Přítel, spisovatel, sionista: hledání Kafkova judaismu ve spisech Hugo Bergmana

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Masarykovám ústavem přednese Enrico Lucca (Simon Dubnow Institut , Lipsko).

Kde: Na Florenci 3, 110 00 Praha1
Kdy: 17:00-18:30
Jazyk: angličtina

 

Franz Kafka (1883-1924) a Hugo Bergman (1883-1975) se seznámili  již ve školních lavicích a až do prvních let na universitě byli důvěrnými přáteli. Teprve na klonku svého života žačal Berman psát o Kafkovi a věnoval mu několik esejů v němčině i hebrejštině rozesetých v různých časopisech.  Enrico Lucca promluví o průběhu tohoto vrtkavého přátelství, Bergmanově vysvětlení Kafkova díla a v jeho smyslu pokusí jak o výkald Kafky, tak smylsu Bergmanova duchovního vývoje.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin