BEYOND 1989. Hopes and Disillusions after Revolutions (A Global Approach)

BEYOND 1989. Hopes and Disillusions after Revolutions
(A Global Approach)
Mezinárodní konference – Workshop – Projekce filmu

Datum: 6. a 7. prosince 2019
Místo: Praha (Karolinum, FF UK a IFP)
Organizátoři: CEFRES, FF UK, FSV UK, ÚSD AV ČR a ERC Projekt “Tarica”
Partneři: IFP, FHS UK, Centre of French Civilization and Francophone Studies of Warsaw University (CCFEF), Centre of Polish Civilization of Sorbonne University, Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Paris, CNRS Research Unit LADYSS (University Paris I Panthéon-Sorbonne) a GDR Europe Médiane (CNRS)
Jazyk: angličtina

Rok 2019 představuje v Evropě důležitý symbol a významnou pamětní událost. Při příležitosti oslav třiceti let od pádu komunistických režimů ve státech střední a východní Evropy a zároveň patnácti let od jejich evropské integrace se organizují mnohé politické, vzpomínkové a akademické iniciativy po celé Evropě.

Toto třicáté výročí je jedinečnou příležitostí k reflexi revolučních zkušeností a změn režimů v různých historických kontextech. Cílem této konference je proto nabídnout prostřednictvím srovnávacího přístupu širší a nové akademické perspektivy přeměn režimů a přechodů k demokracii. Jedním z našich zaměření bude nepochybně Postkomunistická Evropa. Dále i arabský svět po povstáních v roce 2011 nebo po politických transformacích v subsaharské Africe.

Budeme zpochybňovat objekt „revoluce“ několika interpretacemi, které revoluce vyvolává: propagace, sublimace; ale také diskvalifikace, ba dokonce jasné odmítnutí.

Detailní program bude brzy k dispozici!

Facebooktwitterlinkedin