Archiv rubriky: Tým CEFRESu

CEFRES Mobility Grants Winners – 2020-2021

The interdisciplinary selection jury of the CEFRES mobility grants auditioned 12 candidates on May 27, 2020. It congratulates all the candidates for the high quality of their file and their hearing.

After deliberating, the jury have decided as follows:

Platform CEFRES Grants
 • Ekaterina Zheltova (Charles University, FSV): Between the Northern Epirus and Chameria: Political, cultural, and linguistic imaginaries in the Albanian-Greek borderlands
Young Fellows Grants
 • Felipe Kaiser Fernandes (EHESS): Le marché au quotidien : les défis d’une ethnographie du « marché »
 • Mert Kocak (CEU): Transnational Governance of Displacement, Sexuality and Gender Identity: UNHCR as the Main Actor in Creating a Legal Basis for Asylum-Seeking for LGBT Refugees in Turkey
Waiting list
 • 1. Nikola Ludlová (CEU): Roma as an Object of Science and State Polices. Knowledge and Citizens in the Making in Post-war Czechoslovakia, 1945–1989
 • 2. Véronique Gruca (Univ. Paris-Nanterre): Chamanisme, mort et mines en Mongolie post-communiste
The following candidates are proposed to become « associated fellows » to CEFRES for the year 2020-2021:
 • Adrien Beauduin (CEU): Réarticulations de genre, sexualité, race et classe dans la droite radicale
  populiste en Tchéquie et en Pologne
 • Véronique Gruca (Univ. Paris-Nanterre): Chamanisme, mort et mines en Mongolie post-communiste
 • Lukáš Kotyk (Charles University, FSV): Nonhierarchical Model of Project Governance
 • Nikola Ludlová (CEU): Roma as an Object of Science and State Polices. Knowledge and Citizens
  in the Making in Post-war Czechoslovakia, 1945–1989
 • Tereza Sedláčková (Charles University, FSV): Multiple bodies in the context of vaccination as a medical practice

300 dní zadržení Fariby Adelkhah

Fariba Adelkhah, výzkumná ředitelka Sciences Po (Pařížský institut politických věd), je ve vězení v Íránu již 300 dní. Zveřejněním její tváře na webových stránkách akademických institucí a výzkumných týmů v Evropě a jinde chceme ukázat podporu vědecké komunity a vyzvat francouzskou vládu, aby udělala vše pro to, aby zajistila její propuštění.

Fariba je v nebezpečí. Musíme proto jednat.

©Stéphanie Samper

Vincent Montenero: Výzkum a CV

Interpersonální vztahy a vztahy mezi organizacemi v rámci obchodních a průmyslových organizacích

Výzkumná osa I: Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: vincent.montenero(@)cefres.cz

Vincent Montenero pracuje na interpersonálních vztazích a vztazích mezi organizacemi v rámci obchodního a průmyslového sektoru. Poté co se 25 let živil jako manažer interkulturních týmů v různých zemích (týmy měly až 80 osob), rozhodl se, že se stane učitelem a výzkumným pracovníkem. Aby svého snu mohl docílit, vystudoval doktorát z Managementu na Univerzitě Dauphine (PSL Paříž). Záhy poté zahájil svůj výzkum v oblasti mezilidských vztahů v multinárodních korporacích.  

Zaměřuje se na setkání s dalšími osobami v profesionálním prostředí, zvláště na výměny a spolupráci odehrávající se mezi lidmi různých kultur a zázemí. Soustředí se především na specifické kariérní momenty, kdy člověk narušuje složité obchodní procesy. Díky manažerským zkušenostem a svého výzkumu o mezinárodních manažerech, připravil Vincent Montenero několik tréninkových programů, aby pomohl lépe chápat podnikatelské prostředí a budoucím manažerům připravit se na profesi.

V současné době vede dva výzkumné projekty. První se zaměřuje na spolupráci mezi jednotlivci, profesionály a institucemi pracující ve střední Evropě a v Rusku. Druhý projekt se soustřeďuje na mezinárodní manažery, na jejich kariéru v korporacích a způsob, jak vnímají výzvy, kterým čelí. Projekt mimo jiné manažerům nabízí, jak mohou díky svým schopnostem svou kariéru inovovat.

CV

Vzdělání

2017: PhD z Managementu (Univerzita Dauphine/PLS, Paříž)
Název disertační práce: “Managing in a multicultural environment: lessons learnt from the failure of     implementing a foreign company in Russia” 
2009: Magisterské studium Interkulturního managementu (Univerzita Dauphine v Paříži)
1982: Magisterské studium Aplikovaného marketingu (IAE Aix-en-Provence)

Další certifikáty/diplomy:  
2012: Certifikovaný facilitátor (AIRBUS Group Leadership University)
2007–2012: Certifikovaný coach (IFPNL & LA Conseil, Paříž)

Profesionální zkušenosti

 • 2019: Interkulturní coach, manažer konzultační společnosti a facilitátor v AIRBUS Group  – LA Conseil, Paříž
 • 2003–2007: Global Key Account Manager (OEMs a další) (BASF Coatings GmbH, Münster2008)
 • 1999–2003: General Manager v dceřinných společnostech ve Švýcarsku a Rakousku (BASF Coatings GmbH, Zurich/Salzburg)
 • 1987–1998: Marketing Manager, Francie a později i v jiných zemích (BASF Coatings SARL, Clermont)
 • 1983–1987: Senior konsultant v B2B Marketing (2M Industrie, Paříž)
 • 1982: Práce v terénu v Itálii (French Foreign Trade Center, Paris)

Další působiště

 • Od února 2018: zastupující profesor na Mendelově Univerzitě v Brně (výuka semináře o psycho-sociologii společností a semináře o manažerské psychologii)
 • 2013–2016: Executive Project Manager a zastupující profesor  (Univerzita v Lille – Master in Management of Foreign Affairs)
 • 2011–2013: zastupující profesor a vedoucí oboru International Management (European Business School, Paříž)
 • Několik seminářů na EDHEC (Nice & Lille) a v RANEPA (Moskva)

Publikace

Knihy

 • Montenero V., Cazorzi C., (2012). « Bien communiquer, travailler et négocier avec vos interlocuteurs italiens », AFNOR, Paris
 • Montenero V., Cazorzi C., Didier S., (2014). « Bien communiquer, travailler et négocier avec vos interlocuteurs de pays de langue allemande », AFNOR, Paris
 • Montenero V., Cazorzi C., Didier S., (2014). « Bien communiquer, travailler et négocier avec vos interlocuteurs de pays de langue allemande », AFNOR, Paris

Články

 • Montenero V., C., (2012). « Le management italien : rachat d’une entreprise française par un groupe italien », dans Pierre Philippe, von Overbeck O. S., Maksimović N., Guénette A-M., « Entreprise, organisation et cultures : enjeux d’identité, de performance et de reconnaissance », Revue économique et sociale, vol.70, n°3, juin, pp.111-118
 • Montenero V., (2013). « Devenir consultant interculturel », dans Hughes S., Leeman D., Lefebvre B., « De l’université à l’entreprise : les métiers de l’interculturel (Ouvrage collectif) », Lambert-Lucas, Paris
 • Montenero V., Cazorzi C., (2014). « Un cas d’acquisition franco-italienne : enjeux et opportunités. », dans Guenette A-M. et alt. « Management Interculturel, altérité et identités. », L’Harmatan, Paris  
 • Montenero V., Cazorzi C., (2014). « Adoption de méthodes de management américaines dans une société italienne : adoption de l’anglais. », Bulletin d’Études Économiques et Sociales, Vol 72, N°3-4 septembre/décembre, Neuchâtel     
 • Montenero V., Krylov V., (2017). « L’implantation manquée d’une entreprise occidentale en Russie : effets des facteurs culturels. », dans Mutabazi, E. et Guenette, A. M. (dir.), Management Interculturel, altérité et identité, L’Harmatan, Paris
 • Montenero V., (2017). “Joining the multi-regional automotive system: a study on the specificity of the creation of a local network of suppliers in Russia.”, Accepted for the 2017 conference CEE in the changing business environment taking place in May in Bratislava and published in Conference Proceedings
 • Montenero V., Krylov V., (2018). “Chapitre 1 : Echec de l’implantation d’une entreprise occidentale en Russie : rôle des facteurs culturels. », dans Tournoi, N. & Very, P. (Coord.) Internationalisation ouverte, Vuibert, Paris  
 • Montenero V., Cazorzi C., (2018). « Chapitre 4 : L’introduction de l’anglais comme langue unique de communication au sein d’une multinationale italienne : une manière de répondre aux contraintes d’une internationalisation rapide. », dans Tournoi, N. & Very, P. (Coord.) Internationalisation ouverte, Vuibert, Paris   
 • Montenero V., (2019). “Russia’s integration to the globalized automotive system: solutions adopted by multinationals and impact on the local industrial environment” (accepted on Sept. 9, 2018), European Journal of Business Science and Technology, 4 (1)
 • Montenero V., (2019). “West meets East: lessons learned from misunderstandings built-up during market expansion in Russia”, in Larimo J. and Leposky T. (Dir), Emerging Economies and International Business, Palgrave.  Montenero V, Very Ph, (2020). “Cultural hybridization in the Russian car industry”, [Title not chosen], Emerald Publishing

Alexandre Met-Domestici: Výzkum a CV

Boj proti praní špinavých peněz v EU a obrana finančních zájmů EU – snaha o definici jednotného přístupu

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: a_met_domestici(@)hotmail.com

EU aktuálně prochází několika krizemi. Kromě přetrvávající ekonomické krize je tu i krize politická způsobená euroskeptismem a Brexitem. Mimo jiné evropská integrace čelí i zvyšující se teroristické hrozbě.

Tento výzkumný projekt má za úkol analyzovat boj EU proti praní peněz stejně tak jako ochranu jejích finančních zájmů. Cílem projektu je ukázat potřebu jednotného přístupu pro obě tyto oblasti evropského práva. Projekt bude stavět nejen na analýzách existujících právních rámců, ale i na různých probíhajících reformačních procesech. Zmíněný jednotný přístup vyžaduje začlenění různých aspektů hnutí proti těmto dvěma trestním činům i hlubší integraci mezi obě oblasti. Kromě toho je v boji třeba vyšší spolupráce všech aktérů nejen na národní, ale i na evropské úrovni, ideálně spolupráce mezi oběma (národními a evropskými) autoritami. Různé probíhající reformy týkající se tohoto odvětví dokazují, jak je výzkum této tématiky v současné době důležitý.

Praní špinavých peněz
Právní rámec boje proti praní peněz byl stanoven směrnicemi EU zavádějící doporučení Finančního akčního výboru (FATF). Pátá směrnice byla přijata 30. května 2018. Rizikově orientovaný přístup – první zaveden pátou směrnicí v roce 2005 – byl posilněn stejně jako spolupráce mezi profesionály – bankéři, právníky, vlastníky nemovitostí, pojišťovacími agenty, atd. a dalšími autoritami zapojenými v boji proti praní špinavých peněz, zvláště Financial Intelligence Units (FIU). Podle Akčního plánu vydaného Evropskou komisí v únoru 2016 se nová směrnice zaměřuje i na posílení boje proti financování terorismu. Spolupráce je tedy klíčovou složkou k dosažení tohoto cíle.

Směrnice o boji proti praní peněz, jež je součástí trestního práva, vyšla v platnost 23. října 2018. Tento fakt přispěl k upřesnění definice praní peněz i různých přestupků, které s tímto problémem souvisí. Díky jasným definicím některých vážnějších trestních činů tato nová směrnice představuje důležitý posun (v souladu s článkem 83 TFEU). Směrnice dává do souladu definice praní peněz, teroristického financování i minimálních sankcí. Dále také podává hlubší informace o trestních činech v souvislosti s praním peněz, jako je napomáhání, navádění či pokus o praní peněz, a kromě toho i i odpovědnost právnické osoby zapletené do praní peněz.

Ochrana finančních zájmů EU
Směrnice o ochraně finančních zájmů EU byla přijata 5. července 2017. Podvod v oblasti DPH je nyní do této směrnice zahrnut a je v souladu se slavným a určujícím případem Tarrica (CJEU, rozsudek padl 8. září 2015). Tato směrnice tedy rozšířila oblast působnosti ochrany finančních zájmů EU, čímž se rozšířila i pravomoc nadcházejícího European Public Prosecutor’s Office (EPPO).

Nařízení o zřízení orgánu EPPO bylo po dlouhých jednáních v komisi přijato 20. října 2017. V souladu se zásadami subsidiarity, bude mít EPPO decentralizovanou strukturu obsahující malou centrální kancelář a síť evropských delegovaných úředníků, to vše na základě národních soudních systémů. Během jednání v Evropské komisi členské státy žádaly o přidání zástupců národních států do EPPO. Tito zástupci neboli “evropští úředníci” vytvoří “College” podle modelu Eurojust. Strukturu EPPO tedy můžeme považovat hybridní.

Jelikož nebylo stále možné sjednotit směrnice, bylo přijato v souladu s článkem 86 TFEU další nařízení . Toto nařízení umožnilo 22 členským státům stát se součástí mechanismu zvýšené kooperace. Studium vztahů mezi evropskou a vnitrostátní úrovní EPPO nám tak umožní proniknout do problematiky EPPO a vytvořit jednotný přístup pro ochranu finančních zájmů EU. Včlenění EPPO do národních soudních systémů bude umožněna právě díky přítomnosti evropských delegovaných úředníků.

Kromě těchto faktorů je externí dimenze boje proti již zmíněným trestním činům neustále posilována. Komise společně s Vysokým představitelem vydala vyhlášku, která znovu přezkoumává Evropskou politiku sousedství z 18. listopadu 2015. Smlouvy o přidružení podepsané s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou v roce 2014 posilují spolupráci při boji proti praní peněz a korupci. Od této doby vztahy mezi EU a jejími partnerskými zeměmi zahrnují i spolupráci v boji proti největším ekonomickým trestním činům. EU tímto pokračuje ve stopách Spojených národů, neboť Valné shromáždění OSN boj proti korupci vložila do seznamu cílů udržitelného rozvoje (přijato v září 2015.)

CV

Vzdělání

2004: PhD z Veřejného práva
Název disertační práce: “Le droit communautaire de la concurrence et l’intérêt général”
1999: Magisterské studium, obor Evropské právo, Právnická fakulta Aix-en-Provence
1998: Magisterské studium, obor Podnikatelské právo, Ústav podnikatelského práva, Univerzita v Aix-en-Provence
1997: Diplom z Podnikatelského práva, Právnická fakulta Aix-en-Provence
1996: Diplom na Ústavu politických studií na Aix-en-Provence

Profesionální zkušenosti

Akademické pozice
Od září 2019: Docent “hors-classe” na Sciences-Po Aix-en-Provence, Francie
Od února 2008: Docent “classe normale” na Sciences-Po, Aix-en-Provence, Francie

Administrativní pozice
Od prosince 2017
: Vedoucí programu Lifelong Learning na Sciences-Po Aix-en-Provence

Učení
MA 2: Veřejné právo (od 2007), Etické požadavky a boj proti korupci (od 2015), Zákon proti praní špinavých peněz v EU (od 2006), Sociální politika v EU (od 2016)
MA 1: Politika EU proti daňovým podvodům a korupci, Role EU v boji proti korupci a praní peněz, Politika EU, Externí vztahy EU, Francie v globálním kontextu, Teorie evropské integrace (od 2012)

Činnosti v rámci programu Jean Monnet

 • Od 2016: Člen projektu Jean Monnet “The Future of the European Union – The Future of the Eurozone – The Blueprint for a Political Union” založen bývalým předsedou Evropské komise José-Manuelem Barrosou, dnes veden profesory Faustem de Quadrem (Univerzita v Lisabonu) a Dusanem Sidjanskim (Univerzita v Ženevě)
 • Od září 2014: Předseda komise: “European Union’s action in the fight againt economical crime”

Publikace

ČLÁNKY

 • EU Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Law
 • Prosinec 2018: “Strengthening the Fight against Money Laundering and Terrorism Financing : an Opportunity to Increase Cooperation at the European Level ?”, in “Libertés, (l)égalité, humanité”, a Tribute to President Jean Spreutels, Bruylant, Brussels, 2019, p. 943
 • Leden 2018: “The Decentralized Structure of the EPPO from the Commission’s proposal to the Final Act “, EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n°3/2017, p. 143
 • Leden 2017: “The Fight against Money Laundering in the EU: The Framework Set by the Fourth Directive and its Proposed Enhancements’, EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n° 4/2016, p. 170
 • Červenec 2016: « Ensuring Integrity in Public Procurement », conference proceedings, 12th International Symposium on Public Management, Institute for Public Management and Economic Development, French Ministry of Finance, 2016, Paris, p. 43
 • Březen 2016: « The EPPO at the European Level: Institutional Layout and consequences on the Link with the National Level », in « The European Public Prosecutor’s Office and National Authorities », Ed. Celina Nowack, Coll Giustizia Penale Europea, Wolters Kluwer, CEDAM, 2016, p. 35
 • Duben 2015: « The Legal Framework of Anti-Money Laundering in the EU », Revue de l’Union européenne, n° 587, April 2015, p. 217
 • Listopad 2013: « The Reform of the Fight against Money Laundering in the EU », EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n° 3/2013, p 89

Michèle Baussant: Výzkum a CV

Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: michele.baussant@cnrs.fr

Michèle Baussant, antropoložka působící jako výzkumná ředitelka v CNRS, vystudovala doktorát z antropologie a historie na Univerzitě Paris Nanterre. Postdoktorské studium stejného oboru v letech 2003 až 2005 úspěšně dokončila na Univerzitě Laval v Kanadě (Quebec). Ve své kariéře se Michèle Baussant zaměřovala již od samého počátku na svůj výzkum z antropologické perspektivy využívajíc přístupů různých vědních disciplín (historie, politická sociologie, geografie, digitální humanitní vědy a další) a komparatistiky. Propojení různých oborů ji přivedlo k jejímu hlavnímu výzkumnému tématu: role paměti jakožto zdroj pro, na jedné straně, vytváření vzájemnosti založené na žijící a/či přenesené minulosti, a na druhé straně, zdroj pro vytváření mechanismů odmítnutí, vyloučení a odloučení. Toto téma je dále charakterizováno oblastmi jejího výzkumu: od Alžírska s jeho vazbami na Francii, přes Egypt a Libanon, až po izraelsko-palestinské oblasti.

Její výzkum spadá do širokého oboru studií paměti. Už od svého vzniku je z antropologického hlediska paměť, jakožto praktika, diskurz, proces a obsah, považována za hlavní část disciplíny. Od roku 1993 až po současnost její výzkum uvažuje o tomto tématu ze specifického úhlu. Je jím hromadné vysídlování populací složených, celkově či částečně, z migrantů, kteří přišli do islámských zemí během vytváření evropských koloniálních impérií v 19. a 20. století. Tyto populace byly následně rozptýleny, po nezávislosti, do okolních států. Toto zaměření ji umožnilo spojením dalších oborů vést širší reflexi o figuře vyloučeného a historicky poražených společně s Johannou Wyss v programu TANDEM.

Projekt zpochybňuje imperiální odkazy staré Evropy a využívá perspektivu s pojenou s různými formami impérií – intra-evropské a extra-evropské. Tyto formy vytvořily představy a současné oblasti “nové Evropy”. Projekt protíná další projekty, které Michèle Baussant koordinovala či koordinuje. Některými z projektů jsou ANR MRSEI Silenced pasts: memories and representations of the past in migratory and collapsed societies, program Disrupted histories, recovered pasts/Histoires perturbées, passés recoupévés, program finančně podporován AHRC (Velká Británie) či Labex Passés dans le présent /Pasts in the present (France, PI: Sian Sullivan, Bath University, a Michèle Baussant, CNRS).

CV

Publikace

 • 2020: Baussant Michèle, “Who gave you the right to abandon your prophets?” : Jewish sites of ruins and memory in Egypt,in Baussant Michèle, Miccoli Dario et Schely-Newman Esther, Israel : a diaspora of memories, special issue of Quest (n°16), http://www.quest-cdecjournal.it/
 • 2018: Baussant Michèle, Foscarini Giorgia, « Memories at stake : Sharing stories and exchanging experiences », Revue Ethnologies, 39-2, p.3-29. (en anglais et en français)
 • 2018: Basset Karine, Baussant, Michèle, « Utopies, nostalgies : approches croisées/ Utopia and nostalgia : at the crossroads of the present times », Revue Conserveries mémorielles, 22 (en anglais et en français)

Knižní kapitoly

 • 2019: Baussant Michèle, « Ce que les sciences sociales nous disent de la mémoire », in Anne de Mathan et Laurent Le Gall, Mémoires de la révolution française, Rennes, Presses universitaires de Rennes (sous presse).
 • 2018: Baussant, Michèle, « Broken Histories, Silenced memories and reappropriations of the past: The Jews from Egypt and from islamic countries », in Anne BAZIN et Catherine PERRON (dir.), How to address the loss? Forced migrations, lost territories and politics of history in Germany and in Europe in the XXth century, Oxford, Peter Lang, p.179-198.
 • 2018: Baussant, Michèle, « Marginalisation sociale, marginalisation territoriale : ancrer la mémoire dans les lieux d’un « patrimoine negatif » », in Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles d’observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest, p.95-98.
 • 2018 Baussant, Michèle , « Un territoire disparu : quels acteurs en gardent la mémoire ? L’exemple des Juifs d’Egypte », in Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles d’observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest, p.153-170.
 • 2018, Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), « Les terrains de la mémoire. Approches croisées à l’échelle locale », in Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles d’observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest, p.9-20.

Ediční činnost – články v revue

 • 2018: Baussant Michèle, Miccoli Dario et Schely-Newman Esther, Israel : a diaspora of memories, special issue of Quest (n°16), http://www.quest-cdecjournal.it/ Basset Karine, Baussant, Michèle, Utopies, nostalgies : approches croisées, Revue Conserveries mémorielles.
 • 2018: Baussant Michèle, Foscarini Giorgia, Memories at stake: Sharing stories and exchanging experiences, Revue Ethnologies, 2018
 • 2018: Baussant, Michèle, Chauliac, Marina, Gensburger Sarah et Venel Nancy (dir.), Ethnographie de la mémoire. De Villeurbanne à Valparaiso Territoires, terrains et échelles d’observation, Nanterre, Presses de l’Université de Paris Ouest.

Johana Wyss: Výzkum a CV

Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: johana.wyss@gmail.com

Johana Wyss je vědeckou pracovnicí v CEFRESu a Etnologickém ústavu AV ČR od února 2020. V současné době spolupracuje s Michèle Baussant na projektu TANDEM ‘Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny. Zároveň se její badatelská činnost pojí také k vědeckému sdružení V4 na Institutu Maxe Plancka pro sociální antropologii v Halle/Saale v souvislosti s jejím samostatným postdoktorským projektem „Paměť a vzpomínkové rituály v Českém Slezsku“.

Johana získala doktorát na Oxfordské univerzitě, kde v roce 2018 obhájila disertační prací nazvanou Slezská identita: souhra paměti, historie a hranic. Na základě etnografického výzkumu autorka v této práci popisuje a analyzuje identitu (nebo identity) Opavského Slezska a její proměny. Zejména se zabývá otázkou, jakým způsobem je slezská identita pojímána a prosazována různými společenskými aktéry v Opavě, kde žijí takzvaní „Císaráci“, a sousedním Hlučínsku, obývaném „Prajzáky“. Konkurenční chápání a reprezentace slezanství a s nimi spojené protichůdné rekonstrukce minulosti jsou zasazeny do teoretického rámce „dominantního v. Demotického diskursu“ Gerda Baumanna a „tíživého dědictví“ Sharon Macdonaldové.

V akademickém roce 2017-18 Johana pracovala jako pomocná vědecká síla na projektu Mellona-Sawyera, financovaným vědeckou nadací Andrew W. Mellona. V rámci tohoto postu a jako členka interdisciplinárního týmu spoluorganizovala roční cyklus přednášek a seminářů s názvem Po válce: vzpomínky, obnova a smíření. Tento cyklus přednášek se konal pod záštitou Oxfordského výzkumného centra humanitních věd na Oxfordské univerzitě a univerzity Oxford Brookes. Na základě tohoto cyklu vznikl obsáhlý sborník s názvem On Commemoration (Gilbert et al., Oxford: Peter Lang), který je právě v tisku.

Webová stránka: www.johanawyss.com

CV

Vzdělání

 • 2014-2018: Oxfordská univerzita, Velká Británie
  Doktorka filozofie (D.Phil) v oboru sociální a kulturní antropologie (Dizertace Slezská identita: souhra paměti, historie a hranic, vedoucí práce: Dr. Robert Parkin a Dr. Nicolette Makovicky)
 • 2012-2013: Amsterdamská univerzita, Nizozemí
  Magistra vědy (MSc) v oboru sociální a kulturní antropologie (Diplomová práce Komunistická žena a ženy v komunismu, vedoucí práce: Dr. Milena Veenis)
 • 2008-2012: Aberdeenská univerzita, Velká Británie
  Bakalářka (MA) v dvojoboru antropologie a sociologie (Diplomová práce Mluvit jazykem, kterému moc rozumí, vedoucí práce: Dr. Margaret Bolton)

Publikace

 • Wyss, J. (forthcoming 2020) Stones Do Not Forget: the Symbolic Struggle Between Forgetting and Being Forgotten. In: Gilbert, C. (Ed.) On Commemoration. Oxford: Petr Lang
 • Janak, D. and Wyss, J. (2018) ‘Ernest Gellner’s Habsburg Dilemma’. In Pepe, W. and Subrt, J. (eds.) Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen Der Kulturraum Mitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert [Thinking Central Europe: Intellectuals, Identities, and Ideas – The Cultural Space of Central Europe in the 20th and 21st Century]. Cologne: De Gruyter
 • JASO: Laura Pountney and Tomislav Marić, Introducing Anthropology: What Makes Us Human? Cambridge: Polity Press 2015, 330 pp. ISBN 9780745699783

Granty, stipendia a ocenění

 • 2019/2021 Max Planck Society Scholarship
 • 2017/2018 Mellon-Sawyer Scholarship
 • 2015/2016 Scatcherd European Scholarship Award
 • 2015/2016 Peter Lienhardt and Philip Bagby Research Travel Grant

Spolupořádání workshopů

 • The Rest is Silence: Panel-Led Workshop, Oxford, 19 May 2018
 • Music and Memory: Panel-Led Workshop, Oxford, 28 April 2018
 • Gravestone: Panel-Led Workshop: Oxford, 3 March 2018
 • Museums and National Identity: Panel-Led Workshop, Oxford 21 February 2018
 • Conflict and Community: Panel-Led Workshop, Oxford, 11 November 2017
 • Poetry and Life-Writing: Panel-Led Workshop, Oxford, 21 October 2017

Spolupořádání konferencí

 • Hegemonic Narratives, Oxford, 18 May 2020
 • Post-War: Remembrance, Recollection, Reconciliation, Oxford, 26 May 2018
 • Creativity and Commemoration, Oxford, 10 March 2018

Příspěvky z konferencí (výběr)

 • 2019 Paper Presented: Fighting on the Wrong Side: a Case Study of Non-German Wehrmacht Soldiers and Their Commemoration, Conference: 118th American Anthropology Association, Vancouver, Canada, 20-24 November.
 • 2019 Presented paper: Heritage of Silenced Memories, International Workshop: No Neighbors’ Land, Deutsches Historisches Institute Warschau and the Polish Academy of Science, Warsaw, 23-25 October.
 • 2019 Presented paper: Anthropology of Memory: Past and Future Trajectories, Conference: Epistemologies of Memory, Kings College, London, 12-13 September.
 • 2019 Presented paper: The Tourist Taste: Cooking Identity, Cultural Heritage, and Silesian-ness, Conference: 20th Cambridge Heritage Symposium: Cooking Identities & Tasting Memories: The Heritage of Food, Cambridge Heritage Research Centre, Cambridge, 10-11 May.
 • 2019 Presented paper: National History and Vernacular Memory, Conference: 29th Annual ASEN Conference, University of Edinburgh, Edinburgh, 27-28 March.
 • 2018 Presented paper: Remembering the Present, EASA Conference: Staying, Moving, Settling, Stockholm University, Sweden, 14-17 August.
 • 2018 Presented paper: A Hundred Years of What?, Conference: Czechoslovakia 100, The British Association for Slavonic and East European Studies, Cardiff University, UK, 11 May.
 • 2018 Presented paper: Contemporary Czech Nationalism, Conference: 28th Annual ASEN Conference, London School of Economics, London, 27-28 March.
 • 2017 Presented paper: Revenge, Silence, Guilt, Reconciliation?, Conference: 2nd Memory Studies Association, University of Copenhagen, Denmark, 14-16 Dec.
 • 2017 Presented paper: Negotiating the Past and Forming the Future, Conference: 116th American Anthropology Association, Marriott Hotel, Washington DC, USA, 29 Nov.-3 Dec.
 • 2016 Presented paper: Performative Identity, Conference: Ambiguity, Charles University, Czech Rep., 30 Sept.-1 Oct.
 • 2016 Presented paper: Negotiating the Past/Negotiating the Present, Conference: Anthropological Legacies and Human Futures, University of Milano-Bicocca, Italy, 20-23 July.
 • 2015 Presented paper: Collective Amnesia as a Solution to Difficult Heritage, Conference: Visual Anthropology and European Cultural Heritage, University of Warsaw, Poland, 21-26 Sept.
 • 2015 Presented paper: Silencing German Memories, Conference: Utopias, Realities, Heritage: Ethnographies for the 21st Century, University of Zagreb, Croatia, 21-25 June.