Archiv pro rubriku: Non classé

Složení Řídícího výboru 2017-2018

Statutární členové Řídícího výboru

 • Pavel Baran, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
 • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
 • Clara Royer, ředitelka CEFRES

Zástupci Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci Akademie věd České republiky

Výzva: Program na podporu mobility mladých vědců

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu mobility doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek: 16. března 2018 (17:00)
Období: 1. září 2018 – 31. srpna 2019

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Pokračování textu Výzva: Program na podporu mobility mladých vědců

Úvod do postkoloniálních teorií a literatury: Frankofonní perspektivy

Seminář organizovaný Ústavem románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Místo a čas:  ve středu, 17:30–19:00, č. 217, Filozoficka Fakulta, Náměstí Jana Palacha 2
PřednášejícíChiara Mengozzi, Ph.D. and Mgr. Vojtěch Šarše
Jazyk: Francouzština

Sylabus

Předpona „post“ v adjektivu postkoloniální neznačí pouze období, které následovalo po kolonizaci, ale odkazuje především na sérii možností rezistence vůči kolonialismu, jeho politice a ideologii, a také na aktuální formy nadvlády a podrobení. Smyslem kurzu je porozumět politickým, kulturním a jazykovým problémům, rozdmýchaným evropskou kolonizací a jejím dědictvím. Budeme alternovat četbu významných teoretických textů považovaných za základ postkoloniálního myšlení (Césaire, Fanon, Saïd, Spivak, Mbembe, Bhabha, Thiong’o) s analýzou francouzských a frankofonních literárních děl (převážně afrických a karibských autorů). Chceme tak dosáhnout dvojího cíle: na straně jedné analyzovat a přehodnotit literární kánon z pohledu mocenských vztahů jak mezi jednotlivci, tak i mezi jazyky a kulturami; na straně druhé vymezit stylistické a tematické charakteristiky románů napsaných autory, kteří pocházejí z bývalých francouzských kolonií či ze zámořských departamentů (vztah k francouzskému jazyku, exkluze/inkluze, pocit přináležitosti ke dvěma odlišným celkům, národní alegorie, ujmutí se slova ze strany podřízených, dialektika pána a otroka, přehodnocení historie).

Praktické informace
 • Seminář je otevřený všem studentům francouzského jazyka a literatury. Po jeho úspěšném absolvování získají studenti 6 kreditů.
 • Docházka a aktivní účast jsou podmínkou úspěšného absolvování semináře.
 • Jako povinnou část semináře studenti připraví ústní prezentaci na jeden z textů obsažených v bibliografii, popřípadě napíší commentaire composé
 • Závěrečná ústní zkouška bude obsahovat materiály z celého kurzu
Bibliografie
 • Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen:  The Empire Writes Back : Theory and Practice in Post-colonial Literatures
 • Ahmad, Aijaz : In Theory: Classes, Nations, Literatures
 • Beti, Mongo : Ville cruelle
 • Beti, Mongo : Le pauvre Christ de Bomba
 • Beti, Mongo : Afrique noire, littérature noire
 • Beti, Mongo : Main basse sur le Cameroun : autopsie d’une décolonisation
 • Camus, Albert : L’Étranger
 • Césaire, Aimé : Cahier d’un retour au pays natal
 • Césaire, Aimé : Discours sur le colonialisme, suivi de discours sur la négritude
 • Césaire, Aimé : Une Tempête, d’après La Tempête de William Shakespeare : adaptation pour un théâtre nègre
 • Elis, Bret Easton : American psycho
 • Fanon, Frantz : Peau noire, masques blancs
 • Fanon Frantz : Les damnés de la terre
 • Jameson, Fredric : Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism
 • Kane, Cheikh Hamidou : L’aventure ambiguë
 • Laye, Camara : L’enfant noir
 • Loba, Aké : Koucoumba, l’étudiant noir
 • Mabanckou, Alain : Bleu-Blanc-Rouge
 • Mabanckou, Alain : African Psycho
 • Mabanckou, Alain : Black Bazar
 • Mbembe, Joseph-Achille : Sortir de la grande nuit : essai sur l’Afrique décolonisée
 • Mbembe, Joseph-Achille : Critique de la raison nègre
 • Moura, Jean-Marc : Littératures francophones et théories postcoloniales
 • Nganang, Patrice : Manifeste d’une nouvelle littérature africaine
 • Nganang, Patrice : La république de l’imagination
 • Oyono, Ferdinand : Une vie de boy
 • Oyono, Ferdinand : Un vieux nègre et la médaille
 • Oyono, Ferdinand : Le chemin d’Europe
 • Said, Edward : Orientalism
 • Said, Edward : Culture and Imperialism
 • Sartre, Jean-Paul : Orphée noir, préface à l’ Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Senghor.
 • Sembene, Ousmane : Les bouts de bois de dieu
 • Spivak, Gayatri: A Critique of Post-Colonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present
 • Thiong’o, Ngugi wa : Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature
 • Tournier, Michel : Vendredi ou les limbes du Pacifique
 • Young, Robert : Postcolonialism. A Very Short Introduction

Ilustrace : Abdoulaye Konaté, Génération biométrique (Mali), textil, Afropixel 2010 Biennale de Dakar

Modernizace v 19. století ve střední Evropě

"Locomotive en grève"
“Locomotive en grève” – une du journal satirique “Kakas Márton”, 24 avril 1904.

Kurz vyučovaný Mátyásem Erdélyim, doktorandem CEFRESu

Kdy a kde: každé úterý v čase 15:30-16:50, FHS UK Jinonice, budova A, místnost 2083
Přednášející: Mátyás Erdélyi – CEU / CEFRES
Jazyk: anglicky
Kontaktmatyas.erdelyi@cefres.cz

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními tématy a problematikami v dějinách střední Evropy 19. století. Kurz se řídí tematickým uspořádáním a zaměřuje se na ústřední témata na křižovatce společenských dějin a historické sociologie. Témata nejsou chronologicky řazená ani úplná. Každá část kurzu začíná představením základních teoretických pojmů a pokračuje následnou diskuzí nad vybranou četbou. Kurz se zaměřuje na problémové oblasti ve vztahu k společenským a ekonomickým změnám, které se odehrály ve střední Evropě během 19. století. Klíčovým pojmem naší diskuze je teorie a různé aspekty modernizace jako procesu společenských a ekonomických změn během zkoumaného období. Namísto toho, aby kurz vykládal pojem modernizace jako normativní model vývoje, snaží se ukázat, jak může modernizace být analyzována jakožto heterogenní a nelineární proces, který stále připouští možnost skrytých míst, jak to mimochodem dokazují dějiny střední Evropy, a který obsahuje směsici “tradičních” i “moderních” prvků.

Sylabus kurzu a bibliografie v angličtině k nahlédnutí zde

Složení Řídícího výboru Platformy CEFRES 2015-2016

Statutární členové Řídícího výboru

 • Pavel Baran, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
 • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
 • Clara Royer, ředitelka CEFRES

Zástupci Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci Akademie věd České republiky