1 event found.

“Násilí”, staré a nové formy

Čtvrté setkání epistemologického semináře organizovaného CEFRESem a Institutem mezinárodních studií FSV UK veden Pavel Baloun (FHS UK / CEFRES) Martin Pjecha (CEU / CEFRES) Téma: “Násilí”, staré a nové formy Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1 Čas: středa 5. prosince 2018, od 16:30 Jazyk: angličtina Text:  Zygmunt Bauman: Modernity and the Holocaust, Polity Press, Cambridge 1989: 46-72.