1 event found.

Jak zbudovat Republiku

Debata a prezentace knihy Datum a místo: 25. února 2020, 17h, Akademické centrum (Husova 4a, Praha 1) Organizátoři: Polský institut v Praze, CEFRES a nakladatelství OIKOYMENH Jazyk: angličtina (překlad do češtiny) Diskuze o českém překladu knihy (2019) Úvahy o polské vládě Jean-Jacques Rousseau (1782).Úvahy o polské vládě (1771) jsou posledním Rousseauovým politickým dílem a zároveň … Pokračování textu Jak zbudovat Republiku