Archiv autora: Cefres

Alexandre Met-Domestici: Výzkum a CV

Boj proti praní špinavých peněz v EU a obrana finančních zájmů EU – snaha o definici jednotného přístupu

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: a_met_domestici(@)hotmail.com

EU aktuálně prochází několika krizemi. Kromě přetrvávající ekonomické krize je tu i krize politická způsobená euroskeptismem a Brexitem. Mimo jiné evropská integrace čelí i zvyšující se teroristické hrozbě.

Tento výzkumný projekt má za úkol analyzovat boj EU proti praní peněz stejně tak jako ochranu jejích finančních zájmů. Cílem projektu je ukázat potřebu jednotného přístupu pro obě tyto oblasti evropského práva. Projekt bude stavět nejen na analýzách existujících právních rámců, ale i na různých probíhajících reformačních procesech. Zmíněný jednotný přístup vyžaduje začlenění různých aspektů hnutí proti těmto dvěma trestním činům i hlubší integraci mezi obě oblasti. Kromě toho je v boji třeba vyšší spolupráce všech aktérů nejen na národní, ale i na evropské úrovni, ideálně spolupráce mezi oběma (národními a evropskými) autoritami. Různé probíhající reformy týkající se tohoto odvětví dokazují, jak je výzkum této tématiky v současné době důležitý.

Praní špinavých peněz
Právní rámec boje proti praní peněz byl stanoven směrnicemi EU zavádějící doporučení Finančního akčního výboru (FATF). Pátá směrnice byla přijata 30. května 2018. Rizikově orientovaný přístup – první zaveden pátou směrnicí v roce 2005 – byl posilněn stejně jako spolupráce mezi profesionály – bankéři, právníky, vlastníky nemovitostí, pojišťovacími agenty, atd. a dalšími autoritami zapojenými v boji proti praní špinavých peněz, zvláště Financial Intelligence Units (FIU). Podle Akčního plánu vydaného Evropskou komisí v únoru 2016 se nová směrnice zaměřuje i na posílení boje proti financování terorismu. Spolupráce je tedy klíčovou složkou k dosažení tohoto cíle.

Směrnice o boji proti praní peněz, jež je součástí trestního práva, vyšla v platnost 23. října 2018. Tento fakt přispěl k upřesnění definice praní peněz i různých přestupků, které s tímto problémem souvisí. Díky jasným definicím některých vážnějších trestních činů tato nová směrnice představuje důležitý posun (v souladu s článkem 83 TFEU). Směrnice dává do souladu definice praní peněz, teroristického financování i minimálních sankcí. Dále také podává hlubší informace o trestních činech v souvislosti s praním peněz, jako je napomáhání, navádění či pokus o praní peněz, a kromě toho i i odpovědnost právnické osoby zapletené do praní peněz.

Ochrana finančních zájmů EU
Směrnice o ochraně finančních zájmů EU byla přijata 5. července 2017. Podvod v oblasti DPH je nyní do této směrnice zahrnut a je v souladu se slavným a určujícím případem Tarrica (CJEU, rozsudek padl 8. září 2015). Tato směrnice tedy rozšířila oblast působnosti ochrany finančních zájmů EU, čímž se rozšířila i pravomoc nadcházejícího European Public Prosecutor’s Office (EPPO).

Nařízení o zřízení orgánu EPPO bylo po dlouhých jednáních v komisi přijato 20. října 2017. V souladu se zásadami subsidiarity, bude mít EPPO decentralizovanou strukturu obsahující malou centrální kancelář a síť evropských delegovaných úředníků, to vše na základě národních soudních systémů. Během jednání v Evropské komisi členské státy žádaly o přidání zástupců národních států do EPPO. Tito zástupci neboli “evropští úředníci” vytvoří “College” podle modelu Eurojust. Strukturu EPPO tedy můžeme považovat hybridní.

Jelikož nebylo stále možné sjednotit směrnice, bylo přijato v souladu s článkem 86 TFEU další nařízení . Toto nařízení umožnilo 22 členským státům stát se součástí mechanismu zvýšené kooperace. Studium vztahů mezi evropskou a vnitrostátní úrovní EPPO nám tak umožní proniknout do problematiky EPPO a vytvořit jednotný přístup pro ochranu finančních zájmů EU. Včlenění EPPO do národních soudních systémů bude umožněna právě díky přítomnosti evropských delegovaných úředníků.

Kromě těchto faktorů je externí dimenze boje proti již zmíněným trestním činům neustále posilována. Komise společně s Vysokým představitelem vydala vyhlášku, která znovu přezkoumává Evropskou politiku sousedství z 18. listopadu 2015. Smlouvy o přidružení podepsané s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou v roce 2014 posilují spolupráci při boji proti praní peněz a korupci. Od této doby vztahy mezi EU a jejími partnerskými zeměmi zahrnují i spolupráci v boji proti největším ekonomickým trestním činům. EU tímto pokračuje ve stopách Spojených národů, neboť Valné shromáždění OSN boj proti korupci vložila do seznamu cílů udržitelného rozvoje (přijato v září 2015.)

CV

Vzdělání

2004: PhD z Veřejného práva
Název disertační práce: “Le droit communautaire de la concurrence et l’intérêt général”
1999: Magisterské studium, obor Evropské právo, Právnická fakulta Aix-en-Provence
1998: Magisterské studium, obor Podnikatelské právo, Ústav podnikatelského práva, Univerzita v Aix-en-Provence
1997: Diplom z Podnikatelského práva, Právnická fakulta Aix-en-Provence
1996: Diplom na Ústavu politických studií na Aix-en-Provence

Profesionální zkušenosti

Akademické pozice
Od září 2019: Docent “hors-classe” na Sciences-Po Aix-en-Provence, Francie
Od února 2008: Docent “classe normale” na Sciences-Po, Aix-en-Provence, Francie

Administrativní pozice
Od prosince 2017
: Vedoucí programu Lifelong Learning na Sciences-Po Aix-en-Provence

Učení
MA 2: Veřejné právo (od 2007), Etické požadavky a boj proti korupci (od 2015), Zákon proti praní špinavých peněz v EU (od 2006), Sociální politika v EU (od 2016)
MA 1: Politika EU proti daňovým podvodům a korupci, Role EU v boji proti korupci a praní peněz, Politika EU, Externí vztahy EU, Francie v globálním kontextu, Teorie evropské integrace (od 2012)

Činnosti v rámci programu Jean Monnet

 • Od 2016: Člen projektu Jean Monnet “The Future of the European Union – The Future of the Eurozone – The Blueprint for a Political Union” založen bývalým předsedou Evropské komise José-Manuelem Barrosou, dnes veden profesory Faustem de Quadrem (Univerzita v Lisabonu) a Dusanem Sidjanskim (Univerzita v Ženevě)
 • Od září 2014: Předseda komise: “European Union’s action in the fight againt economical crime”

Publikace

ČLÁNKY

 • EU Anti-Corruption and Anti-Money Laundering Law
 • Prosinec 2018: “Strengthening the Fight against Money Laundering and Terrorism Financing : an Opportunity to Increase Cooperation at the European Level ?”, in “Libertés, (l)égalité, humanité”, a Tribute to President Jean Spreutels, Bruylant, Brussels, 2019, p. 943
 • Leden 2018: “The Decentralized Structure of the EPPO from the Commission’s proposal to the Final Act “, EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n°3/2017, p. 143
 • Leden 2017: “The Fight against Money Laundering in the EU: The Framework Set by the Fourth Directive and its Proposed Enhancements’, EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n° 4/2016, p. 170
 • Červenec 2016: « Ensuring Integrity in Public Procurement », conference proceedings, 12th International Symposium on Public Management, Institute for Public Management and Economic Development, French Ministry of Finance, 2016, Paris, p. 43
 • Březen 2016: « The EPPO at the European Level: Institutional Layout and consequences on the Link with the National Level », in « The European Public Prosecutor’s Office and National Authorities », Ed. Celina Nowack, Coll Giustizia Penale Europea, Wolters Kluwer, CEDAM, 2016, p. 35
 • Duben 2015: « The Legal Framework of Anti-Money Laundering in the EU », Revue de l’Union européenne, n° 587, April 2015, p. 217
 • Listopad 2013: « The Reform of the Fight against Money Laundering in the EU », EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n° 3/2013, p 89

Interdisciplinary perspectives on science fiction literature

Andrew Lincoln Nelson, “Plantimal 4”, 2016

Date and place : every Thursday at 9h10, room C17, Sociology Department, Charles University (Celetná 13, Praha 1)
Lecturer : Julien Wacquez (CEFRES/EHESS Paris)
Language : English

During the last decades, scholars within the Humanities and social sciences have shown a growing interest in science fiction literature. Unlike most overview studies concerning science fiction literature, in this course we will treat science-fiction not only as an object of investigation (is it possible to embrace the huge diversity of stories published under the label ‘science fiction’ as a whole? Is it possible to grasp it as just a ‘literature’ or should it be considered as a ‘culture,’ a ‘social movement?’ What is its relation to science?) but also as a field to work with, as a tool to produce new concepts which would help us to better understand our reality.

Throughout the semester, and through the lens of science fiction literature, we will explore a vast range of current and urgent themes on which much research in Humanities and social sciences is focused on, such as the Anthropocene, Feminism, Posthumanism, Postcolonialism, Science, and Technology.

For each session, two kinds of readings will be assigned: 1) a text by a scholar (or two) who uses science fiction narratives in her/his theoretical research, and 2) some science-fiction novels that allow to reflect upon a particular theme (animals, gender roles, climate change, etc.) We will observe how this scholar reads the stories, and which place (or function) s/he gives to these stories in her/his work. This method of investigation will enable us to think in two directions:

(i) what can we learn about science fiction literature through its usage by scholars coming from different fields of study?
(ii) what can we learn about academic research through these practices of reading science fiction stories? What does it mean to read science fiction as a scholar working on the Anthropocene, feminism, postcolonialism?

Since one of the aims of this course is also to introduce science fiction to those students who are not familiar with this literary field, we will mostly focus on the classics and the most renowned authors (Karel Čapek, Philip K. Dick, William Gibson, Ursula K. Le Guin, Olaf Stapledon, H. G. Wells), chosen from among different genres of science fiction (Hard Science, Cyberpunk, Space Opera, Climate Fiction), from the 19th century to today. The course also aims to give students the basic tools to undertake their own research on science fiction, be it in Humanities or social sciences.

Requirements:

– Class participation. Students are strongly encouraged to attend all classes. (20 % of the final grade)
– One short presentation of the assigned readings (10 minutes) for each student. The presentation should provide a summary of the texts, backed up by a critical analysis. (35 % of the final grade)
– Final paper. (50 % of the final grade)

Johana Wyss: Výzkum a CV

Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: johana.wyss@gmail.com

Johana Wyss je vědeckou pracovnicí v CEFRESu a Etnologickém ústavu AV ČR od února 2020. V současné době spolupracuje s Michèle Baussant na projektu TANDEM ‘Evropa: rozhořčená konfederace poražených národů? Nezpracované a zaniklé vzpomínky na postimperiální (evropské) menšiny. Zároveň se její badatelská činnost pojí také k vědeckému sdružení V4 na Institutu Maxe Plancka pro sociální antropologii v Halle/Saale v souvislosti s jejím samostatným postdoktorským projektem „Paměť a vzpomínkové rituály v Českém Slezsku“.

Johana získala doktorát na Oxfordské univerzitě, kde v roce 2018 obhájila disertační prací nazvanou Slezská identita: souhra paměti, historie a hranic. Na základě etnografického výzkumu autorka v této práci popisuje a analyzuje identitu (nebo identity) Opavského Slezska a její proměny. Zejména se zabývá otázkou, jakým způsobem je slezská identita pojímána a prosazována různými společenskými aktéry v Opavě, kde žijí takzvaní „Císaráci“, a sousedním Hlučínsku, obývaném „Prajzáky“. Konkurenční chápání a reprezentace slezanství a s nimi spojené protichůdné rekonstrukce minulosti jsou zasazeny do teoretického rámce „dominantního v. Demotického diskursu“ Gerda Baumanna a „tíživého dědictví“ Sharon Macdonaldové.

V akademickém roce 2017-18 Johana pracovala jako pomocná vědecká síla na projektu Mellona-Sawyera, financovaným vědeckou nadací Andrew W. Mellona. V rámci tohoto postu a jako členka interdisciplinárního týmu spoluorganizovala roční cyklus přednášek a seminářů s názvem Po válce: vzpomínky, obnova a smíření. Tento cyklus přednášek se konal pod záštitou Oxfordského výzkumného centra humanitních věd na Oxfordské univerzitě a univerzity Oxford Brookes. Na základě tohoto cyklu vznikl obsáhlý sborník s názvem On Commemoration (Gilbert et al., Oxford: Peter Lang), který je právě v tisku.

Webová stránka: www.johanawyss.com

CV

Vzdělání

 • 2014-2018: Oxfordská univerzita, Velká Británie
  Doktorka filozofie (D.Phil) v oboru sociální a kulturní antropologie (Dizertace Slezská identita: souhra paměti, historie a hranic, vedoucí práce: Dr. Robert Parkin a Dr. Nicolette Makovicky)
 • 2012-2013: Amsterdamská univerzita, Nizozemí
  Magistra vědy (MSc) v oboru sociální a kulturní antropologie (Diplomová práce Komunistická žena a ženy v komunismu, vedoucí práce: Dr. Milena Veenis)
 • 2008-2012: Aberdeenská univerzita, Velká Británie
  Bakalářka (MA) v dvojoboru antropologie a sociologie (Diplomová práce Mluvit jazykem, kterému moc rozumí, vedoucí práce: Dr. Margaret Bolton)

Publikace

 • Wyss, J. (forthcoming 2020) Stones Do Not Forget: the Symbolic Struggle Between Forgetting and Being Forgotten. In: Gilbert, C. (Ed.) On Commemoration. Oxford: Petr Lang
 • Janak, D. and Wyss, J. (2018) ‘Ernest Gellner’s Habsburg Dilemma’. In Pepe, W. and Subrt, J. (eds.) Mitteleuropa denken: Intellektuelle, Identitäten und Ideen Der Kulturraum Mitteleuropa im 20. und 21. Jahrhundert [Thinking Central Europe: Intellectuals, Identities, and Ideas – The Cultural Space of Central Europe in the 20th and 21st Century]. Cologne: De Gruyter
 • JASO: Laura Pountney and Tomislav Marić, Introducing Anthropology: What Makes Us Human? Cambridge: Polity Press 2015, 330 pp. ISBN 9780745699783

Granty, stipendia a ocenění

 • 2019/2021 Max Planck Society Scholarship
 • 2017/2018 Mellon-Sawyer Scholarship
 • 2015/2016 Scatcherd European Scholarship Award
 • 2015/2016 Peter Lienhardt and Philip Bagby Research Travel Grant

Spolupořádání workshopů

 • The Rest is Silence: Panel-Led Workshop, Oxford, 19 May 2018
 • Music and Memory: Panel-Led Workshop, Oxford, 28 April 2018
 • Gravestone: Panel-Led Workshop: Oxford, 3 March 2018
 • Museums and National Identity: Panel-Led Workshop, Oxford 21 February 2018
 • Conflict and Community: Panel-Led Workshop, Oxford, 11 November 2017
 • Poetry and Life-Writing: Panel-Led Workshop, Oxford, 21 October 2017

Spolupořádání konferencí

 • Hegemonic Narratives, Oxford, 18 May 2020
 • Post-War: Remembrance, Recollection, Reconciliation, Oxford, 26 May 2018
 • Creativity and Commemoration, Oxford, 10 March 2018

Příspěvky z konferencí (výběr)

 • 2019 Paper Presented: Fighting on the Wrong Side: a Case Study of Non-German Wehrmacht Soldiers and Their Commemoration, Conference: 118th American Anthropology Association, Vancouver, Canada, 20-24 November.
 • 2019 Presented paper: Heritage of Silenced Memories, International Workshop: No Neighbors’ Land, Deutsches Historisches Institute Warschau and the Polish Academy of Science, Warsaw, 23-25 October.
 • 2019 Presented paper: Anthropology of Memory: Past and Future Trajectories, Conference: Epistemologies of Memory, Kings College, London, 12-13 September.
 • 2019 Presented paper: The Tourist Taste: Cooking Identity, Cultural Heritage, and Silesian-ness, Conference: 20th Cambridge Heritage Symposium: Cooking Identities & Tasting Memories: The Heritage of Food, Cambridge Heritage Research Centre, Cambridge, 10-11 May.
 • 2019 Presented paper: National History and Vernacular Memory, Conference: 29th Annual ASEN Conference, University of Edinburgh, Edinburgh, 27-28 March.
 • 2018 Presented paper: Remembering the Present, EASA Conference: Staying, Moving, Settling, Stockholm University, Sweden, 14-17 August.
 • 2018 Presented paper: A Hundred Years of What?, Conference: Czechoslovakia 100, The British Association for Slavonic and East European Studies, Cardiff University, UK, 11 May.
 • 2018 Presented paper: Contemporary Czech Nationalism, Conference: 28th Annual ASEN Conference, London School of Economics, London, 27-28 March.
 • 2017 Presented paper: Revenge, Silence, Guilt, Reconciliation?, Conference: 2nd Memory Studies Association, University of Copenhagen, Denmark, 14-16 Dec.
 • 2017 Presented paper: Negotiating the Past and Forming the Future, Conference: 116th American Anthropology Association, Marriott Hotel, Washington DC, USA, 29 Nov.-3 Dec.
 • 2016 Presented paper: Performative Identity, Conference: Ambiguity, Charles University, Czech Rep., 30 Sept.-1 Oct.
 • 2016 Presented paper: Negotiating the Past/Negotiating the Present, Conference: Anthropological Legacies and Human Futures, University of Milano-Bicocca, Italy, 20-23 July.
 • 2015 Presented paper: Collective Amnesia as a Solution to Difficult Heritage, Conference: Visual Anthropology and European Cultural Heritage, University of Warsaw, Poland, 21-26 Sept.
 • 2015 Presented paper: Silencing German Memories, Conference: Utopias, Realities, Heritage: Ethnographies for the 21st Century, University of Zagreb, Croatia, 21-25 June.

Stažisti v CEFRES 2018-2019

Zineb El Ouassini

Bakalářské studium humanitních a společenských věd na Ecole de Gouvernance et d’économie v Rabatu, aktuálně na výměnném programu na Metropolitní univerzitě v Praze (katedra International Relations and European Studies)
Odborný zájem: Soudobé dějiny, geopolitika a politická geografie regionu MENA, ekonomie a sociologie rozvoje, studia bezpečnosti, veliký zájem pro migrační otázky (zvláště otázka uprchlíků v regionu Maghreb)
Trvání stáže: červen-červenec 2019
Administrativní stáž

Hoevi FOCH

První ročník magisterského studia, výzkum « monde et civilisation moderne et contemporain » na Univerzitě Toulouse II Jean Jaurès, aktuálně na výměnném programu na Univerzitě Karlově
Odborný zájem: Soudobé dějiny, dějiny minorit, medicíny a rodu 19. století, zvláště normalizační procesy a marginalizace ve společnosti (historie psychiatrie)
Téma diplomové práce (provizorní název): Mánie a melancholie v Toulouse v 19. století
Trvání stáže: červen-červenec 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Xavier Vest

Třetí ročník bakalářského studia na Institut d’Etude Politique v Rennes (Sciences Po Rennes), aktuálně na výměnném programu v Praze na FSV UK
Odborný zájem: Humanitní vědy obecně, soudobé dějiny, politická filozofie, mezinárodní vztahy, sociologie
Trvání stáže: červen-červenec 2019
Administrativní stáž

Léna Perrin

Třetí ročník bakalářského studia na Institut d’Etude Politique v Lyonu (Sciences Po Lyon), aktuálně na výměnném programu v Praze na FHS UK
Odborný zájem: Politické vědy, politická filozofie, právní dějiny, konstituční právo ve Francii (komparistika), kulturní antropologie
Trvání stáže: květen-červen 2019
Administrativní stáž

Jacques-Hans Roche

Bakalářské studium, obor Historie na Univerzitě v Lorraine (Katedra Humanitních a společenských věd), aktuálně na výměnném programu v Praze na FF UK
Odborný zájem: současná historie, historie mezinárodních vztahů, historie vzniku Evropy, institucionální systém Evropské Unie, francouzský politický systém
Trvání stáže: květen-červen 2019
Administrativní stáž

Jade Iafrate

Magisterské studium na Sciences Po Aix,  dvojitý bakalářský diplom ze studia práv na fakultě Aix-en-Provence, aktuálně na výměnném programu v Praze na FSV UK
Odborný zájem: politické vědy, analýza politického rozhodování, mezinárodní vztahy, mezinárodní veřejné právo, historie základních práv a svobod, evropské právo a historie politických myšlenek po 1789
Téma diplomové práce (prozatímní název): Dopad „politického“ páru na nástup velkých právních změn na podporu všeobecných lidských práv za páté Francouzské republiky
Trvání stáže: duben-květen 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Koupaia Corbet

Magisterské studium Esdoc “Knihovna, dokumentace, výzkum” na Univerzitě Poitiers, obor informační a komunikační vědy, Fakulta humanitních studií, sociálních věd a umění
Odborný zájem: otevřená věda, kulturní zprostředkování, tradiční hudba, správa dat výzkumu ve vědeckých a technických informacích
Téma diplomové práce (prozatímní název):  Otevřená věda jako nástroj transferu etnomusického dědictví
Trvání stáže: duben-červenec 2019
Administrativní stáž v knihovně/dokumentace

Hector Marchand

Magisterské studium, obor politologie, na Právnické univerzitě v Rennes, aktuálně na výměnném programu v Praze na Metropolitní univerzitě na katedře “Mezinárodní vztahy a evropská studia”
Odborný zájem: všechny obory politických věd, zejména ty, které souvisejí s otázkami mezinárodní politiky: mezinárodní systém, správa, strukturované ideologie, místo a dichotomie aktérů (národní státy a supra/infra/mezistátní aktéři…); konceptualizace konfliktů a bezpečnosti
Trvání stáže: březen-květen 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Coline Perron

Francouzsko-německé magisterské studium oboru Historie a civilizace / Geschichtswissenschaft na EHESS, Paříž a Ruprecht-Karls Universität, Heidelbergu
Odborný zájem: současná historie, zejména historie východních zemí během komunistického období; kulturní mediace v oblasti historické paměti, zvláště problematika dostupnosti a přístupu k archivům; správa kulturních institucí zvláště historických muzeí; překlad literárních textů (francouzština/němčina/angličtina + střední úroveň ve španělštině a ruské pojmy); mezikulturní komunikace
Téma diplomové práce (prozatímní název): Nezávislé environmentální skupiny v NDR v 80. letech
Trvání stáže: únor-duben 2019
Výzkumná a administrativní stáž

Marie-Anna Hamanová

Magisterské studium oborů Tlumočnictví (čeština–francouzština) a Český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Odborný zájem: Tlumočení, Bilingvismus, Psycholingvistika, Současná česká literatura
Téma diplomové práce:Bilingvismus jako nevýhoda? Lexikální vybavování v prvním jazyce bilingvních mluvčích
Trvání stáže: červenec–září 2018
Administrativní a překladatelská stáž

Eraldo Souza dos Santos: výzkum a CV

Občanská neposlušnost: konceptuální vývoj

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: eraldo.santos(@)cefres.cz

Občanská neposlušnost se za poslední půl století stala jedním ze stěžejních témat politické diskuze. Za tu dobu byl ovšem význam tohoto konceptu mnohokrát zpochybněn. Kontroverze spojené s tématikou občanské neposlušnosti vyvstaly při příležitosti diskuzí pořádaných alter-globalizačním hnutím mezi lety 1990 a 2000, radikálních politických protestů Occupy Wall Street a mimo jiné také při příležitosti zpochybňování legitimity činů Edwarda Snowdena. V daném období byl koncept občanské neposlušnosti vnímán jako sporný prostor ve kterém sociální aktéři objasňují politické strategie a činy, které praktikují, hájí  nebo odsuzují.

Má doktorandská práce přispívá do odborné debaty tím, že zachycuje, jako vůbec poprvé v historii, konceptuální vývoj občanské neposlušnosti. Díky doposud nepublikovaným zdrojům, které jsem získal ze tří různých kontinentů, analyzuji historický vývoj projevu občanské neposlušnosti počínaje jeho zrodem  v proti-otrokářských kruzích poloviny 19. století přes jeho konceptualizaci v pracích Mohandase Ghandhio až po jeho přisvojení americkými liberály v letech 1960 a 1970.

CV

Vzdělání

2015-současnost: Doktorandské studium na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Vedoucí práce: Jean-François Kervegan

2013–2015: Magisterské studium „Německá a francouzská filozofie v evropském kontextu“ (Eurofilozofie) na Karlově univerzitě, Bergische Universität Wuppertal a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Diplomová práce s vyznamenáním

2009–2013: Bakalářské studium filozofie na Univerzitě São Paulo

Publikace

„Variationen über das bilderlose Wesen der Musik: Bilderverbot als Motiv der Musikphilosophie Theodor W. Adornos“. In „Der Schein des Lichts, der ins Gefängnis selber fällt“. Religion, Metaphysik, Kritische Theorie (Ansgar Martins, Grazyna Jurewicz, Dirk Braunstein, eds.). Berlin: Neofelis, 2018.

Jakub Střelec: výzkum a CV

Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociální stability poválečných evropských společností (1945–1968): Porovnání „deviantních“ kriminálních činů v Praze, Düsseldorfu a Londýně

Výzkumná osa 1 & 2: Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky & Normy a transgrese

Kontakt: jakub.strelec(@)cefres.cz

Ve své disertační práci se zabývám vývojem psychiatrického vědění a jeho vlivem na utváření sociální stability poválečných evropských společností v letech 1945 až 1968. Hlavním cílem této disertační práce je zkoumat otázky, jakým způsobem konstruovalo psychiatrické vědění představu o „deviantním“ chování člověka a jak se toto vědění v interakci s trestněprávním systémem podílelo na utváření sociální stability demokratických i socialistických společností.

Za tímto účelem je projekt rozdělen do tří částí: první část si klade za cíl analyzovat produkci psychiatrického vědění o „deviantním“ chování v rámci evropské psychiatrické sítě. Tato část zkoumá transnacionální výměnu odborného vědění a vzájemné kontakty mezi psychiatry napříč železnou oponou. Druhá část se zaměřuje na uplatnění tohoto vědění ve vybraných trestněprávních řízeních v Praze, Düsseldorfu a Londýně, u kterých byl vyžádán odborný psychiatrický posudek. Tato tři evropská města s rozdílným poválečným vývojem nabízejí odlišné kontexty k porovnání, ve kterých docházelo k vzájemnému působení psychiatrického a trestněprávního diskursu. Třetí část práce zkoumá medializaci těchto kriminálních případů na veřejnosti s cílem analyzovat vyjednávání hranic sociálních norem mezi psychiatry, trestněprávním aparátem a veřejností.

Tato práce si tak klade za cíl zkoumat dynamiku mezi „makro“ úrovní produkce psychiatrického vědění a „mikro“ úrovní jednotlivých případových studií, stejně jako propojit perspektivu transnacionálních a komparativních dějin.

CV

Vzdělání

2018– : PhD, Moderní dějiny, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

2018: Mgr, Historie – Hospodářské a sociální dějiny, Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2015: Bc, Historie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Stipendia

 • 09/2019–08/2020: Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia
 • 06/2019, 09/2017–02/2018: DAAD, Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
 • 09/2016–06/2017: Erasmus, Aberystwyth University, Wales, UK

Výzkumné granty

 • 2019–2022: Grantová agentura Univerzity Karlovy, grant č. 164119: “Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě v letech 1945 až 1968”

Pracovní zkušenosti

 • 09/2018–06/2019: Výzkumný asistent, Herzl Center of Israel Studies, Univerzita Karlova v Praze

Publikace

 • STŘELEC, Jakub. In the Name of Unions and Nation. The Development of Welsh Labour Historiography in the 1950s – 1990s, in Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers, 2017, 26, 2, s. 62-74.