Přehled tisku

V přehledu tisku naleznete ozvěny aktivit a událostí pořádaných CEFRESem a účast pozvaných vědců v českém nebo středoevropském veřejném prostoru.

2018

“Il faut refaire parler de l’Europe centrale en France”, Clara Royer odpovídá Ludovicu Lepeltier-Kutasimu, pro elektronický časopis Le Courrier d’Europe centrale, 5-10-2018.

Les transferts culturels entre l’Europe médiane et Paris au XIXe siècle”. Adéla Klinerová (CEFRES, FF UK, EPHE) a Kristýna Hochmuth (Národní galerie v Praze) o Workshopu “Když všechny cesty vedly do Paříže” věnovaném uměleckým výměnám mezi Francií a střední Evropou a organizovaném CEFRESem 26. a 27. června 2018.  Pierre Meignan, Radio Praha, 11-7- 2018.

“A l’époque des fake news, l’historien doit dire que la vérité existe”
Annette Wieviorka, historička zabývající se holocaustem, se při své návštěvě Prahy zúčastnila dvou konferencí, nejprve konference pořádané CEFRESem, Pražským centrem židovských studií (Filozofická fakulta UK) a Ústavem soudobých dějin AV ČR. Dále pak konference zakončené diskusí ve Francouzském institutu v Praze a think-tank Europeum na téma “Evropa sporů mezi léty 1968 a 2018”. Radio Praha se s Annette Wiewiorkou setkalo, aby se znovu pozastavili nad otázkou Pražského jara a úlohy historiků v dnešní společnosti. Radio Praha, 7.3.2018

« Fake news ». Společenské vědy v postfaktické době.
Zpráva z prvního setkání mezioborového semináře „Actualité critique“ organizovaného École normale supériure ve spolupráci s CEFRESem na půdě Francouzského institutu. 25 ledna 2018 v Praze. Nicolas Thervet, ENS-PSL, 2018.

2017

Filozofická fakulta UK hostila konferenci Citová rétorika
Kratká zpráva o mezinárodní konferenci “Citová rétorika. Vzbuzovat, chápat a nazývat emoce” organizované od 30. 11. do 2. 12. 2017 v rámci Kreativní laboratoří VOICE a pořádaná Ústavem románských studií a Ústavem filosofie a religionistiky FF UK u příležitosti vstupu Univerzity Karlovy do Agence universitaire de la Francophonie. I-Forum, online magazin FF UK, 7. 12. 2017

La Fabrique de l’Histoire sonde les nostalgies en Europe centrale
Oznámení o vysílání pořadu La Fabrique de l’histoire, ve kterém se Emmanuel Laurentin bude ve vysílání v týdnu od 18. do 21. prosince věnovat politickým a společenským konotacím středoevropské historie. Institut français de Prague. Novembre 2017.

France Culture s’invite à Prague pour parler Europe centrale
Reportáž o atelieru a kulatém stolu pořadu Fabrique de l’Histoire, které zorganizovala stanice France Culture ve spolupráci s CEFRESem a IFP dne 13. listopadu 2017 na téma Střední Evropa a její historické nostalgie (Europe centrale et ses nostalgies historiques). S. Cazabon, Radio Praha, 15. listopadu 2017.

Nové přístupy k výzkumu dějin Židů za železnou oponou
Rozhovor s Kateřinou Čapkovou (Ústav pro českou literaturu AV ČR) ohledně konference, kterou organizovala ve spolupráci s CEFRESem v Praze 23.-25. května 2017. L. Matušková, Český rozhlas, 18. června 2017.

Roger Chartier : Co je to kniha? Odpověď na Kantovu otázku
Český překlad přednášky Rogera Chartiera (Praha, 18. května 2016 ve Francouzském Institutu v Praze): Knihovna: knihovnická revue, roč. 28., 2017-1, s. 45-56 (přeložila Anna Machová).

O vplyve prekladov literárnych diel na spoločenské procesy
Zpráva z konference “Překlady z francouzštiny ve střední Evropě 20. století: politický a kulturní kontext (Maďarsko, Česko, Polsko, Slovensko)”, Bratislava, 16.-17. května 2017, od Ľ. Suballyové. Slovenská akademie věd,  30.5.2017.

L’histoire de l’Europe centrale est faite d’altérités culturelles
Laure Teulières, historička z Univerzity Toulouse-Jean Jaurès zabývající se migrací, poskytla během svého pobytu v Praze v rámci tzv. Visegrádského fóra Radiu Prague rozhovor o možném budoucím vývoji evropské migrace. Zdůraznila, že každá evropská země má odlišné dějiny, a tedy jiný vztah k této problematice, která je v České republice a v ostatních středoevropských zemích zdrojem napětí. Radio Prague, 3. 5. 2017

Kultura písemného projevu a společnost v Českých zemích 16. až 18. století. Workshop k uctění Rogera Chartiera, 18 May 2016. Shrnutí od Katalin Pataki, Cornova, roč. 6, č. 2 2016, s. 114-116.

Holocaust a jeho následky z pohledu rodiny
Shrnutí přednášky, kterou připravily Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), Eliyana Adler (The Pennsylvania State University) a Ruth Leiserowitz (German Historical Institute, Warsaw). (Istvan Pal Adam H-Soz-Kult 15.3.2017 – 16.03.2017)

Rakouské uprchlické hnutí do Československa, 1934-39: od politického exilu k židovským uprchlíkům
Rozhovor s Wolfgangem Schellenbacherem (Univerzita ve Vídni / Židovské Muzeum v Praze) u příložitosti jeho přednášky v CEFRESu v rámci semináře Soudobé dějiny Židů, který pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a CEFRES ve spolupráci s Židovským muzeem (Radio Praha 5/4/2017)

Marek Skovajsa: Neortodoxní bourdieuovec Bernard Lahire
Bernard Lahire: Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání
Český překlad přednášky, kterou měl Bernard LAHIRE na pozvání CEFRES 8. října 2015 byl publikován v Českém sociologickém časopiu (1 / 2017) s úvodem Marka Skovajsy.

2016

Roger Chartier v Praze
Ohlédnutí se za pražskou návštěvou Rogera Chartiera v elektronickém časopise České národní knihovny (Anna Máchová, Knihovna Plus, 01/09/2016)

Komunista, který pomáhal disidentům, Étienne Balibar: Obavy nebyly na místě
Étienne Balibar, francouzský filozof, přijel do Prahy přednášet a diskutovat během Noci filozofie. Ve svém rozhovoru přibližuje své vzpomínky na dobu 80. let, kdy byl čerstvě vyloučen z Francouzské komunistické strany a angažoval se v pomoci československým disidentům (Radio Wave, 29/08/2016)

Přes čáru: „Migranti nás znova učí, co je to občanství“
Rozhovor s Étiennem Tassinem o kosmopolitismu a uprchlickém táboře Džungle pro Radio Wave (Radio Wave, 08/08/2016)

Nadvláda trhu ve středovýchodní Evropě je totální
Miklós
Gaspár Tamás, který navštívil Prahu v rámci Noci filozofie, dal pro A2larm rozhovor, kde hovoří o nebezpečí kapitalismu, Orbánově Maďarsku a selhávání evropského systému (A2larm, 26/07/2016).

Zablokovaná představivost
Miklós Gaspár Tamás ve svém rozhovoru popsal politickou situaci v Maďarsku a vyprávěl o své zkušenosti  s politikou (Nový Prostor, 21/07/2016).

Dříve komunista, dnes liberál
Vedle účasti na Noci filozofie uskutečnil Étienne Balibar také rozhovor o politické situaci ve Francii a dotknul se témat, jako je islám, sekularismus, komunismus a svoboda projevu (Lidové noviny, 09/07/2016).

Přes čáru: „Muslimští homosexuálové ukazují, že nemusíme žít v zajetí opozic“
Francouzský sociolog, Eric Fassin, který navštívil Prahu v rámci Noci filozofie hovoří v rozhovoru pro Radio Wave o tzv. homonacionalismu (Radio Wave, 20/06/2016)

Na Noc filozofie přijela spisovatelka Marinová, ke studiu a napsání románu ji přivedla vážná nemoc
Rozhovor s francouzskou spisovatelkou Claire Marinovou, jež navštivila Prahu v rámci Noci filozofie, o její zkušenosti se psáním (Hospodářské noviny, 17/6/2016).

V USA trestají přísněji než v Evropě
Pierre Lascoumes, který přijel do Prahy, aby přednášel v rámci Velkých přednášek Platformy CEFRES, v rozhovoru pro Lidové noviny mluvil o delikvenci politických elit a korupci ve Franci a ve světě (Lidové noviny, 16/05/2016).

La littérature est un moyen tout à fait discret de faire de la politique
Během svého pobytu v Praze, kde přednášela v rámci tzv. Visegrádského fóra, Ioana Popa představuje problematiku překládání východoevropské literatury ve Francii během studené války (Radio Prague française, 21/04/2016).

Michel Wieviorka: Jsme sirotci studené války a boje dělnické třídy
Michel Wieviorka, který přijel přednášet do Prahy v rámci tzv. Visegrádského fóra, v rozhovoru pro deník Referendum hovořil o politické situaci v Evropě (Deník Referendum, 26/03/2016).

Voliči evropských politiků ztratili s uprchlíky soucit, říká přední sociolog
Michel Wieviorka v rozhovoru pro Lidové noviny hovořil o uprchlické krizi v Evropě (Lidové noviny, 06/03/2016).

Michel Wieviorka v pořadu Události, komentáře
Michel Wieviorka byl pozvaný do vysílání pořadu “Události, komentáře”, kde se vyjádřil k politickým tlakům v rámci Evropské unie, a to především v souvislostech s uprchlickou krizí (ČT24, 24/02/2016).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách