Archiv rubriky: Ostatní aktivity

CFA: Zvláštní cena Platformy CEFRES 2020

za nejlepší článek (publikovaný v angličtine nebo ve francouzštině) v oboru společenských a humanitních věd v rámci Ceny Jacquese Derridy 2020

Uzávěrka pro podání přihlášek: 26. dubna 2020
Odměna: 213 Kč (9 261 Kč)
Slavnostní udělení ceny: 24. června 2020
Jazyk přihlášek: anglicky

Zvláštní cena Platformy CEFRES je součástí Ceny Jacquese Derridy, zavedené Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD. a Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, jejímž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd.

Zvláštní cena Platformy CEFRES se zrodila z přání podpořit mladé vědce z České republiky, kteří se snaží prosadit svůj výzkumný projekt v rámci evropských i mezinárodních kruhů. Cílem iniciativy je odměnit článek z oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise

Platforma CEFRES od roku 2014 sjednocuje Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Akademii věd České republiky a Univerzitu Karlovu v Praze na bázi jednotné vědecké spolupráce.

Mladí badatelé ze všech vědních oborů v rámci společenských a humanitních věd se mohou ucházet o tuto zvláštní cenu Platformy CEFRES, ať už je jejich předmět výzkumu jakýkoliv.
Uchazeči mohou posílat přihlášky přímo na adresu platformaward@cefres.cz

Podmínky přijetí:

 • zapojit se mohou čeští a slovenští badatelé, jejichž doktorské studium právě probíhá na jedné z univerzit v České republice, nebo kteří obhájili disertační práce v roce 2012 a později na jedné z univerzit v České republice
 • předložení jednoho článku publikovaného ve francouzštině nebo v angličtině v odborném recenzovaném časopise, jenž je součástí databáze Web of Science nebo Scopus nebo se nachází v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH plus)
 • publikování tohoto článku mezi lety 2017 a 2020 (články teprve přijaté k publikaci budou ze soutěže vyřazeny, neboť soutěž probíhá každoročně)
 • předložení jediného článku: veškeré přihlášky obsahující dva a více článků budou vyřazeny ze soutěže

Přihlášky

Děkujeme za zaslání náležitě vyplněných následujících informací:

 • Jméno a příjmení
 • Datum a místo narození
 • Soukromý email
 • Číslo soukromého telefonu
 • Adresa
 • Pracovní email
 • Číslo pracovního telefonu
 • Adresa zaměstnání
 • Název disertační práce
 • Datum obhajoby práce (již proběhlé nebo nadcházející)
 • Rok zápisu k doktorskému studiu a fakulta
 • Vedoucí práce
 • Obor(y)

Přihláška musí dále obsahovat:

 1. vědecký životopis včetně seznamu publikací
 2. separát článku přihlášený do soutěže (pouze jeden článek; přihlášky obsahující dva a více článků budou ze soutěže vyřazeny)
 3. kompletní bibliografické údaje a krátké resumé článku ve francouzštině nebo v angličtině. Prosíme o uvedení ve které (kterých) z databází je časopis uveden (Web of Science, Scopus, ERIH plus)
 4. text v angličtině, který vysvětlí výjimečnost a perspektivy výzkumu přihlášeného článku

Je možné se přihlásit s článkem napsaným více než jedním autorem za předpokladu, že každý spoluautor splňuje podmínky přijetí. Pokud bude tento článek vítězný, cena bude udělena uchazeči, který podal přihlášku, a následně rozdělena mezi všechny spoluautory.

Výherce ceny bude vybrán interdisciplinární porotou zahrnující představitele Platformy CEFRES v čele s ředitelem CEFRESu. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny 12. června 2020. Od výherce ceny se očekává účast na slavnostním předání ceny.

Cenu podpoří Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. Předání ceny proběhne 24. června 2020 na Francouzském velvyslanectví v Praze, a to ve stejný čas jako předání ostatních vědeckých cen francouzského velvyslanectví.

Platforma CEFRES získala „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC)

Po dvou letech příprav získal výzkumný tým „Tandem“ Platformy CEFRES pod vedením antropologů Luďka Brože a Virginie Vaté prestižní „Consolidator grant“ Evropské rady pro výzkum (ERC). Tento úspěch je důkazem vysoké kvality francouzsko-české spolupráce ve výzkumu v oblasti humanitních a společenských věd. Zdůrazňuje také klíčovou roli Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) jakožto inkubátoru evropských projektů.

Luděk Brož, výzkumný pracovník Etnologického ústavu AV ČR a CEFRES

Evropská rada pro výzkum zveřejnila dne 10. prosince 2019 seznam výzkumných projektů, které prestižní ERC konsolidační grant obdržely. Antropolog Luděk Brož, výzkumný pracovník Etnologického ústavu Akademie věd České republiky a Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), získal na svůj projekt zabývající se vztahy mezi lovci, divokými prasaty a biologickou bezpečností grant ve výši 2 milionů EUR.

Tento projekt, vytvořen ve spolupráci s výzkumnou pracovnicí Národního výzkumného centra ve Francii (CNRS), Virginie Vaté, je výsledkem úzké spolupráce mezi CEFRES, CNRS, Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou, sdruženými v „Platformě CEFRES“, jejichž partnerská smlouva byla prodloužena 6. listopadu 2019. Výzkumný tým, Luděk Brož a Virginie Vaté, připravoval tento projekt v rámci programu „Tandem“ poslední dva roky (2018-2020). Vytvořili mezinárodní síť a uspořádali několik mezinárodních vědeckých konferencí.

Veterinární lékařství, myslivost a divoká prasata spojuje mezinárodní etnografický výzkum. V následujících pěti letech se Luděk Brož se svým týmem zaměří na konflikty, ke kterým vedl nejdříve velký nárůst počtu divokých prasat v Evropě a potom jejich následné ohrožení africkým morem.

Obsah obrázku patro, zeď, muž, interiér

Popis byl vytvořen automaticky
Mezinárodní konference „Emigrating Animals and Migratory Humans: Belonging, Prosperity and Security in More-Than-Human World“ pořádaná 10. a 11. září 2019 v CEFRES (Praha). Zleva: Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES, Virginie Vaté, výzkumná pracovnice CNRS a CEFRES, a Giovanna Capponi, postdoktorandka programu „Tandem“.

Africký mor prasat je považován za jednu z nejzávažnějších zvířecích chorob současnosti, která se sice nepřenáší na lidi, ale ve většině případů vede ke smrti nakaženého prasete, ať už divokého nebo domácího. Tento virus je velmi odolný a relativně snadno se šíří přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, s těly infikovaných uhynulých zvířat či jejich tělními tekutinami. Účinná vakcína dosud neexistuje, což ohrožuje celosvětový chov prasat a může mít zásadní ekonomické dopady.

Šíření choroby napříč Evropou a Asií začalo v roce 2007 v Gruzii. Dnes je nemoc rozšířená od Číny až po Polsko a je příčinou výrazných geopolitických změn. Polsko v loňském roce uvažovalo o vztyčení plotu na hranicích s Ukrajinou a Běloruskem, Dánsko takový plot právě dokončuje po celé délce hranice s Německem. “S odkazem na biologickou bezpečnost se třicet let po pádu železné opony vztyčují hraniční ploty uprostřed Schengenského prostoru,” upozorňuje Luděk Brož.

V rámci ERC projektu bude Luďka Brože zajímat, jak se ohrožení prasat promítá v lovecké komunitě. Ta napříč Evropou čítá zhruba sedm milionů především amatérských lovců a v současnosti znovu hledá svou roli a hájí svou společenskou přijatelnost, často v dialogu s veterinární epidemiologií.

Projekt podle autora „otevře nový empirický a teoretický pohled na fenomén lovectví,” protože hrozba afrického moru prasat transformovala divoké prase do jakéhosi “trójského koně”, který může umožnit šíření nákazy napříč evropským kontinentem.V tomto kontextu se “soutěž člověka a divokého prasete o území a zdroje stala válkou o divoké prase, ve které je ve hře masové vybíjení, uzavřené zóny či hraniční ploty,” vysvětluje vědec.

Jako inkubátor projektu posloužil dvouletý program TANDEM, který na Platformě CEFRES podporuje úzkou spolupráci jednoho vědce z AV ČR a jednoho vědce z CNRS při přípravě ambiciózního projektu.

Univerzita Karlova podporuje tým financováním jedné postdoktorandské pozice. V roce 2020 se nový výzkumný tým „Tandem“ sdruží v CEFRES na další dva roky. Spojí výzkum Michèle Baussant, antropoložky, výzkumné ředitelky CNRS a odbornice v oblasti migrace, Johany Wyss, doktorky na Oxfordské univerzitě a antropoložky na AV ČR, a Marie Kokkinou, postdoktorandky. Jejich projekt s názvem „The Europe of Resentment. A Confederation of the Vanquished“ (Evropa odporu. Konfederace poražených) se zaměří na paměti několika národnostních menšin a vysídlených populací v Evropě po válce či dekolonizaci. Tento projekt je zcela v souladu s vědeckou politikou CEFRES a svou aktuálností odkazuje na současné migrace v Evropě.

Více informací naleznete na:

https://boar.hypotheses.org

VÝHERCI CENY PLATFORMY CEFRES A CENY JACQUESE DERRIDY 2019

S radostí oznamujeme výherce třetího ročníku Zvláštní ceny Platformy CEFRES za nejlepší článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný ve vědeckém mezinárodním recenzovaném časopisu (viz CFP zde):

 • Václav Janeček (Právnická fakulta UK a Univerzita v Oxfordu), za jeho článek “Ownership of personal data in the Internet of Things.”

Potřetí byla udělována také Cena Jacquese Derridy pro humanitní a společenské vědy, v rámci které byly oceněny práce tří doktorandů:

 1. Lucie Drechselová (Orientální ústav AV ČR): Women and local power: processes of mobilization and female political pathways in Turkey
 2. Vojtěch Kaše (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně): Tracing the Origins of Eucharistic Magic : On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals
 3. Ľudmila Lacková (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Linguistic Approach to Protein Folding. Towards a Semiotic Description of Living Systems

Slavnostní předávání cen se konalo 26. června 2019 v Pantheonu Národního muzea v Praze za přítomnosti francouzského velvyslance pana Rolanda Galharaguea a laureáta Nobelovy ceny  Jeana-Marieho Lehna. Ceny byly podpořeny Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD.

CFA: Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2020–2022

Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES/CNRS vyhlašuje druhou výzvu do programu TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

 Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zvláště o synergy, ale i o starting, consolidator, advanced,…). Jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny

Pokračování textu CFA: Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2020–2022

Výherci Ceny Platformy CEFRES a Ceny Jacquese Derridy 2018

S radostí oznamujeme 
výherce druhého ročníku Zvláštní ceny Platformy CEFRES za nejlepší článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný ve vědeckém mezinárodním recenzovaném časopisu (viz CFP zde):

 • Michal Sipos (Etnologický ústav AV ČR) za svůj článek “Informal practices and the street-level construction of migrant deportability: Chechen refugees and local authorities in Polish accommodation centres for asylum seekers”

Podruhé byla udělována také Cena Jacquese Derridy pro humanitní a společenské vědy, v rámci které byly oceněny práce tří doktorandů:

 1. Josef Wilczek (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity): New approaches for the acquisition, systematisation and interpretation of archaeological artefacts
 2. Radek Janhuba (Fakulta společenských věd UK, CERGE-EI AV ČR): Essays on Sports Economics
 3. Jana Fabová (Filozofická fakulta Palackého Univerzity): Language varieties based on Italian language and their use in Nova Trento and Nova Veneza in Brazil

Slavnostní předávání cen se konalo 20. června 2018 na Francouzském velvyslanectví v Praze za přítomnosti francouzského velvyslance pana Rolanda Galharaguea a tří laureátů Nobelovy ceny:  Jeana-Marieho Lehna, Jeana-Pierra Sauvage a Serge Haroche. Ceny byly podpořeny Mgr. Karlem Janečkem, MBA, PhD.

Archivy a Interkulturalita

Tým pracující na projektu “Archivy a interkulturalita” má za cíl porozumět současné filozofii skrze studium filozofických rukopisů a archivů. Jakou roli hraje psaní v konceptuálním tvůrčím procesu? Tento přístup umožňuje pochopit existenciální a historické zakotvení široké myšlenkové praxe známé jako “filozofie” a tak lépe pochopit texty a myšlenky spolu s jejich zakotvením v kulturním prostředí, které je formovalo. Pokračování textu Archivy a Interkulturalita