Seznam stážistů

Charlotte Barbier

Third year of Bachelor at Sciences Po Toulouse. In parallel in 2nd year of bachelor at Paris Nanterre University. Currently at the CEFRES to discover the profession of researcher. 
Personal interest: 19th century history in Europe 
Studies fields : political sciences, history of 19th century and 20th century, public and international law, economic and sociology
Internship period: September-December 2020 
Research and administrative internship

Gabrielle Franck

Master “International Relations and Politics and Public Administration” FSV UK a Univerzita v Kostnice
Téma diplomové práce: Kolektivní trauma a konkurence v identitách, skryté faktory sociální mobilizace roku 2019 v Jižní Americe (fokus na Chile, Argentina, Bolivie)
Profesionální zájmy: Kolektivní paměť, mezinárodní vztahy, geopolitika, zvlášť v Africe a Jižní Americe
Trvání stáže: červenec, září 2019
Administrativní a výzkumná stáž

Zoé Neboit

Magisterské studium v oboru Francouzská, obecná a konparativní literatura na Univerzitě ve Štrasburku. Aktuálně na výměnném program Erasmus na FF UK v Praze
Odborný zájem: historie a sociologie evropské literatury, literární historie žen a feminismu, poezie 19. a 20. století, volné psaní
Téma diplomové práce: První pařížský Bohème: literární a společenská konfrontace mezi modely mansardů a Salonu
Trvání stáže: říjen–prosinec 2019
Administrativní a výzkumná stáž

Timothé Freddo

Bakalářské studium v oboru učitelství Historie-Geografie na Univerzitě v Orléans. Aktuálně na výměnném programu na FF UK v Praze
Odborný zájem: Dějiny nenásilných hnutí, mezinárodní vztahy (současné období), Master MEEF (Capes)
Trvání stáže: leden-únor 2020
Administrativní stáž

Etienne Coudrais

Třetí ročník bakalářského studia na Univerzitě Paříž 1 Panthéon-Sorbonne, aktuálně na výměnném programu na FSV UK v Praze
Odborný zájem: Politické vědy, analýza veřejné politiky zejména ve vztahu k teritoriu, veřejné právo, institucionální systém Evropské unie
Trvání stáže: leden-duben 2020
Administrativní stáž

Armelle Bilembo

Magisterské studium: Tema+ FF UK/ELTE,
Historie na Univerzitě Paris I–Pantheon Sorbonne
Odborný zájem: historie, antropologie, migrace, studia menšin
Téma diplomové práce: Černoch a Evropan: úloha lokality ve formování identity a sebepojetí
Trvání stáže: říjen–prosinec 2019
Administrativní a výzkumná stáž

Cécile Poulot

Doktorát germánských studií na Universitě Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Odborný zájem: Kulturní historie germánského světa, Evropy, historie umění a architektury
Název doktorské disertace: Adolf Loos : vídeňský architekt v meziválečné Evropě
Trvání stáže: listopad-prosinec 2019
Výzkumná stáž

Seznam stážistů 2014/2015
Seznam stážistů 2015/2016
Seznam stážistů 2016/2017
Seznam stážistů 2017/2018
Seznam stážistů 2018/2019

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách