Archiv pro rubriku: Tým CEFRESu

Luděk Brož: Výzkum a CV

Zdivočelí divočáci: měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ni

Osa II: Normy a transgrese

Kontakt: broz@eu.cas.cz

Luděk Brož je výzkumným pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Od února 2018 je partnerem programu TANDEM platformy CEFRES s projektem nazvaným “Zdivočelí divočáci: měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ni”.  Po magisterském studiu etnologie na Karlově univerzitě v Praze získal titul M.Phil. a Ph.D. v sociální antropologii na Univerzitě v Cambridgi a následně byl postdoktorandem v Institutu Maxe Plancka pro sociální antropologii v Halle.

Luďkovým dlouhodobým odborným zájmem je z geografického hlediska Sibiř, konkrétně Republika Altaj, kde prováděl rozsáhlý etnografický terénní výzkum. Je fascinován tím, jak lidé žijí v krajině a z krajiny, kterou považují za v nepřeneseném smyslu slova živou a která je současně domovem světově proslulého archeologického dědictví i dopadovou zónou druhých stupňů raket z kosmodromu Bajkonur. Inspirován současnými studiemi vědy a technologií Luděk sledoval, jakým způsobem figurují sporné negativní externality vesmírného průmyslu a archeologické práce v každodenní reflexivitě místních obyvatel i lokálních politikách identity operujících v termínech postsovětské etno-revitalizace.

Etnograficky Luděk věnoval velkou pozornost tomu, co v návaznosti na dílo Eduarda Viveirose de Castro nazval “pastorálním perspektivismem” – tedy, že v Altajském kontextu je rozdíl mezi lovem a pastevectvím otázkou perspektivy, jelikož divoká zvířata jsou místními pastevci a lovci považována za dobytek lokálních duchů hospodářů. Při dalším zkoumání delikátních otázek etiky lovu se Luděk soustředil na altajské koncepty osoby a etiologie smrti, které mu pomohly pochopit, proč místní obyvatelé považují archeologické vykopávky za hrozbu, a přiměly ho ke zkoumání palčivé otázky sebevraždy na Altaji. Ve snaze o vyplnění mezer v současném výzkumu se Luděk aktivně podílí na ustanovení antropologie sebevraždy jako nedílné součásti etablující se kritické suicidologie.

CV

Vzdělání

2008   Ph.D. v Sociální Antropologii, Univerzita v Cambridgi
2003   M.Phil. v Sociální Antropologii, Univerzita v Cambridgi
2002   Mgr. v Etnologii, Karlova Univerzita

Vybrané publikace

Studie v odborných časopisech
 • Forthcoming ‘Ghost and the Other: Dangerous Commensalities and Twisted Becomings.’ Anthropologie & sciences humaines69
 • 2015 ‘Siberian Automobility Boom: From the Joy of Destination to the Joy of Driving There.’ Mobilities10(4): 552-570. with Joachim Otto Habeck
 • 2015 ‘Introduction: Experience and Emotion in Northern Mobilities.’ Mobilities10(4): 511-517. with Joachim Otto Habeck
 • 2015 ‘Přísliby a úskalí symetrie: sociální vědy v zemi za zrcadlem.’ Cargo – journal of socio-cultural anthropology1,2: 5-33. with Tereza Stöckelová. (The Promises and Difficulties of Symmetry: Through the Looking-Glass and What the Social Sciences Found There.)
 • 2012 ‘When Good Luck is Bad Fortune: Between too Little and too Much Hunting Success in Siberia.’ Social Analysis – The International Journal of Social and Cultural Practice56 (1-2): 73-89. with Rane Willerslev
 • 2009 ‘Substance, Conduct and History: “Altaian-ness” in the 21 Century’. Sibirica: Journal of Siberian Studies8 (2): 43-70.
 • 2007 ‘Pastoral Perspectivism: A View from Altai’. Inner Asia (special issue – Perspectivism) 9 (2): 291-310.
Editované monografie
 • 2015 Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood and power. Farnham: Ashgate. Edited with Daniel Münster.
Kapitoly v knihách
 • 2015 The anthropology of suicide: Ethnography and the tension of agency. In Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood and power. Eds L. Broz & D. Münster. Farnham: Ashgate, pp. 3-23, with Daniel Münster.
 • 2015 Four Funerals and a Wedding: Suicide, Sacrifice and (non-)Human Agency in a Siberian Village. In Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood and power. Eds L. Broz & D. Münster. Farnham: Ashgate, pp. 85-102.
 • 2015 Vom Himmel gefallen: Auf dem Weg zu einer symmetrischen Anthropologie der Raumfahrtindustrie. In Lost in Things: Fragen an die Welt des Materiellen, ihre Funktionen und Bedeutungen. Eds P. W. Stockhammer & H. P. Hahn. Münster: Waxmann, pp. 81-103.
 • 2010 ‘Spirits, Genes and Walt Disney’s Deer: creativity in identity and archaeology disputes (Altai, Siberia)’. In The Archaeological Encounter: Anthropological Perspectives. Eds P. Fortis & I. Praet. St Andrews: CAS, pp. 263-297.
 • 2009 ‘Conversion to Religion? Negotiating Continuity and Discontinuity in Contemporary Altai’. In Conversion After Socialism: Disruptions, Modernities and the Technologies of Faith. Ed. M. Pelkmans. Oxford: Berghahn Books, pp. 17-37.
Recenze, reporty, polemiky a rozhovory
 • 2015 ‘Symetrie je často stranická: rozhovor se Zdeňkem Konopáskem’ Cargo – journal of socio-cultural anthropology 1,2: 117-132. with Tereza Stöckelová. (Symmetry is Often Partial: An Interview with Zdenek Konopasek.)
 • 2015 ‘Druhý pohled na myslící lesy Eduardo Kohna’ Cargo – journal of socio-cultural anthropology 1,2: 158-161. (A Second Look at Eduardo Kohn’s thinking forests.)
 • 2015 ‘I, Too, Have a Dream … About Suicidology.’ Social Epistemology Review and Reply Collective 4 (7): 27-31.
 • 2014 ‘Morten A. Pedersen: Not Quite Shamans: Spirit Worlds and Political Lives in Northern Mongolia.’ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 317-319.
 • 2010 ‘Antropologie Příbuzenství. Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě. Jaroslav Skupnik.’ Cargo – journal of socio-cultural anthropology 1,2: 195-8.

Stáže v CEFRESu pro studenty FF UK

Deadline pro letní semestr 2017/2018: 15. 3. 2018

CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy nově poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže můžou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce – 12 ECTS).

Od kandidátů se vyžaduje dobrá úroveň francouzského jazyka a v ideálním případě studium francouzské filologie nebo překladatelství/tlumočnictví, mohou však být i z jiných společensko či humanitně vědních disciplín.

Konkrétní aktivity stáže budou upřesněny na základě dohody mezi studentem a jeho tutorem, který bude studenta doprovázet po celou délku jeho stáže. Stážista bude mít pro své aktivity k dispozici pracovní místo v CEFRESu a plný přístup do knihovny.

Náplní práce studentů během odborné praxe bude na základě domluvy s tutorem stáže napomáhat v běžném fungování instituce, zajišťovat překlady mezi francouzštinou a češtinou, podílet se na správě webové stránky a sociálních sítích CEFRESu, vypomáhat v knihovně a asistovat během organizace vědeckých aktivit (přednášek, seminářů, konferencí nebo workshopů).

Uchazeči předkládají žádost v češtině a ve francouzštině zahrnující:

 • životopis
 • motivační dopis zahrnující očekávání v dosažených zkušenostech a nových dovednostech a zamýšlenou délku a dobu stáže

Pro veškeré informace se obracejte na Adélu Landovou:
e-mail: adela.landova@cefres.cz
tel.: +420 224 921 400

 

VIRGINIE VATÉ: VÝZKUM A CV

Virginie Vaté je výzkumná pracovnice v Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S), kde je členkou GSRL (Groupe “Sociétés, Religions, Laïcités” UMR). Od února 2018 spolupracuje v rámci CEFRESu na projektu Tandem s názvem “Zdivočelí divočáci: měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ni“.

Virginie Vaté získala svůj doktorát v roce 2003 na katedře antropologie Univerzity Paříž X Nanterre. V roce 2003 a mezi lety 2004-2007 byla výzkumnou pracovnicí Institutu Maxe Plancka pro sociální antropologii v německém Halle, s jehož oddělením “Integrace a konflikt” i nadále spolupracuje. V roce 2004 získala post doktorský grant Fyssen, během kterého se účastnila činnosti CIERA (Centre Interuniversitaire d’Etudes et de Recherches autochtones) na Univerzitě Laval v kanadském Quebecu. V roce 2009 obdržela bronzovou medaili CNRS.

Spolupracovala na řadě národních a mezinárodních kolektivních výzkumných projektů. Byla například výzkumnou pracovnicí projektu “Pravoslavné křesťanství a domorodí lidé v současné Aljašce a Čukotce” (OCIP), který podporoval Institut Paul-Emile Victor (IPEV). Ve svém dosavadním výzkumu se Virginie Vaté zaměřila na náboženské praktiky v různých lokalitách Beringova průlivu (Čukotka, Rusko a Aljaška, USA). Ve své doktorské disertační práci analyzovala lovecké rituály Čukčů na Čukotce, přičemž věnovala zvláštní pozornost významu genderového rozdělení rolí a vztahu člověka k “přírodě”. Později v rámci projektu A.N.R. MYSTOU vedeným C. Ponsem studovala konverzi ke křesťanství mezi domorodým obyvatelstvem Čukotky a nově vzniklé vazby mezi pokřesťanštěným obyvatelstvem na Aljašce a původními obyvateli Čukotky. V rámci projektu OCIP spolu se svou spolupracovnicí Dr. Marie-Amélie Salabelle prováděla etnografický výzkum v regionu Beringova průlivu  za účelem porovnání vztahů domorodého obyvatelstva Čukotky a Aljašky s pravoslavným křesťanstvím. Její nejnovější terénní výzkum byl proveden v Kodiaku na Aljašce v letech 2015, 2016 a 2017.

Projekt “Zdivočelí divočáci” umožní V. Vaté opět studovat vztahy mezi lidmi a zvířaty – tentokrát v novém kontextu. Jejím cílem je prostudovat praktiky, znalosti a diskurzy týkající se divočáků v oblasti Burgundska, Francie. Zvláště se zajímá o pozici divočáka ve středu mnoha sporů mezi farmáři, lovci, ekology, politickými vůdci a vládními činiteli – kategoriemi aktérů, které nejsou ani jasně ohraničeny ani vnitřně jednotné. Jako výchozí bod při zkoumání praktik týkajících se správy volně žijících zvířat a vztahů mezi lidmi a zvířaty v Evropě je divočák obzvláště zajímavou případovou studií vyvolávající vášnivé debaty na veřejnosti, které se pravidelně odrážejí v médiích.

CV

Vzdělání

Doktorát (Ph.D.) v Antropologii, 2003, Univerzita Paris X-Nanterre

DEA (Diplom aplikovaných studií) v Antropologii, 1996, Univerzita Paris X-Nanterre.

Magisterský diplom (M.A.) v antropologii, 1995, Univerzita Paris X-Nanterre.

Bakalářský diplom v ruském jazyce a literatuře, 1993, Univerzita Paris IV-Sorbonne.

DEUG (Diplom z všeobecných univerzitních studií) v anglickém jazyce a literatuře, 1992, Univerzita Paris X-Nanterre.

Vybrané publikace od roku 2009
Vydané publikace & speciální vydání časopisů

2013 [paperback in 2015] co-editor with D. G. Anderson & R. P. Wishart of About the Hearth: Perspectives on the Home, Hearth and Household in the Circumpolar North, New York & Oxford, Berghahn, 324 pp.

2010 Guest editor, with J.O. Habeck & O. Povoroznyuk, of a special issue of the journal Anthropology of East Europe Review 28 (2), entitled Gender Shift in the Russian North.

Odborné články

2013 (with P. Plattet & T. Wendling), « La prise du don. Jeux rituels et prix dans le Nord-Est sibérien », K. Buffetrille, Jean-Luc Lambert, Nathalie Luca & Anne de Sales (eds), D’une anthropologie du chamanisme vers une anthropologie du croire. Hommage à l’œuvre de Roberte Hamayon, special issue of Etudes Mongoles, Sibériennes, Centrasiatiques et Tibétaines, pp. 483-514.

Kapitoly ve vydaných publikacích

2013 “Building a Home for the Hearth: An Analysis of a Chukchi Reindeer Herding Ritual”, in D.G. Anderson, R.P. Wishart & V. Vaté (eds), About the Hearth: Perspectives on the Home, Hearth and Household in the Circumpolar North, New York & Oxford, Berghahn, pp. 183-199.

2013 “Epilogue. L’Enfer, c’est les autres? Distance, relation à autrui et à Jésus des convertis au protestantisme évangélique”, in C. Pons (ed.), Jésus, moi et les autres. La construction collective d’une relation personnelle à Jésus dans les églises évangéliques : Europe, Océanie, Maghreb, Paris, CNRS editions, pp. 259-271.

2011 (with G. Diachkova) “From Collective Enthusiasm to Individual Self-Realization: History and Life Experiences of the House of Culture of Anadyr (Chukotka)”, in B. Donahoe & J.O. Habeck (eds), Reconstructing the House of Culture: Community, Self, and the Makings of Culture in Russia and Beyond, New York & Oxford, Berghahn, pp. 29-54.

2011 (with B. Donahoe, J.O. Habeck, A. Halemba, K. Istomin & I. Santha). “Research Design and Methodology of the Comparative Research Project ‘The Social Significance of the House of Culture’”, in B. Donahoe & J.O. Habeck (eds), Reconstructing the House of Culture: Community, Self, and the Makings of Culture in Russia and Beyond, New York & Oxford, Berghahn, pp. 277-291.

2011 “Dwelling in the Landscape among the Reindeer Chukchis”, in P. Jordan (ed), Landscape and Culture in Northern Eurasia, Walnut Creek, CA, Left Coast Press, pp. 135-160.

2009 “Redefining Chukchi Practices in Contexts of Conversion to Pentecostalism (Russian North)”, in Mathijs Pelkmans (ed), Christian Conversion after Socialism: Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith, New York & Oxford, Berghahn, pp. 39-57.

Diskuze vydané v odborných časopisech

2017 « Forum: Religion, Anthropology and the « Anthropology of Religion » (1) », Antropologicheskij forum, 34, pp. 59-68.

 

Marianna Szczygielska: výzkum a CV

Divoká prasata a pyšní sloni: Zrod divočiny ve středovýchodní Evropě

Osa 2: Normy a transgrese

Marianna Szczygielska získla doktorát v oboru gender Studies na Středoevropské univerzitě. Je členem Environmental Arts and Humanities Initiative (Středoevropská univerzita) a přidruženým výzkumným pracovníkem  projektu The Seed Box: Environmental Humanities Collaboratory” (Univerzita v Linköpingu). Také je spolupředsedkyní GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies. Ve svých pracech vychází ze studia filosofie a zabývá se environmentálními humanitními vědami, ochranou zvířat, teoriemi hnutí queer, kritickým zkoumáním rasis, feministickou vědou a studiem technoligií.

Projekt Marianny Szczygielské se dělí na dvě části, každá z nich se zabývá jedním “divokým druhem” a různými s ním spojenými praktikami mezi lovci a v zoologických zahradách například vůči obhospodařování divočiny. Nejprve analyticky rozebírá vztah mezi lidmi a divokými prasaty v Polsku a České republice, následně se zabývá dřívějším i současným přístupem k chovu slonů ve středovýchodní Evropě. Cílem tohoto mezioborového projektu je zpochybnit pojem ochrana divoké přírody a divokých zvířat v dané zeměpisné oblasti. Svým způsobem na základě srovnání mezi endemickými a exotickými druhy nabízí pohled na Evropu v komplikovaném kontextu celosvětové environmentální politiky, ale i v kontextu nacionalismu, imperialismu, postkolonialismu a postsocialismu.

CV

Vzdělání

2011–2017: doktorát v oboru Comparative Gender Studies, prospěla s vyznamenáním; Středoevropská universita, Budapěšť. Název diplomové práce: Queer(ing) Naturecultures. The Study of Zoo Animals, pod vedením Hadleyho Z. Renkina.

2009–2010: magisterské studium oboru Gender Studies, prospěla s vyznamenáním ; Středoevropská universita, Budapěšť. Název diplomové práce: Becoming (with) Animal Others: Is the Anthropological Machine Set up in the Zoo?

2004 – 2009: magisterské studium filosofie, prospěla s vyznamenáním; Universita Adama Mickiewicze, Poznaň. Název práce: Ethics of Responsibility in the Face of Environmental Risks

Vybrané publikace

Články
 • “Hyenas and Hormones: Transpecies Encounters and the Traffic in HumAnimals,” in: Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, Vol. 22 (2), April 2017: 61-84.
 • “Animals Off Display,” UnderCurrents: Journal of Critical Environmental Studies, Special issue “From Queer/Nature to Queer Ecologies: Celebrating twenty years of scholarship and creativity,” Vol.19/2015.
 • “Posthumanizm: dzień po rewolucji,” Czas Kultury 2015/1 (184), pp. 140-147.
 • “Transbiological Re-imaginings of the Modern Self and the Nonhuman: Zoo Animals as Transbiological Entities,” Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, Vol. 10/2014.
 • “Technologically Assisted Life. Between Biopolitics and Thanatopolitics,” Annali di studi religiosi, Vol. 12/2011, Bologna.
 • “The heroines of sustainable development. Gender and sustainable development in a critical perspective”, in Proceedings from the international conference Equality, Growth & Sustainability. Do they mix? (ed.) A. Fogelberg Eriksson, Linköping University, 2010.
 • “The Wall Falls – What Next? How to Create New Relations Between the Human World and  the Animal World”, HOMO COMMUNICATIVUS Philosophy- Communication-Language Culture,Vol. 1(3)/2008.
Kolektivní monografie
 • “Zoos” (ed.) Salazar Parreñas, J., Gender: Animals Macmillan Interdisciplinary Handbooks. Farmington Hills: Macmillan Reference USA, 2017: pp. 247-262.
 • (Forthcoming) “Pandas and the Reproduction of Race and Sexuality in the Zoo,” (eds.) McDonald, T. and Vandersommers, D., Zoo Studies and a New Humanities, McGill University Press.
Úvodní slovo
 • Steinbock, E., Szczygielska, M. & Wagner, A. (eds.), “Thinking Linking,” Zvláštní vydání na téma “Tranimacies: Intimate Links between Affect, Animals, and Trans* Studies”; Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities, Vol. 22(2), April 2017: 1-10.
 • Nitis, M., Szczygielska, M., & Stark, W. (eds.), “The Conditions of Praxis: Theory and Practice in Activism and Academia,” Graduate Journal of Social Science, Vol. 10 (3), September 2013.
Recenze
 • (Forthcoming) “The Animal Game. Searching for Wildness at the American Zoo.” od Daniela E. Bendera, in: Diplomatic History. Oxford University Press.
 • “The Bittersweet Dimensions of Racial Mattering” a review of Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black Feminist Theories of the Human. od Alexandera G. Weheliye, in: Parallax, November 2015, Vol. 21(3).
 • “Cloning Wild Life. Zoos, Captivity, and the Future of Endangered Animals.” od Carrie Friesové, in: Pulse: A History, Sociology, & Philosophy of Science Journal, September 2014, Vol. 2(1).
 • “The Queer Art of Failure.” od Judith Jack Halberstamové, in: Graduate Journal of Social Science, July 2012, Vol. 9(2).

Aníbal Arregui: Výzkum a CV

Divoká prasata ožívají: Luky a šípy v evropské ekopolitice

Osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: anibal.arregui@cefres.cz (dostupný od 1. ledna 2018)

Aníbal Arregui se zabývá lovem divočáků pomocí luku, který byl průkopnicky zaveden ve španělských příměstských oblastech. Jde o opatření, které je součástí zkušebního projektu, jehož účelem je  kontrolovat rostoucí populace prasat například v Barceloně nebo Madridu. Ve své práci vychází Aníbal Arregui z svých probíhajících (i předchozích) terénních výzkumů a klade si dva etnografické cíle:  zaprvé popsat komplikované eko-politické spory (týkající se zejména právní, enviromentální, technické a etické stránky věci), které v současnosti vyvstávají v daných lokalitách ve spojitosti s výdejem oprávnění k lovu lukem; zadruhé provést pokus o analytické srovnání eko-politických podmínek, které se týkají lovu lukem, napříč etniky v Evropě a Amazonii, kde autor prováděl svůj předchozí výzkum.

 

CV

Vzdělání

2013: doktorské studium sociální atropologie, Universita v Barceloně
2008: magisterské studium Advanced Studies in Anthropology (UB)
2006: studium antropologie (UB)
2005: studium psychologie (UB)

Terénní výzkum

06-07/ 2016: Komunity Quilombola na řece Erepecurú (Pará, Brazílie)
01-08/ 2009: Komunity Quilombola na řece Erpecurú a Trombetas (Pará, Brazílie) a komunity kmene Ribeirinhos na jezeře Zé Açú (Amazonas, Brazílie)
09/2006- 02/2007: Komunity Quilombola na řece Erepecurú (Pará, Brazílie) a na ostrově Itaparica (Bahía, Brazílie).

Projekty financované třetí stranou

2013-2015: University of Rostock Agentive Environments: From Amazonian to High-Tech Societies (projekt financovaný DFG)

2008-2011: University of Barcelona La Selva Tecnológica: Sistemas Sociotécnicos y Antropología Simétrica en Comunidades Ribereñas del Bajo Amazonas (smlouva o doktorandském výzkumu a výuce s FI-AGAUR-Generalitat de Catalunya).

2006-2007: University of Barcelona and Roca Sanitario S.A. La Tecnología en el Cuerpo: Biomecánica de los Quilombolas en dos Selvas Brasileñas (Sponzor, ve spolupráci s U Barcelona: Roca Sanitario S.A)

Publikace

Monografie
 • (připravuje se) (ed.) Decolonial Heritage: Natures, Cultures and the Spoils of Memory. Münster: Waxmann. (spolu s Gesou Mackenthunovou a Stephanií Wodiankou)
 • 2013 La Selva Tecnológica: Sistemas Sociotécnicos y Antropología Simétrica en Comunidades Ribereñas del Bajo Amazonas. Barcelona: Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).
Recenzované články
 • (v recenzním řízeníEmbodying equivocations: Ecopolitical Mimicries of Climate Science and Shamanism. Recenzuje časopis Anthropological Theory.
 • (připravuje seThis Mess is a ‘World’! Environmental Diplomats in the Mud of Anthropology. In: Climate Change as the End of the World. Palgrave Studies in Anthropology of Sustainability. Rosaly Bold (Ed). London: Palgrave Macmillan.
 • (připravuje se) Ribeirinho Hunting Techno-Animism. On the Inexact Lines of Amazonian Modernity. In: South-American Indigenous Modernities. Ernst Halbmayer. (ed.) Herefordshire: Sean Kingston Publishing.
 • 2015 Amazonian Quilombolas and the Technopolitics of Aluminum. Journal of Material Culture. 20(3):149-172
  2014 ‘Teoría’, ‘Inteligencia’ y ‘Ciencia’ como Índices Bajo Amazónicos del Conocimiento Incorporado. Amazônica – Revista de Antropologia. 6 (1): 90-108
 • 2011 Too ‘High’ Tech: Metonymical Fallacies and Fetishism in the Perception of Technology”. Journal of Contemporary Anthropology 2(1): 46-62.
 • 2008 La Tecnología en el Cuerpo: Biomecánica de los Quilombolas en dos Selvas Brasileñas . (Con)textos: Revista d’Antropologia i Investigació Social 1: 23-40.
Další články
 • (připravuje seIntroduction. In: Decolonial Heritage: Natures, Cultures and the Spoils of Memory. Münster: Waxmann. (spolu s GesouMackenthunovou a Stephanií Wodiankou)
 • (připravuje seCultivating the Sky. In: Decolonial Heritage: Natures, Cultures and the Spoils of Memory. Münster: Waxmann
 • 2012 Paz implícita y violencia imaginada en comunidades quilombolas del río Erepecurú. In: La paz dede abajo. Perspectivas antropológicas sobre la paz en contextos indígenas y afroamericanos. Canals, R; Celigueta, G; & Orobitg, G. (ed.). Pp. 39-43. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
 • 2014 Digging into the Smartness: A Short Technopolitical History of Vienna’s Urban Lakeside. Proceedings of the 19th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society. 21-23 May, Vienna, Austria. http://www.corp.at
 • 2012 Recenze: MARTÍNEZ MAURI, Mònica; LARREA KILLIGER, Cristina : Antropología social, desarrollo y cooperación internacional. Introducción a los fundamentos básicos y debates actuales. (2011) AIBR Revista de Antropología Iberoamericana 7 (2), p. 248-253
 • 2011 La Selva Parcelada: Reforma Agraria y Fragmentación Social en el Bajo Amazonas. In: Horizontes do Brazil- Escenarios, Intercambios y Diversidad, Barcelona: Ediciones APEC, p. 389-403. Websites

Thomas Mercier: Výzkum a CV

Derridovy Evropy: Dekonstrukce, marxismus, demokracie

Osa 1: Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: thomas.mercier@cefres.cz (dostupný od 1. ledna 2018)

Thomas Mercier získal po dokončení doktorského studia na Sciences-Po v Paříži také doktorát z filosofie na King’s College London (War Studies Department) v květnu 2017. Ve své disertační práci se zabývá vztahem mezi násilím a legitimitou v demokracii. Ve své analýze vychází ze studia mezinárodních vztahů, performativity studies, psychoanalýzy a dekonstrukce. Ves svých posledních pracích se zaměřuje na mezinárodní vztahy, postkoloniální a dekoloniální myšlení, dekonstruktivistickou bio-politiku, queer a genderová studia i etiku ve vztahu k zvířatům a životnímu prostředí.

Výzkumný projekt Thomase Merciera v CEFRESu spojuje přístup biografický a filosofický s cílem objasnit vztah Jacquesa Derridy k Evropě – nebo přesněji řečeno, k Evropám -, tedy k celku, který pojímá vícevrstvý a různorodý. Obecně řečeno, chce prostudovat Derridovy teoretické a politické snahy o vytvoření jakéhosi evropského pojetí demokracie, která by byla přístupná své budoucí proměně a dekonstrukci. Zajímá se zejména o osobní a kulturní vztah Derridy k střední a východní Evropě, a to jak před tak i po pádu Sovětského svazu. Vychází při tom ze dekonstruktivistických studií, které Derrida věnoval textům o politice založené na marxismu. Řada z těchto často kritických studií vznikla v rámci přednášek na École Normale Supérieure v 60. a 70. letech a dodnes nebyla vydána. Tyto Derridovy nezveřejněné poznámky předcházejí jeho práci Spectres de Marx vydanou roku 1993, ve které přehodnocuje přínos marxistické filosofie a činí z ní základní prvek evropského dědictví a příslibu evropské budoucnosti. Zárověň Derrida dekonstruuje s tím spojený teologický narativ, podle něhož je souzeno, aby neoliberalismus v Evropě zvítězil, když se konečně sjednotila následkem domělého odumření marxistického příslibu amancipace. Derrida tak zpochybňuje diskurs z dob studené války, který sobě staví přímo proti sobě tradici marxistickou a liberální, čili východní a západní Evropu. Thomas Mercier si klade za cíl na základě nepublikovaných poznámek a dalších archivních materiálů zcela novým způsobem objasnit vztah mezi dekonstrukcí a historickým materialismem a aktualizovat politické důsledky Derridových úvah, které explicitně vyjádřil v 60. letech. Cílem tohoto badatelského úsilí, které zasáhne na pole filosofie, historie, politiky, ekonomie a kultury, je vypracovat nové pojetí Evropy, které by bylo otevřenější jejím různým částem.

CV

Vzdělání

2008 – 2016: doktorské studium na  King’s College, London (War Studies Dpt.). Název disertační práce:  “The Violence of Legitimacy: Democracy, Power, Antagonism“, Vedoucí práce: Prof. Vivienne Jabri a Prof. Mervyn Frost.

2006 – 2008 : École Doctorale de Sciences-Po Paris. Název diplomové práce: “Defining Terrorism within International Organisations: Consensus or Hegemony?”. Vedoucí práce: Prof. Didier Bigo.

2004 – 2006 : Magisterské víceoborové studium oborů Relations internationales a Sciences-Po– Sciences-Po  v Paříži. Název diplomové práce: “‘Defining Terrorism within International Organisations: Consensus or Hegemony?“. Vedoucí práce: Prof. Didier Bigo.

2003 – 2005 : Magisterské víceoborové studium oborů Littérature a Linguistique na Université Paris-III (Sorbonne Nouvelle). Názvy prací: “René Crevel: Poetics and Politics of the Surrealist Body“; “Robbe-Grillet, Sarraute,
Beckett. From Nouveau Roman to Nouvelle Autobiographie: New Fictions of Ipseity“; “Metanarrativity in
Raymond Queneau’s Novels.
2000 – 2003 : Classes préparatoires des Grandes Écoles (CPGE) na Lycée Cézanne (Aix-en-Pce)

Vybrané publikace

Monografie
 • kapitola “Resisting Legitimacy“, in : Contending Legitimacy in World Politics: The State, Civil Society and the International Sphere in the Twenty-First Century, ed. Bronwyn Winter a Lucia Sorbera (London and New York: Routledge, 2018).
Articles
 • Is There an “Age of Deconstruction? Thinking the Force of an Event, from dynamis to puissance – vyjde v příštím roce v Oxford Literary Review (číslo věnované  50. výročí vydání Derridovy práce De la grammatologie).
 • Book Review on Étienne Balibar’s Equaliberty and Violence and Civility – vyjde v příštím roce v Derrida Today.
 • Croyance originaire, et survivances de la magie: Retour sur le “retour du religieux”’ – vyjde v prosinci 2017 v Revue.
 • Jacques Derrida et la question du terrorisme” – in : L’ENA hors les murs, časopis École Nationale d’Administration.
 • Resisting Legitimacy: Weber, Derrida, and the Fallibility of Sovereign Power’ in : Global Discourse, 2016.
Traductions
 • Jacques Derrida, “The Truth that Wounds: Body To Body, Tongue To Tongue” – překlad do angličtiny práce “La vérité blessante, ou le corps-à-corps des langues” – vyjde v příštím roce v Parallax.
 • Jacques Derrida, “Terreur et religion: Pour une nouvelle politique“–překlad do francouzštiny práce “Terror, Religion, and the New Politics” – vyjde v letos v Revue Iter.