Seznam stážistů

Eva Krejčová

Magisterské studium Politické teorie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy/Komparativní politologie, Sciences-Po Paris
Odborný zájem: politické strany, volby a volební systémy
Trvání stáže: červen 2017
Administrativní stáž

Kévin Leuret

Magisterké studium: Kultura a společnost XVI. – XXI. století, Fakulta humanitních věd, Univerzita v Bourgogne
Odborný zájem: Francouzsko-české vztahy XIX. století
Téma diplomové práce: Alliance française jako prostředník francouzské kultury v oblasti dnešní České republiky a Slovenska 1886-1938
Trvání stáže: květen 2017
Výzkumná stáž

Renata Jardin Kocourek

Doktorandka sociální psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Výzkumné téma: sociální reprezentace mateřství v evropském kontextu
Trvání stáže: květen 2017
Výzkumná a administrativní stáž

 

Alžběta Stančáková

Magisterské studium: Komparatistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: poezie (rumunská avantgarda ve frankofonním kontextu), pražská architektura
Trvání stáže: květen–červen 2017
Administrativní stáž

Carole Benoit

Magisterské studium: Informační studia a komunikace se zaměřením na dokumentaci, knihovnictví a monitoring (esDOC), Univerzita Poitiers
Odborný zájem: digitalizace v humanitních vědách, zpracování a správa výzkumných dat, vědecké a technické informace, mezinárodní spolupráce
Trvání stáže: duben–červen 2017
Administrativní stáž

Aurore Lafforest

Magisterské studium veřejné správy – Univerzita Lyon 2 Lumières, Francie
Odborný zájem: nadnárodní spolupráce a vědecká diplomacie
Téma diplomové práce: Střední Evropa: vliv diplomatické a vědecké spolupráce na integrační procesy Evropské unie
Trvání stáže: březen–červen 2017
Výzkumná stáž

Markéta Jirkovská

Magisterské studium Tlumočnictví: angličtina-čeština, francouzština-čeština, Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: překladatelství, tlumočnictví, mezikulturní komunikace
Trvání stáže: březen–duben 2017
Administrativní stáž

Marie Šindelářová

Magisterské studium Překladatelství a tlumočnictví – Univerzita Karlova
Odborný zájem: překlad francouzština-čeština
Trvání stáže: únor–duben 2017
Administrativní stáž (překlad)

 

Kateřina Vorlická

Magisterský obor tlumočnictví – francouzština a angličtina v kombinaci s češtinou; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: tlumočení v mezikulturní komunikaci
Trvání stáže: únor–duben 2017
Administrativní stáž (tlumočení)

 

Cécile Poulot

Doktorandka germanistiky – Univerzita Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Odborný zájem: německé a evropské kulturní dějiny, dějiny umění a architektury
Téma disertační práce: Adolf Loos: vídeňský architekt na propletených dráhách meziválečné Evropy
Trvání stáže: únor–březen 2017
Výzkumná stáž

Elisa Chazal 

UntitledMagisterské studium Histoire Civilisation Patrimoine – na univerzitě Jean Monnet de Saint-Étienne
Odborný zájem: patrimonializace, dějiny, lokální paměť
Téma diplomové práce: Patrimonializace pavilonů Světových výstav v Praze od roku 1891.
Trvání stáže: listopad–leden 2016/2017
Administrativní stáž

Margot Creach

Masteimm017_7r Tema EHESS/ FF UK/ELTE, absolventka bakalářského oboru historie na Univerzitě Pierre Mendès-France v Grenoblu
Odborný zájem: dědictví, patrimonializace, dějiny židovské komunity
Téma diplomové práce: Dědictví jako výraz židovských dějin: Studium organizovaných procházek v pařížské čtvrti Le Marais
Trvání stáže: říjen–listopad 2016
Administrativní stáž

Nicolas Ausello

Student magisterského oboru Teritoriální řízení a udržitelný rozvoj na Univerzitě Bordeaux Montaigne. Bakalářský diplom získal v oboru Geografie – Vláda na Univerzitě Lumière Lyon-2.
Odborný zájem: urbánní a environmentální politika, evropská politika na lokální úrovni, kartografie a GIS, životní prostředí
Téma diplomové práce: Nejistota veřejných dat o prostoru: jejich valorizace v rámci podniků zabývajících se pozemkovým sektorem
Trvání stáže: říjen–prosinec 2016
Výzkumná stáž 

Paul-Antoine Météier

Photo CEFRESBakalářský program historie a češtiny na  univerzitě Paris-Sorbonne (Paris-IV) / magisterské studium Sciences-Po-IEP Paříž
Téma diplomové práce: Transfer dvorské kultury do českých zemí ve 12.–15. století
Trvání stáže: červen–červenec 2016
Administrativní stáž

Marion Clain

SAMSUNG CAMERA PICTURESMagisterské studium Evropských a mezinárodních studií, politik a společností, Evropa a svět na univerzitě v Nantes, Francie. Bakalářský diplom z práva a politologie na univerzitě v Nantes
Téma diplomové práce: Islamofobie ve střední Evropě / v České republice
Trvání stáže: květen–červen 2016
Administrativní stáž

Pierre Neau

PierreNEAUMagisterský program Genderová studia na EHESS, Paříž, Francie.
Bakalářské studium oboru filozofie a sociologie a kulturních studií na univerzitě Lille 3, Lille, Francie.
Odborný zájem: sociologie, genderová studia, homosexuality, maskulinity, post-koloniální a post-socialistická studia.
Téma diplomové práce: Expatriace, maskulinity a homosexuality: Praha, ráj gayů nazývaný touha
Trvání stáže: duben 2016
Výzkumná stáž

Ludovic Schlosser

Master TEMA EHESS / FF UK.
Absolvent historie a slovanských studií na Université d’Aix-Marseille a na Universität Tübingen
Odborný zájem: sociální a kulturní dějiny germánského světa, středo-východní Evropy, dějiny každodennosti
Téma diplomové práce: Turistický průmysl a etnografická produkce. O jejich vzájemných vztazích a jejich odezvě na modely lokální identity v Krkonoších (1880-1918)
Trvání stáže: březen–duben 2016
Výzkumná stáž

Marion Eschard

Marion1Studentka magisterského programu na Université Paris-Sorbonne.
Absolventka oboru Studií středovýchodní Evropy se specializací na češtinu a maďarštinu (Université Paris-Sorbonne) a Literární vědy na univerzitě v Nantes
Odborný zájem: historie a literatura; kulturní, politické a sociální dějiny; idiocie, humor a disidentství
Téma diplomové práce: Chytrá idiocie v žurnalistických textech Alfreda Jarryho (1873-1907) a Jaroslava Haška (1883-1923)
Trvání stáže: únor–duben 2016

Gwendal Piégais

photo GwendalAbsolvent magisterského studie na Université de Louvain.
Studium historie a filosofie na Université de Bretagne Occidentale (Brest) a na Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
Odborný zájem: vojenské a sociální dějiny v období 1. světové války
Předpokládané téma disertační práce: L’usage et l’interrogation des déserteurs allemands et austro-hongrois par les armées de l’Entente pendant la Première Guerre mondiale
Trvání stáže: říjen–prosinec 2015
Výzkumná stáž

Xavier De Poulpiquet de Brescanvel

Photo XavierMaster TEMA EHESS / FF UK.
Absolvoval studium historie a filosogie na Université de Rennes
Odborný zájem: moderní dějiny; kulturní dějiny intelektuálů
Téma diplomové práce: Analyse du récit de De la Crequinière : Conformité des coutumes des Indiens orientaux avec celles des Juifs et autres peuples de l’Antiquité (XVIIe-XVIIIe siècles)
Trvání stáže: říjen–prosinec 2015
Výzkumná a administrativní stáž (modernizace a zajišťování chodu blogu CEFRESu)

Alicia Bouchot

photo AliciaMaster TEMA EHESS / FF UK.
Absolventka historie a geografie na Université Jean-Jaurès de Toulouse
Odborný zájem: urbanismus, minority, dějiny imigrace
Téma diplomové práce: “Quartier ethnique” ou “lieu de mixité” : analyse d’un quartier toulousain de 1969 à 2009
Trvání stáže: říjen 2015
Administrativní stáž v knihovně

Lou Heliot

10301425_10203723556998413_4107750185654695670_nMagisterské studium v oboru Études centre-européennes na Université Paris-Sorbonne (Paris IV) / IEP-Sciences-po Paris
Trvání stáže: červen–červenec 2015
Administrativní stáž: psaní résumé článků pro stránku HAL-SHS, anglické a francouzské překlady textů pro účely nové internetové stránky CEFRESu, archivace

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply