divoká prasata ožívají: Luky a šípy v evropské ekopolitice spadá pod výzkumnou osu 2.

Ludĕk Brož

Kontakt: broz(@)eu.cas.cz

od února 2018 je výzkumným pracovníkem na poloviční úvazek v CEFRESu v rámci programu TANDEM, jehož je zakladatelem. Jeho výzkum spadá pod výzkumou osu 2.

Chiara Mengozzi

Kontakt: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 je postdoktorantkou v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků.  Od 1. ledna 2018 je výzkumnou pracovnící přidruženou k CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách spadá pod výzkumnou osu 2.

Thomas Mercier

Kontakt: thomas.mercier(@)cefres.cz

od 1. ledna 2018 je postdoktorantem v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Od března 2018 je členem Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie na FHS UK. Jeho výzkum nazvaný Derridovy Evropy: Dekonstrukce, marxismus, demokracie spadá pod výzkumnou osu 1.

Kannan Muthukrishnan

Kontakt:

od března 2018 je výzkumným pracovníkem přidruženým k CEFRESu v rámci programu s názvem “Archivy a Interkulturalita”. Je výzkumníkem ve Francouzském institutu v Pondicherry, Indie.

Marianna Szczygielska

Kontakt: szczygielska(@)cefres.cz

od 1. ledna 2018 je postdoktorantem v Etnologickém ústavu AV ČR přidružená k CEFRESu v rámci projektu TANDEM. Její výzkum nazvaný Divoká prasata a pyšní sloni: rozvoj přirozených prostředí zvířat ve střední Evropě spadá pod výzkumnou osu 2.

Virginie Vaté

Kontakt: virginie.vate(@)gsrl.cnrs.fr

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od února 2018 v rámci projektu TANDEM. Její výzkum spadá pod výzkumou osu 2.

Benedetta Zaccarello

Kontakt: benedetta.zaccarello(@)cefres.cz

výzkumná pracovnice v CNRS přidružená k CEFRESu od 1. ledna 2017. Zabývá se tématem Hybridizace paradigmat a cirkulace tradic v rámci psaní současné filosofie, které studuje prostřednictvím archivního výzkumu manuskriptů filosofa Jana Patočky a Aurobinda Ghose. Její projekt spadá pod výzkumnou osu 1.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách