Platforma CEFRES

CEFRES, Univerzita Karlova v Praze (UK) a Akademie věd České republiky (AV ČR) tvoří partnerské instituce v rámci platformy vědecké francouzsko-české spolupráce v humanitních a společenských vědách, nazvané Platforma CEFRES.

Platforma zajišťuje společné vědecké programy, podporuje rozvíjení mladých vědeckých pracovníků a šíří společné vědecké práce.

Její fungování je zajišťováno Řídícím výborem, který je tvořen členy tří partnerských institucí. Výbor se setkává třikrát do roka.

Jednací řád Řídícího výboru Platformy CEFRES

Složení Řídícího výboru Platformy CEFRES 2015-2017

Aktivity Platformy CEFRES

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Leave a Reply