Archiv autora: Adela Landova

Individus sous contrôle

cahiers-cefres-32Pod vedením Françoise Mayer a Ondřeje Matějky, Cahiers du CEFRES n° 32, 2012, 304 p.

ISBN 978-80-86311-26-5, ISSN 1805-0336

Obsah

F. MAYER – Individus sous contrôle dans la société tchécoslovaque de 1945 à 1989. Avant-propos
M. SPURNÝ – Frères slaves ou éléments non fiables ? Les réémigrants dans la Tchécoslovaquie d’après-guerre (1945-1955)
P. KOUROVÁ & P. KOURA – La campagne de propagande qui accompagna le procès politique de “Milada Horáková et Cie”
O. MATĚJKA – Entre les sciences sociales et la construction de la “société socialiste”. Une perspective générationnelle
K. VOLNÁ – Enquête sur l’activité du Parti communiste tchécoslovaque à la Faculté des lettres de l’Université Charles dans les années 1969-1989
M. ČERNÁ – Comprendre le processus de consolidation. Les campagnes de vérification de 1970 en Tchécoslovaquie
P. BLAŽEK – L’expulsion du roi de Majáles. Allen Ginsberg et la Sûreté de l’État
A.-C. VELUIRE – Scènes musicales underground et alternatives en Tchécoslovaquie 1970-1980

Publikaci v tištěné podobě objednávejte na adrese: claire@cefres.cz

Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 15. března 2016 (18h00).
Období: 1. září 2016 – 31. srpna 2017.

cefres 2015V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu.  Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Communism from the viewpoint of societies

Cahiers du CEFRES n° 30, avril 2006
editor
Muriel BLAIVE
ISBN 80-86311-17-1
ISSN 1805-0336

This edition of the Cahiers du CEFRES is the result of a series of lectures organised at CEFRES during the autumn of 2004 on Communism from the viewpoint of societies.
Its aim was to leave the field of the political history of communism, which has been covered more fully by researchers, in order to concentrate on daily life in communist societies by examining themes such as the way people viewed work, the role and place of women, or what life in small towns was like. The debates that took place at these seminars, which brought together in particular young researchers and doctoral students working on a thesis related to communism, were very intense, both in terms of the facts being discussed and the research methods used to analyse them. It therefore seemed appropriate to publish the texts that gave rise to them.

Sommaire

Muriel BLAIVE : Le communisme à partir des sociétés

Sandrine KOTT : Les brigades de production en RDA : de la mobilisation au contrôle

Dalibor STATNÍK : Les brigades de travail socialiste : du cas soviétique au cas tchécoslovaque

Martine MESPOULET : Les femmes dans la société soviétique

Marie ČERNÁ : Les femmes sous le socialisme : quel degré d’émancipation

Catherine PERRON & Zdena VAJDOVÁ : Kladno : A Showcase of socialism ?

Jiří KABELE : Late Socialist and Revolutionary Achievements of the Township of Filipof

Program na podporu mobility mladých vědců

Výzva k podávání kandidatur na 2. ročník Programu na podporu mobility doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek: 15. března 2016 (18h).
Období: 1. září 2016 – 31. srpna 2017.

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro postdoktorandy a doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce mohou být zařazeny do jednoho z výzkumných záměrů CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je vysoká úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Pokračování textu Program na podporu mobility mladých vědců

Program na podporu mobility výzkumných pracovníků

Výzva k podávání přihlášek:
PROGRAM NA PODPORU MOBILITY VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO POBYTU V CEFRESU
určené výzkumným pracovníkům (minimálně na postdoktorské pozici) a vysokoškolským pedagogům z Francie

Francouzská nadace na podporu humanitnich věd FMSH (Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme) nabízí spolu s CEFRESem finanční podporu pro jednoho postdoktoranda z Francie.

Délka trvání: 2 až 6 měsíců
Nejbližší uzávěrka: 15.7.2015.

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility pro výzkumné pracovníky a vysokoškolské pedagogy pracující v humanitně či společenskovědních oborech ve výši od 1000€ měsíčně po dobu 2 až 6 měsíců.

Rádi podpoříme výzkumné projekty, které se shodují s vědecko-výzkumnou politikou našeho ústavu (viz výzkumné záměry) v součinnosti s našimi badateli a partnery v České republice. Žádosti o podporu za účelem mobility budeme posuzovat se záměrem podnítit spolupráci vědeckých projektů s našimi partnery ve střední Evropě. Interdisciplinárně zaměřené projekty budou vítány.

Povinnosti výzkumných pracovníků přijatých do CEFRESu
Výzkumní pracovníci přijatí do CEFRESu musí mít bydliště v Praze. Účastní se na aktivitách ústavu, kde disponují vlastním pracovním místem. Během jejich pobytu se od nich požaduje, aby v CEFRESu nebo v některé z partnerských institucí Platformy CEFRES prezentovali svou vlastní práci. Mohou být též požádáni o zaštiťování doktorandů působících v CEFRESu a o účast na aktivitách ústavu (konference, přednášky, semináře).

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:
Žádáme kandidáty, aby své žádosti posílali e-mailem v jediném dokumentu ve formátu PDF pod názvem „Soutien à la mobilité CEFRES-příjmení“ na e-mail: clararoyer@cefres.cz. Žádosti, které nebudou obsahovat všechny požadované dokumenty a informace, budou považovány za neplatné. Žádosti musejí být ve francouzštině a zahrnovat:

  • vyplněnou přihlášku – zde ke stažení
  • motivační dopis s odůvodněním žádosti o pobyt v CEFRESu a se seznamem vědeckých partnerů, se kterými by chtěli spolupracovat
  • popis výzkumného projektu (maximálně 5 stran).

Požadavky na kandidáty:

  • být vědecko-výzkumný pracovník (nejméně na postdoktorské pozici) nebo vysokoškolský pedagog ve Francii
  • pracovat na jednom z témat, která jsou předmětem výzkumného záměru CEFRESu
  • disponovat dobrou znalostí anglického jazyka.

Les Études du CEFRES

Études du CEFRES slouží k šíření prací Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách. Především však dává prostor stipendistům ústavu (doktorandům a mladým vědcům) průběžně uveřejňovat výsledky svých prací nebo vyjadřovat se k aktuálním otázkám v oboru.

— Miklos Székely :
Contemporary Art Museums in Central Europe. Between International Discourse and National (Re)building Strategies, Étude du CEFRES n° 17, 2014, 34 p.

— Viera Knutelská :
The Czech Coordination System of European Affairs and Its Inclusiveness, Étude du CEFRES n° 16, 2013, 25 p.

A partir de l’Europe centrale, analyser un monde qui change. Textes issus du colloque organisé à l’occasion du 20e anniversaire du Centre français de recherche en sciences sociales, Étude du CEFRES n° 15, 2012, 58 p.

— Éloïse Adde (dir.) :
Aux sources de l’idée d’union européenne. Étude du CEFRES n° 14, 2009, 54 p.

— EU 27 : How to cope with the new challenges of agriculture and rural development ?, Étude du CEFRES n° 13e, 2008.

— Comment affronter à vingt-sept les nouveaux défis de l’agriculture et du développement rural ?, Étude du CEFRES n° 13, 2008, 25 p.

— Gérard Lenclud :
Claude Lévi-Strauss aujourd’hui, Étude du CEFRES n° 12, 2008, 26 p.

— Igor Tchoukarine (dir.) :
Entre mythe et réalité : les relations culturelles et politiques entre les Tchèques et les Slaves du sud de l’ex-Yougoslavie aux 19e et 20e siècles, Étude du CEFRES n° 11, 2008, 82 p.

— Jana Kopřivová, Vincent Moreau, Philippe Rusin :
Les collectivités territoriales en République tchèque : compétences, fonctionnement et finances locales. Éléments de comparaison avec la France, Étude du CEFRES n° 10, 2007, 38 p.

— Philippe Rusin :
Pologne ’libérale’ versus Pologne ’solidaire’ – Les deux facettes de la transition vers l’économie de marché, Étude du CEFRES n° 9, 2007, 27 p.

— Gérard Lenclud :
Pour comprendre une culture, faudrait-il adopter son point de vue ?, n° 8, 2006, 18 p.

— Annabelle Coustaury :
L´ODS et l’Europe, Étude du CEFRES n° 7, 35 p.

— Tereza Hyánková,
L’immigration des Kabyles d’Algérie en République tchèque, Étude du CEFRES n° 6, 2005.

— Bertrand Badie,
Raymond Aron, penseur des relations internationales. Un penseur « à la française » ?, Étude du CEFRES n° 5, 2005.

— Olivier Plumandon,
Organisations patronales et tripartisme en République tchèque, Étude du CEFRES n° 4, 2005,

— Proměny „sladké Francie“. Otázky francouzských dějin 30. a 40. let 20. století, Étude du CEFRES n° 3, 2004.

— Carole Pommois :
La consommation à Prague : impacts sur l’espace urbain, Étude du CEFRES n° 2, 2004.

— Cyrille Billaud et François Richard :
Les élections européennes de juin 2004 en Pologne, République tchèque et Slovaquie, Étude du CEFRES n° 1, 2004.