147 events found.

Rituály cestování – Anne-Marie LOSONCZY

Anne-Marie LOSONCZY (profesorka, Ecole pratique des hautes études) bude 2. března 2015 v Pécsi, v rámci Regionální komise Maďarské akademie věd, mít přednášku nazvanou: “Rituály cestování. Nové teorie, nové terény.” Přednáška je organizovaná Pécskou univerzitou a Regionální komisí Maďarské akademie věd za spolupráce s Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme v Paříži a CEFRESem v Praze.

Francouzská tradice filosofie těla a života

Plánovaná mezinárodní konference je zaměřena na francouzskou tradici filosofie tělesnosti. Jejím cílem by měla být interpretace zrození filosofie tělesnosti v dílech Descarta a Maine de Birana, pokračování této filosofie u Bergsona, Canguilhema, Ruyera a Merleau-Pontyho, jakož i znovuoživení této filosofie v konfrontaci fenomenologie s jejími hlavními kritiky: Deleuzem, Ricoeurem a Foucaultem, kteří celou diskusi posouvají … Pokračování textu Francouzská tradice filosofie těla a života

INALCO přijme univerzitního vyučujícího českého jazyka a lingvistiky

INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) přijme výzkumného pracovníka na post vyučujícího českého jazyka a lingvistiky. Uzávěrka pro zasílání žádostí je 10. dubna 2015. Více o nabídce na internetových stránkách INALCO: http://inalco.fr/concours-recrutement/langue-linguistique-tcheques nebo na stránkách Ministerstva vysokého školství a výzkumu (portál pracovních nabídek: Galaxie) https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/FIDIS/0753488J/FOPC_0753488J_4074.pdf  

Oborová setkání: sociologie a literatura

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni. Mezi dalšími se zúčastní také: za literaturu – Eva Beránková, Tomáš Jirsa, Petr Christov, Veronika Jáchimová, Roar Lishaugen, Chiara Mengozzi (koordinátorka), Kateřina Piorecká, … Pokračování textu Oborová setkání: sociologie a literatura