Když všechny cesty vedly do Paříže. Umělecká výměna mezi Francií a střední Evropou v 19. století.

Workshop

OrganizátorkyKristýna Hochmuth (UDU FF UK, NG) a Adéla Klinerová (UDU FF UK, EPHE, CEFRES)
Partneři: CEFRES, UDU FF UK, UDU AV ČR, NG
Datum a místo konání: 26.–27. června 2018,  
AV ČR, Národní 1009/3, Praha 1, sál 205.
Jazyky: francouzština, angličtina

Workshop, otevřený doktorandům, postdoktorandům a mladým badatelům pořádá Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) spolu s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚDU FF UK), Národní galerií v Praze (NG) a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky (ÚDU AV ČR). Událost bude zahájena přednáškou našeho hosta, profesora Marka Zgórniaka (Ústav dějin umění, Jagellonská Univerzita, Krakov ) a doplněna doprovodným programem určeným všem účastníkům.
Záměrem setkání je nahlédnout tradiční téma oboru dějin umění – tedy rozkvět a přitažlivost francouzského uměleckého prostředí – z pozice teorie kulturních transferů. Jedná se tedy především o různé aspekty šíření francouzské kultury v oblasti umění (malířství, sochařství, architektury, užité umění), ale i muzeologie nebo ochrany kulturního dědictví.

Call for papers.

Zahajovací přednáška Marka Zgórniaka : „Umělecká výměna mezi Francií a Polskem v 19. století“

Historik umění Marek Zgórniak působí jako profesor Jagellonské univerzity v Krakově. Mezi jeho oblasti zájmu patří především architektura 19. století (zvláště pak novorenesanční architektura) a také francouzské umění předcházející impresionismu (disertační práce na téma benátských motivů ve francouzském malířství). Novější studie Marka Zgórniaka jsou věnovány polskému malíři Janu Matejkovi, vystavujícímu na pařížských Salonech, nebo také dílu francouzského sochaře Emmanuela Frémieta, konkrétně otázce Frémietových goril unášejích ženy.

  • Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku, Kraków 1987 (nouvelle édition: Kraków 2013).
  • Autour du Salon de 1887. Matejko et les Français, in: L. Salomé (éd.), Jeanne d’Arc, les tableaux de l’histoire, Paris 2003, 65–79.
  • Fremiet’s Gorillas: Why Do They Carry off Women?, Artibus et Historiae 27, no 54, 2006, 219–237.
  • Polish students at the Académie Julian until 1919, RIHA Journal, August 2012, nepag.
Potvrzení diskutující:

Taťána Petrasová (ÚDU AV ČR)

Richard Biegel (ÚDU FF UK)

Michael Werner (CNRS-EHESS)

 Závěrečná přednáška Michaela Wernera : Hudba jako univerzální umění? Internacionalizace hudebního života a formování národní identity v Evropě 19. století

Pro vice informaci o udalosti zde

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin