Archiv rubriky: Non classé

CEFRES MOBILITY GRANTS WINNERS – YEAR 2019-2020

The interdisciplinary selection jury of the CEFRES mobility grants auditioned 14 candidates on May 28, 2019. It congratulates all the candidates for the high quality of their file and their hearing.

After deliberating, it have decided:

 1. To give a one-year « Young fellow » grant to M. Eraldo Souza dos Santo (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ), to support his research entitled “Désobéissance civile : Un essai de généalogie conceptuelle”.
 2. To give a one-year « CEFRES Platform » grant to M. Jakub Střelec(FSV UK), to support his research entitled „How to cure the war? The development of psychiatric knowledge and its impact on the social stability of post-war European societies between 1945 and 1968: A comparison of ‘deviant’ crimes in Prague, Düsseldorf, and London“.
 3. To give a one-year « CEFRES Platform » grant to M. Felipe Fernandes (EHESS) to support his research entitled „Les migrants vietnamiens en République tchèque: une étude sur les lignées familiales et les réseaux économiques au marché de Sapa (Prague)“.
 4. To give a one-year « CEFRES Platform » grant to Mrs Františka Zezuláková Schormová (FF UK) to support her research entitled „African American Poets Abroad: Black and Red Allegiances in Early Cold War Czechoslovakia“.
 5. To give a one-year « CEFRES Platform » grant to Mrs Yulia Moskvina (FSV UK) to support her research entitled „State, Squat, Society“.

It has also decided to propose a contract of Phd Student Associate to the following candidates:

– Mrs Ekaterina Zheltova (FSV UK): „National belonging, transnational localities, and ideologies of language: Discursive practices at the Greek-Albanian borderlands.

– Mrs Anna Simbartlová (FFV UK): “Civic Integration of Immigrants in Central Europe: Case of Austria and the Czech Republic“.

– M. Vojtěch Šarše (FF UK), „The Image of Cultural Decline in the Anticolonial Francophone Sub-Saharan Novel: The processes of subjectivation, objectivation, reification and identity emptiness“.

– Mrs Tereza Sedláčková (FSV UK): „Multiple Responsibilities in the Context of Compulsory Vaccination System in the Czech Republic“.

– M. Pavol Kosnáč (Faculty of Social Sciences, Masaryk University in Brno): „Paramilitary Groups in Slovakia: An Interdisciplinary Analysis of Structure, Motivation and Environment“. 
  

All the winners are asked to contact me (jerome.heurtaux@cefres.cz) without delay (copy to landova@cefres.cz) to inform me of their decision regarding the scholarship or the contract of association.

Claire Madl – CV & výzkum

Zástupce ředitele a vedoucí knihovny CEFRESu

VZDĚLÁNÍ

 • 2007 – Doktorát z oboru historie: « Historie, texty, dokumenty » na École pratique des hautes études (Paříž), s vyznamenáním (mention très honorable avec les félicitations du jury).
 • 2000 – D.E.A. (Diplôme d’études approfondies – ie. Master), « Historie a civilizace knihy » na École pratique des hautes études (Paříž).
 • 1993 – Diplôme supérieur des sciences et techniques de l’information et de la documentation [Vyšší diplom informačních a dokumentačních věd a technik – ie. Master] v Institut national des techniques de la documentation (INTD Národní institut dokumentačních technik), Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Paříž
 • 1991 – Maîtrise [zakončení 4. ročníku] v historii na Univerzitě Paris IV-Sorbonne.

ZAMĚSTNÁNÍ

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES, Praha)

Správa výzkumu
Od 2018 – podíl na organizace vědeckého života ústavu a rozvoj platformu pro vědeckou česko-francouzskou spolupráci: Platforma CEFRES

Publikace a komunikace
Od 2006 – Výkonná redaktorka všech publikací, tištěných (sériových a monografických) a elektronických (webové stránky, blog, správa ediční řady na e-archiv CNRS: HAL-SHS)
Zodpovědná za správu účtů na sociálních sítích, vědeckého blogu a účast na publikace na trojjazyčném institucionálním webu.

Knihovnictví a správa vědecké informace
Od 1994 – Vedoucí knihovny zodpovědná za akvizice, elektronické zdroje, správu knihovnického systému, zpracování katalogu, zpřístupnění fondu, vztahů se čtenářstvem, valorizaci (organizace veřejných prezentací novinek).

SOUČASNÁ VÝZKUMNÁ ČINNOST

Spoluvedení projektů

2015-2019 – Budování národa čtenářů: aktéři, firmy a sítě v Čechách 1740-1848, projekt financován Grantovou agenturou ČR (č. 15-22253S 2015-2017) Příjemce: Ústav pro českou literaturu AVČR; řešitelka ve spolupráci s M. Wögerbauerem, PhD. a P. Píšou.

Účast na výzkumné projekty

 • Od 2018 – „Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků“. projekt financován Grantovou agenturou ČR (č. 18-07366S 2018-2020). Příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (PI RNDr. & PhDr. Markéta Šantrůčková, PhD.) účast za FF UK pod vedením doc. Zdeňka Hojdy.
 • Od 2018 – „Reading Europe Advanced Data Investigation Tool“ (READ IT) v rámci H2020 projekt « JPI Cultural Heritage ». Leader Investigator: Brigitte Ouvry-Vial, Universita Le Mans ; PI pro ČR Michael Wögerbauer, Ústav pro českou literaturu AV ČR.

SEZNAM PUBLIKACÍ

Knihy

 • Buchwesen in Böhmen. Wiesbaden, Harrassowitz à paraître en 2019. avec Petr Píša et Michael Wögerbauer.
 • Budování národa čtenářů. Sítě, podniky a protagonisté knižního trhu v Čechách (1749–1848). [La construction d’une nation de lecteurs]. Acteurs, entreprises et réseaux du livre en Bohême 1749-1848] Prague, Academia-Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., à paraître en 2019. avec Petr Píša et Michael Wögerbauer.
 • « Tous les goûts à la fois ». Les engagements d’un aristocrate éclairé de Bohême, Genève, Droz, 2013, 467 p. ISBN 978-2-600-01357-4

Články ve vědeckých časopisech

 • « Advertising strategies of publishers towards a widened and diversified readership. The example of Bohemia », Dějiny, teorie, kritika, 2018-1, s. 69-98.
 • « Organizace tisku učebnic v Čechách. Přizpůsobení jedné tereziánské reformy », Cornova vol. 7, n° 17, 2017, p. 57-71.
 • « Strasbourg et l’exportation des livres vers l’Est de l’Europe au XVIIIe siècle » Histoire et civilisation du livre, XI, 2015, p. 111-128.

Články v knihách nebo ve sbornících

 • « Langue et édition scolaire en Bohême au temps de la réforme de Marie-Thérèse. Retour sur une grande question et de petits livres ». In : Ex Oriente Amicitia. Mélangues offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire (dir. C. Madl, I. Monok), Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtar és Információs Központ (coll° L’Europe en réseaux = Vernetztes Europa. VII), 2017 s. 235-265. DOI 10.14755/BARBIER.2017.9
 • « La littérature pédagogique disponible à Prague à l’époque de la réforme de l’enseignement élémentaire (1775-1815). Quelle place pour les auteurs français ? » In: La France et l’Europe centrale. La construction des savoirs réciproques à travers l’enseignement. (dir. Antoine Marès, Jiří Hnilica), Pardubice (CZ), Univerzita Pardubice, 2017, . ISBN 978-80-7560-110-0
 • « Perný rok knížete Fürstenberga. Cenzura a proměna veřejnosti na sklonku vlády Marie Terezie“. In (M. Wögerbauer, P. Píša, P. Šámal et al.) V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749–2014, Praha, Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015, s. 165-177.

Recenze

 • Veronika Čapská: Mezi texty a textiliemi. (Swéerts)-Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha, Scriptorium 2016, 326 s. Česká literatura č 4, 2017, s. 608-611.
 • « De l’argile au nuage. Une archéologie des catalogues (IIe millénaire av. J.-C. – XXIe siècle). [Paris / Genève] : Bibliothèque Mazarine / Bibliothèque de Genève / Éditions des Cendres, 2015 ». Histoire et civilisation du livre č. 12, 2016, s. 462-469.

Překlady

 • Daniel Špelda, « Les soleils et leurs observateurs au XVIIe siècle » Revue des Questions Scientifiques, 2018, 189 (4), s. 531-577.
 • Klára Benešovská, « Ce qu’il advint de l’architecture gothique à la cour de Charles IV et de Venceslas IV », in Qu’est-ce que l’architecture gothique ? essais (dir. Arnaud Timbert), Lille, Presses du Septentrion (Architecture et urbanisme), 2018, 181-209. ISBN : 978-2-7574-2384-4
 • Petra Trnková, « Les photographes au service de l’aristocratie. Représentation visuelle du domaine des Buquoy à l’époque du comte Georg Johann Heinrich Longueal de Buquoy (milieu du XIXe siècle) » Austriaca (dir. M. Faber M. Ponstingl), n° 83, 2018.

Viz celý CV a seznam publikací zde.

Seznam výzkumných pracovníků CEFRESu 2017/2018

István Pál Ádám

Contact: istvan.adam(@)cefres.cz

od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 působí jako postdoktorand v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu pobytů zahraničních výzkumníků. Jeho výzkum se pojí se studiem prostorové kontroly, kterou disponovali středoevropští domovníci a tvoří součást výzkumné osy III.

Chiara Mengozzi

Contact: chiara.mengozzi(@)cefres.cz

od 1. ledna 2016 do 31.12.2017 je postdoktorantkou v CEFRESu díky spolufinancování z fondu Univerzity Karlovy na podporu zahraničních výzkumníků. Od ledna 2018 je přidruženou výzkumnicí CEFRESu. Její výzkum nazvaný Animal Matters: tázání se po antropologických rozdílech a literarních normách tvoří součást osy II výzkumného záměru CEFRESu.

Dekonstrukce a fenomenologie

Vyučující: Thomas Mercier (CEFRES / UK)
Zápis: Department of German and French Philosophy, FHS UK
Kdy a kde: ve čtvrtek 9:30–12:20, CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1 (data budou upřesněna)
Jazyk: francouzština

Sylabus

Starting with Jacques Derrida’s very first publications, the basic tenets of deconstruction were elaborated through a complex dialogue, loving but antagonistic, with phenomenology. In this course, we will examine this tumultuous relationship, and will emphasise deconstruction’s paradoxical indebtedness to phenomenological thought. We will carry out a transversal and selective reading of Derrida’s œuvre by engaging with texts he devoted to mainly five authors, phenomenologists or heirs of the phenomenological tradition: Husserl, Heidegger, Levinas, Merleau-Ponty and Patočka. Each of these readings will be focused around one or two specific notions: speech and writing (Husserl), language and technics (Heidegger), violence and alterity (Levinas), Europe and responsibility (Patočka), body or corporeity, and the world (Merleau-Ponty).

The course will thus deal more particularly with the problematics of inheritance and reading, and will provide a presentation of Derrida as a reader and as a paradoxical heir, both faithful and unfaithful, of phenomenological authors.

Seznam stážistů 2017/2018

Zuzana Zachová

 Magisterský program Překladatelství a Tlumočnictví v jazykové kombinaci čeština—francouzština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: překlad neliterárních textů, tlumočení čeština—francouzština, tlumočení pro neslyšící, mezikulturní komunikace
Téma diplomové práce: „Model úsilí Daniela Gila a jeho aplikace na simultánní tlumočení projevů nasycených vlastními jmény. Porovnání dvou jazykových kombinací: francouzština – čeština a český znakový jazyk – čeština“ Cílem této práce je zjistit, na základě modelu úsilí Daniela Gila, jaký vliv mají vlastní jména v projevu na výsledný tlumočnický výkon a porovnat výsledky dvou zcela odlišných jazyků.
Trvání stáže: duben-květen 2018
Administrativní stáž (tlumočení, překlad)

Marion Munch

Magisterské studium Současné světové dějiny na École Normale Supérieure Paris-Saclay a Université Paris I – Sorbonne
Odborný zájem: současné dějiny,  mezikulturní komunikace v souvislosti s historickou pamětí, správa kulturních institucí, zejména pak historických muzeí
Téma diplomové práce: „Abnormální chování příslušníků SS v táboře Auschwitz od dubna 1940 do ledna 1945“
Trvání stáže: únor–březen 2018
Výzkumná a administrativní stáž

Ondřej Sobotka

Magisterské studium Překladatelství: francouzština – čeština a angličtina – čeština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: literární překlad, literatura přelomu století, mezikulturní komunikace
Téma diplomové práce: „České překlady francouzské literatury v druhém desetiletí 20. století“ – rozbor české recepce francouzské literatury s přihlédnutím k dobovému politickému a kulturnímu kontextu.
Trvání stáže: listopad–prosinec 2017
Administrativní stáž (překlad)

Tereza Kortusová

Magisterské studium Francouzské filologie + Překladatelství: francouzština – čeština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: literární překlad, divadlo, mezikulturní komunikace
Téma diplomové práce: „Sylviane Dupuis: La Seconde Chute. Komentovaný překlad doplněný studií o švýcarské francouzsky psané dramatické tvorbě“
Trvání stáže: srpen–říjen 2017
Administrativní stáž (překlad)