Archiv autora: Adela Landova

Kannan Muthukrishnan: výzkum a CV

Výzkumný program o současné tamilské kultuře

Osa 1: Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Výzkumný projekt: “Archivy a interkulturalita”

Již od roku 1991 je Kannan Muthukrishnan v čele výzkumného projektu o současné tamilské kultuře. V knihovně Francouzského institutu v Pondicherry (IFP) shromáždil a založil sbírku zdrojů o této tématice obsahující jak odborné časopisy, tak i knihy. Tento výzkumný program funguje jako můstek spojující do nynějška dvě izolované oblasti, kterými jsou klasická tamilština a současná tamilština.

Tento program věnující se studiím, konferencím, sbírkám a publikacím má za cíl vybudovat v IFP Centrum pro soudobou tamilštinu. V rámci tohoto programu Kannan Muthukrishnan vede více než 30 doktorských studentů z Indie i ze zahraničí. Pravidelně se zúčastňuje studijně-výzkumných cest na různých univerzitách v Belgii, Francii a USA (Univerzita v Namuru, Univerzita Paris III, Sorbonna, INALCO, UC Berkeley, Univerzita Rutgers, Princeton, Harvard atd.) Je zakládajícím a aktivním členem programu “Historical Atlas” v IFP.

Když se snažíme psát o kulturní historii současné tamilštiny v Indii, nevyhneme se otázce pramenů. Prameny k této tématice v Indii existují, ale není k nim žádný přístup a nevede k nim žádná cesta. Uvědomujeme si značný nedostatek tzv. “archivní horečky” (ústní, písemné nebo vizuální) mezi lidmi. Náš výzkum v IFP se zabývá tímto nedostatkem v indické kultuře a klade si následující otázky: Čím je archiv v Indii? Tento výzkum se navrací k pramenům a snaží se vybudovat nový archiv. Jakým způsobem můžeme tuto výstavbu uskutečnit? Jak vytvoříme archiv v současném kontextu?

CV

Oblasti výzkumu

Současná tamilština, jazyk, literatura a historie, překlad, indická média a kultura, literatura a politika nedotýkatelních, mezinárodní literatura.

Zkušenosti

1991-dnes: výzkumný pracovník, Katedra Indologie, Francouzský institut v Pondicherry

1987-1991: asistent na univerzitě (obor lexikografie), CRE-A’s Contemporary Tamil Dictionary, Mozhi Trust, Chennai.

11 vydaných knih ve Francouzském institutu v Pondicherry a více než 20 dalších publikací vydány jinými vydavateli.

Publikace

Editované knihy v IFP

 • Kannan.M, Rebecca Whittington, Senthil Babu, David.C.Buck, (tr&eds.), 2014, Time will write a song for you, contemporary Tamil writing from Srilanka,  Penguin books, New Delhi, French Institute of Pondicherry, Pondicherry.
 • Kannan.M. (ed.), Vadivacal, Ci.Cu. Chellappa, translated into French by Francois Gros, French Institute of Pondicherry, Pondicherry, 2014.
 • Kannan.M (ed.), Le vagabond et son ombre , selected writings of G. Nagarajan, translated into French by Francois Gros, French Institute of Pondicherry, 2013.
 • Kannan, M. and David C. Buck. (eds.), 2011, Tamil Dalit Literature: My Own Experience, French Institute of Pondicherry, Pondicherry.
 • Kannan, M. and Jennifer Clare. (eds.), 2009, Passages: Relationships Between Tamil and Sanskrit, French Institute of Pondicherry and Tamil Chair, UC Berkeley.
 • Kannan, M. and Jennifer Clare. (eds.), 2009, Deep Rivers: Selected Writings on Tamil Literature by Francois Gros, French Institute of Pondicherry and Tamil Chair, UC Berkeley.
 • Kannan, M., Francois Gros and V.Arasu., (eds.), 2008,  Narrinai: Text and Translation by N.Kandasami Pillai,  French Institute of Pondicherry.
 • Kannan, M., (ed.), 2008, Streams of LanguageDialects in Tamil, French Institute of Pondicherry.
 • Kannan, M. and Carlos Mena. (eds.), 2006, Negotiations with the Past: Classical Tamil in Contemporary Tamil, French Institute of Pondicherry and Tamil Chair, UC Berkeley.
 • Kannan, M., (ed.), 2004, Dalit Ilakkiyam – Enatu Anupavam, French Institute of Pondicherry and Vitiyal Patippakam.
 • Kannan, M., (Trans), 1993, Nakaramum  Vitum, Valumitattin unarvukal, French Institute of Pondicherry.

Editované knihy přeložené pro další editory

(v rámci studijního programu o současné tamilské kultuře, který probíhá v IFP )

 • Kannan, M., (ed.) 2016, karril mitakkum karrin nila, Short Stories by Gowribalan, Vitiyal Patippakam, Coimbatore.
 • Kannan, M., (ed.) 2014, kili ninra calai, Novel by Sentamilinian, Vitiyal Patippakam, Coimbatore.
 • Kannan, M., (ed.) 2014, malaipparai, Novel by Pantiyakkannan, Vitiyal Patippakam, Coimbatore.
 • Kannan, M., (ed.) 2012, ini enatu natkale varum, long poems by Nilanthan, Vitiyal Patippakam, Coimbatore.
 • Kannan, M., (ed.) 2012, Kaiman, Short stories by Sudhakar Ghatak, Parvai Pathivukal, Coimbatore.
 • Kannan, M., (ed.) 2012, Malai Nakaram, Poems by Raja Vadivel, Parvai Pathivukal, Coimbatore.

Pochyby ve vědění: úvod do sociologie vědění a intelektuálů

Čas a místo: každý čtvrtek v 9h10, učebna 317, katedra sociologie UK (Celetná 20, Praha 1)
Vyučující: Julien Wacquez (CEFRES/EHESS Paříž), Mihai-Dan Cirjan (CEFRES/CEU Budapešť)
Jazyk: angličtina

Sylabus

Od boje autorit proti klimatickým změnám až po mobilizaci pojmů v titulcích jako jsou “post-pravda” nebo “post-faktický”. Poslední roky v současných politických režimech s sebou přinesly neustálé zpochybňování role vědění. Je změna klimatu podvodem, jak řekl prezident Spojených států? Ohrožují západní demokracii nepravdivé informace a “post-pravdy”? Kdo vytváří znalosti, které používáme, a pro jaké účely? A konečně, co znamená “vědět” v dnešní kultuře?

Pokračování textu Pochyby ve vědění: úvod do sociologie vědění a intelektuálů

Neshody a spory v západním středověku

Čas a místo: každé úterý v 15h30, FHS UK, Jinonice, Praha 5
Vyučující: Martin Pjecha (CEU Budapest/CEFRES)
Jazyk: angličtina

Sylabus

Cílem tohoto semináře je představit studentům náboženské smýšlení a spory v západním středověku se zaměřením na období 11. až 15. století. Na téma budeme nazírat z “emického” hlediska, seminář se tak  bude věnovat filozofickému, historickému a politickému weltanschauungu, kterým se inspirovali současní “náboženští” aktéři. První polovina přednášek bude věnována historickému kontextu raného křesťanství a klíčovým myslitelům tohoto období, dále pak převládajícím koncepčním a metodologickým nejasnostem spojených se studiem “sektářských” a “kacířských” skupin.

Ve druhé polovině si představíme nejvytrvalejší symbolické formy opozice vůči “ortodoxii”: gnosticismus, mysticismus a apokalyptické hnutí. Dále si představíme několik případových studií, které budou zahrnovat časovou i geografickou oblast latinského křesťanství. Přednášková část semináře se zaměří na příslušné historické kontexty, zatímco interaktivní část semináře bude věnována diskusi o krátkých textech a otázkách daného tématu.

Pokračování textu Neshody a spory v západním středověku

Letní univerzita: Nacionalismus, náboženství a násilí 2018

Letní univerzita: Nacionalismus, náboženství a násilí 2018

Datum a místo: 18.-29. června 2018, Praha
Organizátoři: Univerzita Karlova a Aristotelova Univerzita v Thessalonikách
Partneři: CEFRES, Škola slovanských studií a východní Evropy (UCL), Univerzita v Birminghamu a Humboldtova univerzita v Berlíně
Datum uzavírání přihlášek: 28. února 2018
Datum uzavírání přihlášek (pro ty, co potřebují víza): 31. března 2018
Datum finálního uzavírání přihlášek: 30. dubna 2018

Kontakt
Nikola Karasová
Programová koordinátorka
Letní univerzita o nacionalismu, náboženství a násilí 2018
Institut mezinárodních studií
Univerzita Karlova, Praha 
E-mail: nrvsschool@fsv.cuni.cz
Internetové stránky: nrvsschool.fsv.cuni.cz
Facebook: https://www.facebook.com/nrvsummerseminar/

Pro více informací se podívejte na stránky Letní univerzity.

Šestý ročník Letní univerzity o nacionalismu, náboženství a násilí se zaměří na otázky etnické a náboženské rozmanitosti, migrace a transformace. Jedním z hlavních cílů Letní univerzity je přispět ke studiu násilí a prosazovat toto téma jako oblast výzkumu.
Tento seminář je otevřen všem motivovaným studentům, zvláště absolventům, post-doktorandům a odborníkům. Seminář je organizován mezinárodními výzkumníky z renomovaných univerzit jako jsou Humboldtova univerzita v Berlíně, Středoevropská univerzita v Budapešti, Univerzita v Birmighamu, Univerzita v Manchesteru, Univerzita v Pensylvánii, Univerzita Eötvöse Loránda v Budapešti a Národní univerzita Tarase Shevchenka v Kyjevě.

Program Letní univerzity zahrnuje terénní práci navrženou ve spolupráci s výzkumnými centry a mezinárodními institucemi v Praze i mimo ni.
Účastníci budou moci po splnění úkolů obdržet certifikát o absolvování Letní univerzity a 8 ECTS kreditů za aktivní účast v programu. Vzhledem k tomu, že požadavky na vzdělání se liší mezi univerzitami, doporučujeme studentům či absolventům, aby si předem zjistili, zdali jejich vysoká škola nebo univerzita uznává tuto certifikaci a udělené kredity.
Časopis Journal of Nationalism, Memory & Language Politics, souhlasil se zveřejněním zvláštního čísla věnovaného nejlepším akademickým pracím předložených po skončení Letní školy.

Děkujeme za poslání dokumentů na tuto adresu: nrvsschool@fsv.cuni.cz

 • krátký životopis
 • motivační dopis
 • potvrzení o studiu na univerzitě nebo univerzitní diplom
 • jazykový certifikát z angličtiny

Přihlášky jsou posuzovány postupně, vyzýváme vás tedy k tomu, abyste podali přihlášku co nejdříve. Přihlášky prvních kandidátů budou mít přednost v otázce přijetí a stipendia.
Každý kandidát bude informován o stavu jeho přihlášky po e-mailu nejpozději dva týdny po uzavírce přihlášek. Pro více informací se můžete informovat na této adrese: nrvsschool@fsv.cuni.cz.

Cena programu
Cena programu je 750 euro a zahrnuje:

 • školné
 • terénní výzkum
 • kulturní a společenské akce
 • víkendové exkurze
 • pracovní dokumenty
 • občerstvení

Ubytování, doprava a eventuálně visa si musí hradit účastníci.

Snížená cena programu
Studenti z Univerzity Karlovy, Aristotelovy univerzity a Univerzity v Birminghamu, stejně jako účastníci minulých ročníků Letní univerzity mají snížené vstupné na událost 20 %.
Pouze určitý počet kandidátů může využít této slevy. Kandidáti budou vybráni podle hodnoty akademického příspěvku a podle finanční situace.
Určitý počet vstupenek “fellowships bude nabínut studentům a doktorandům-kandidátům a diplomovaným studentům pocházejících z následujících zemí: Ukrajina, Rusko, Moldávie, Bělorusko, Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie, Kyrgyzstán, Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán a Turkmenistán. 

Diskuse o normách vědeckého psaní

Datum a místo: 23.-24. května 2018, Praha
Uzávěrka pro podání přihlášek: 2. dubna 2018
Organizátor: Julien Wacquez (EHESS, CESPRA, CEFRES)
Partneři: CEFRES, EHESS (Paris), Filozofický ústav AV ČR, Univerzita Karlova
Jazyk: angličtina

Tento workshop je otevřen mladým vědcům (doktorandům a postdoktorandům) věnujícím se různým disciplínám buď ve Francii nebo v zemích Visegrádské čtyřky, stejně tak vědcům z týmu CEFRES. Žádáme Vás o poslání návrhu do diskuse (CV, abstrakt dlouhý cca 300 slov, opatřen názvem) na: julien.wacquez@cefres.cz.

Náš workshop bude probíhat dva dny:

Pokračování textu Diskuse o normách vědeckého psaní

Luděk Brož: Výzkum a CV

Zdivočelí divočáci: měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ni

Osa II: Normy a transgrese

Kontakt: broz@eu.cas.cz

Luděk Brož je výzkumným pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Od února 2018 je partnerem programu TANDEM platformy CEFRES s projektem nazvaným “Zdivočelí divočáci: měnící se kosmopolitika lovu v Evropě i mimo ni”.  Po magisterském studiu etnologie na Karlově univerzitě v Praze získal titul M.Phil. a Ph.D. v sociální antropologii na Univerzitě v Cambridgi a následně byl postdoktorandem v Institutu Maxe Plancka pro sociální antropologii v Halle.

Luďkovým dlouhodobým odborným zájmem je z geografického hlediska Sibiř, konkrétně Republika Altaj, kde prováděl rozsáhlý etnografický terénní výzkum. Je fascinován tím, jak lidé žijí v krajině a z krajiny, kterou považují za v nepřeneseném smyslu slova živou a která je současně domovem světově proslulého archeologického dědictví i dopadovou zónou druhých stupňů raket z kosmodromu Bajkonur. Inspirován současnými studiemi vědy a technologií Luděk sledoval, jakým způsobem figurují sporné negativní externality vesmírného průmyslu a archeologické práce v každodenní reflexivitě místních obyvatel i lokálních politikách identity operujících v termínech postsovětské etno-revitalizace.

Etnograficky Luděk věnoval velkou pozornost tomu, co v návaznosti na dílo Eduarda Viveirose de Castro nazval “pastorálním perspektivismem” – tedy, že v Altajském kontextu je rozdíl mezi lovem a pastevectvím otázkou perspektivy, jelikož divoká zvířata jsou místními pastevci a lovci považována za dobytek lokálních duchů hospodářů. Při dalším zkoumání delikátních otázek etiky lovu se Luděk soustředil na altajské koncepty osoby a etiologie smrti, které mu pomohly pochopit, proč místní obyvatelé považují archeologické vykopávky za hrozbu, a přiměly ho ke zkoumání palčivé otázky sebevraždy na Altaji. Ve snaze o vyplnění mezer v současném výzkumu se Luděk aktivně podílí na ustanovení antropologie sebevraždy jako nedílné součásti etablující se kritické suicidologie.

CV

Vzdělání

2008   Ph.D. v Sociální Antropologii, Univerzita v Cambridgi
2003   M.Phil. v Sociální Antropologii, Univerzita v Cambridgi
2002   Mgr. v Etnologii, Karlova Univerzita

Vybrané publikace

Studie v odborných časopisech
 • Forthcoming ‘Ghost and the Other: Dangerous Commensalities and Twisted Becomings.’ Anthropologie & sciences humaines69
 • 2015 ‘Siberian Automobility Boom: From the Joy of Destination to the Joy of Driving There.’ Mobilities10(4): 552-570. with Joachim Otto Habeck
 • 2015 ‘Introduction: Experience and Emotion in Northern Mobilities.’ Mobilities10(4): 511-517. with Joachim Otto Habeck
 • 2015 ‘Přísliby a úskalí symetrie: sociální vědy v zemi za zrcadlem.’ Cargo – journal of socio-cultural anthropology1,2: 5-33. with Tereza Stöckelová. (The Promises and Difficulties of Symmetry: Through the Looking-Glass and What the Social Sciences Found There.)
 • 2012 ‘When Good Luck is Bad Fortune: Between too Little and too Much Hunting Success in Siberia.’ Social Analysis – The International Journal of Social and Cultural Practice56 (1-2): 73-89. with Rane Willerslev
 • 2009 ‘Substance, Conduct and History: “Altaian-ness” in the 21 Century’. Sibirica: Journal of Siberian Studies8 (2): 43-70.
 • 2007 ‘Pastoral Perspectivism: A View from Altai’. Inner Asia (special issue – Perspectivism) 9 (2): 291-310.
Editované monografie
 • 2015 Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood and power. Farnham: Ashgate. Edited with Daniel Münster.
Kapitoly v knihách
 • 2015 The anthropology of suicide: Ethnography and the tension of agency. In Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood and power. Eds L. Broz & D. Münster. Farnham: Ashgate, pp. 3-23, with Daniel Münster.
 • 2015 Four Funerals and a Wedding: Suicide, Sacrifice and (non-)Human Agency in a Siberian Village. In Suicide and Agency: Anthropological perspectives on self-destruction, personhood and power. Eds L. Broz & D. Münster. Farnham: Ashgate, pp. 85-102.
 • 2015 Vom Himmel gefallen: Auf dem Weg zu einer symmetrischen Anthropologie der Raumfahrtindustrie. In Lost in Things: Fragen an die Welt des Materiellen, ihre Funktionen und Bedeutungen. Eds P. W. Stockhammer & H. P. Hahn. Münster: Waxmann, pp. 81-103.
 • 2010 ‘Spirits, Genes and Walt Disney’s Deer: creativity in identity and archaeology disputes (Altai, Siberia)’. In The Archaeological Encounter: Anthropological Perspectives. Eds P. Fortis & I. Praet. St Andrews: CAS, pp. 263-297.
 • 2009 ‘Conversion to Religion? Negotiating Continuity and Discontinuity in Contemporary Altai’. In Conversion After Socialism: Disruptions, Modernities and the Technologies of Faith. Ed. M. Pelkmans. Oxford: Berghahn Books, pp. 17-37.
Recenze, reporty, polemiky a rozhovory
 • 2015 ‘Symetrie je často stranická: rozhovor se Zdeňkem Konopáskem’ Cargo – journal of socio-cultural anthropology 1,2: 117-132. with Tereza Stöckelová. (Symmetry is Often Partial: An Interview with Zdenek Konopasek.)
 • 2015 ‘Druhý pohled na myslící lesy Eduardo Kohna’ Cargo – journal of socio-cultural anthropology 1,2: 158-161. (A Second Look at Eduardo Kohn’s thinking forests.)
 • 2015 ‘I, Too, Have a Dream … About Suicidology.’ Social Epistemology Review and Reply Collective 4 (7): 27-31.
 • 2014 ‘Morten A. Pedersen: Not Quite Shamans: Spirit Worlds and Political Lives in Northern Mongolia.’ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (2): 317-319.
 • 2010 ‘Antropologie Příbuzenství. Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě. Jaroslav Skupnik.’ Cargo – journal of socio-cultural anthropology 1,2: 195-8.