Složení Řídícího výboru Platformy CEFRES

Složení Řídícího výboru 2015-2016

Složení Řídícího výboru 2017-2018


Statutární členové Řídícího výboru

  • Pavel Baran, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
  • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
  • Clara Royer, ředitelka CEFRES

Zástupci Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci Akademie věd České republiky

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách