Archiv autora: Štofaníková

Stáže v CEFRESu pro studenty FF UK

Deadline pro letní semestr 2017/2018: 15. 3. 2018

CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy nově poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže můžou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce – 12 ECTS).

Od kandidátů se vyžaduje dobrá úroveň francouzského jazyka a v ideálním případě studium francouzské filologie nebo překladatelství/tlumočnictví, mohou však být i z jiných společensko či humanitně vědních disciplín.

Konkrétní aktivity stáže budou upřesněny na základě dohody mezi studentem a jeho tutorem, který bude studenta doprovázet po celou délku jeho stáže. Stážista bude mít pro své aktivity k dispozici pracovní místo v CEFRESu a plný přístup do knihovny.

Náplní práce studentů během odborné praxe bude na základě domluvy s tutorem stáže napomáhat v běžném fungování instituce, zajišťovat překlady mezi francouzštinou a češtinou, podílet se na správě webové stránky a sociálních sítích CEFRESu, vypomáhat v knihovně a asistovat během organizace vědeckých aktivit (přednášek, seminářů, konferencí nebo workshopů).

Uchazeči předkládají žádost v češtině a ve francouzštině zahrnující:

 • životopis
 • motivační dopis zahrnující očekávání v dosažených zkušenostech a nových dovednostech a zamýšlenou délku a dobu stáže

Pro veškeré informace se obracejte na Adélu Landovou:
e-mail: adela.landova@cefres.cz
tel.: +420 224 921 400

 

Výzva: Program na podporu mobility mladých vědců

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu mobility doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek: 16. března 2018 (17:00)
Období: 1. září 2018 – 31. srpna 2019

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Pokračování textu Výzva: Program na podporu mobility mladých vědců

Výzva: Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 16. března 2018 (17h00)
Období: 1. září 2018 – 31. srpna 2019

V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu. Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Výzva: Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Výzva: CEFRES hledá asistenta / asistentku ředitele

Uzávěrka pro podání přihlášek: 27. listopadu 2017 v 17:00
Pracovní smlouva na dobu určitou (1 rok) s možností jednoho prodloužení
Plný úvazek (37 hodin týdně)
Datum nástupu: 1. ledna 2018
Místo výkonu práce: CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1

Asistent(ka) ředitele bude pod vedením ředitele CEFRESu pomáhat ve výkonu jeho funkce.

Náplň práce

 1. spolupráce na organizaci vědeckých aktivit CEFRESu ve spolupráci s českými i zahraničními partnery;
 2. účast na řízení běžného provozu CEFRESu (korespondence, účetnictví, atd.);
 3. správa elektronických sítí (webová stránka, newsletter, blog „Carnet de recherche“, Facebook, atd.);
 4. překlad textů z češtiny do francouzštiny a opačně;
 5. příprava souhrnných poznámek na témata z různých oborů (výzkumné programy a stávající stav výzkumu v humanitních a společenskovědních oborech).

Požadavky a předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání v humanitním nebo společenskovědním oboru (ukončené magisterské studium);
 • zkušenosti s administrativou související s organizací vědeckých aktivit a projektů v ČR;
 • znalost českého vysokoškolského systému a jeho institucí;
 • zodpovědnost, pečlivost, pracovitost, zvídavost, přesnost, výborný písemný projev;
 • rodný jazyk čeština nebo slovenština, výborná znalost francouzštiny a angličtiny;
 • znalost práce s počítačem (MS Office, správa internetových stránek apod.).Žádosti (tj. průvodní dopis a strukturovaný životopis) zasílejte do 27. listopadu Claře Royer, ředitelce CERFRESu na adresu clararoyer@cefres.cz. Vybraní kandidáti budou pozváni k ústnímu pohovoru před komisí v týdnu od 4. prosince.

Výzva: ředitel(ka) CEFRESu

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 15. října 2017

Definice pozice

Vést, organizovat a spravovat jeden z francouzských výzkumných ústavů v oblasti společenských a humanitních věd působících mimo Francii (UMIFRE). Ústav je zřizovaný a funguje pod vedením francouzského ministerstva zahraničních věcí (MEAE) a CNRS.

Datum nástupu do funkce: 1. září  2018

Více informací k pozici ZDE

Postup výběrového řízení
 • Do přílohy připojte CV, motivační dopis a projekt vedení ústavu v délce max. 3 stran (upřesňující vaše vědecké kompetence, schopnost vedení, zastřešování, a strategii, kterou byste chtěli rozvíjet, jakožto ředitel jednoho z ústavů UMIFRE)

Adéla Klinerová: výzkum a CV

Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě

Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: adela.klinerova@cefres.cz

Ve své disertační práci se věnuji recepci a uplatnění motivů francouzské novověké architektury v 19. století v českých zemích a v širším kontextu střední Evropy. Práce je tedy zaměřena na určitý proud historizující architektury 19. století, úzce související s novorenesanční a eklektickou architekturou.

Styl nebo architektonický mód přejímající francouzské vlivy není až tak rozšířený – ve srovnání s italizující novorenesanční architekturou, která v dané době jednoznačně převládá. Je však zastoupen po celé Evropě a věřím, že už tím zasluhuje větší zájem. Záměrem mé práce je představit reprezentativní katalog architektonických realizací odpovídajících studovanému fenoménu a především se zaměřit na jeho význam, způsob šíření a různé podoby.

Pokračování textu Adéla Klinerová: výzkum a CV