Seznam stážistů

Gabrielle Franck

Master “International Relations and Politics and Public Administration” FSV UK a Univerzita v Kostnice
Téma diplomové práce: Kolektivní trauma a konkurence v identitách, skryté faktory sociální mobilizace roku 2019 v Jižní Americe (fokus na Chile, Argentina, Bolivie)
Profesionální zájmy: Kolektivní paměť, mezinárodní vztahy, geopolitika, zvlášť v Africe a Jižní Americe
Trvání stáže: červenec, září 2019
Administrativní a výzkumná stáž

Zoé Neboit

Magisterské studium v oboru Francouzská, obecná a konparativní literatura na Univerzitě ve Štrasburku. Aktuálně na výměnném program Erasmus na FF UK v Praze
Odborný zájem: historie a sociologie evropské literatury, literární historie žen a feminismu, poezie 19. a 20. století, volné psaní
Téma diplomové práce: První pařížský Bohème: literární a společenská konfrontace mezi modely mansardů a Salonu
Trvání stáže: říjen–prosinec 2019
Administrativní a výzkumná stáž

Timothé Freddo

Bakalářské studium v oboru učitelství Historie-Geografie na Univerzitě v Orléans. Aktuálně na výměnném programu na FF UK v Praze
Odborný zájem: Dějiny nenásilných hnutí, mezinárodní vztahy (současné období), Master MEEF (Capes)
Trvání stáže: leden-únor 2020
Administrativní stáž

Etienne Coudrais

Třetí ročník bakalářského studia na Univerzitě Paříž 1 Panthéon-Sorbonne, aktuálně na výměnném programu na FSV UK v Praze
Odborný zájem: Politické vědy, analýza veřejné politiky zejména ve vztahu k teritoriu, veřejné právo, institucionální systém Evropské unie
Trvání stáže: leden-duben 2020
Administrativní stáž

Armelle Bilembo

Magisterské studium: Tema+ FF UK/ELTE,
Historie na Univerzitě Paris I–Pantheon Sorbonne
Odborný zájem: historie, antropologie, migrace, studia menšin
Téma diplomové práce: Černoch a Evropan: úloha lokality ve formování identity a sebepojetí
Trvání stáže: říjen–prosinec 2019
Administrativní a výzkumná stáž

Cécile Poulot

Doktorát germánských studií na Universitě Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Odborný zájem: Kulturní historie germánského světa, Evropy, historie umění a architektury
Název doktorské disertace: Adolf Loos : vídeňský architekt v meziválečné Evropě
Trvání stáže: listopad-prosinec 2019
Výzkumná stáž

Seznam stážistů 2014/2015
Seznam stážistů 2015/2016
Seznam stážistů 2016/2017
Seznam stážistů 2017/2018
Seznam stážistů 2018/2019

Facebooktwitterlinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách