Seznam stážistů

Seznam stážistů 2014/2015
Seznam stážistů 2015/2016
Seznam stážistů 2016/2017
Seznam stážistů 2017/2018

Seznam stážistů 2018/2019

Jade Iafrate

Magisterské studium na Sciences Po Aix,  dvojitý bakalářský diplom ze studia práv na fakultě Aix-en-Provence, aktuálně na výměnném programu v Praze na FSV UK
Odborný zájem:politické vědy, analýza politického rozhodování, mezinárodní vztahy, mezinárodní veřejné právo, historie základních práv a svobod, evropské právo a historie politických myšlenek po 1789
Téma diplomové práce (prozatímní název): Dopad „politického“ páru na nástup velkých právních změn na podporu všeobecných lidských práv za páté Francouzské republiky
Trvání stáže: duben-květen 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Koupaia Corbet

Magisterské studium Esdoc “Knihovna, dokumentace, výzkum” na Univerzitě Poitiers, obor informační a komunikační vědy, Fakulta humanitních studií, sociálních věd a umění
Odborný zájem: otevřená věda, kulturní zprostředkování, tradiční hudba, správa dat výzkumu ve vědeckých a technických informacích
Téma diplomové práce (prozatímní název):  Otevřená věda jako nástroj transferu etnomusického dědictví
Trvání stáže: duben-červenec 2019
Administrativní stáž v knihovně/dokumentace

Hector Marchand

Magisterské studium, obor politologie, na Právnické univerzitě v Rennes, aktuálně na výměnném programu v Praze na Metropolitní univerzitě na katedře “Mezinárodní vztahy a evropská studia”
Odborný zájem: všechny obory politických věd, zejména ty, které souvisejí s otázkami mezinárodní politiky: mezinárodní systém, správa, strukturované ideologie, místo a dichotomie aktérů (národní státy a supra/infra/mezistátní aktéři…); konceptualizace konfliktů a bezpečnosti
Téma diplomové práce: prozatím nevybráno
Trvání stáže: březen-květen 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Coline Perron

Francouzsko-německé magisterské studium oboru Histotie a civilizace / Geschichtswissenschaft na EHESS, Paříž a Ruprecht-Karls Universität, Heidelbergu
Odborný zájem: současná historie, zejména historie východních zemí během komunistického období; kulturní mediace v oblasti historické paměti, zvláště problematika dostupnosti a přístupu k archivům; správa kulturních institucí zvláště historických muzeí; překlad literárních textů (francouzština/němčina/angličtina + střední úroveň ve španělštině a ruské pojmy); mezikulturní komunikace
Téma diplomové práce (prozatímní název): Nezávislé environmentální skupiny v NDR v 80. letech
Trvání stáže: únor-duben 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Marie-Anna Hamanová

Magisterské studium oborů Tlumočnictví (čeština–francouzština) a Český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: Tlumočení, Bilingvismus, Psycholingvistika, Současná česká literatura
Téma diplomové práce: Bilingvismus jako nevýhoda? Lexikální vybavování v prvním jazyce bilingvních mluvčích
Trvání stáže: červenec–září 2018
Administrativní stáž (překlad)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách