Ekaterina Zheltova: výzkum a CV

Národní identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskurzivní praxe na řecko-albánských hranicích

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: ekaterina.zheltova@cefres.cz (od 1. září 2018)

Ve své dizertaci zkoumám, jakou představu o svých životech mají lidé žijící na pomezí Albánie a Řecka. Zajímá mne jejich vztah k národnímu státu/ům a také jejich jazyková praxe v tomto sporném území.

Hraniční oblast mezi Albánií a Řeckem je jedním z živoucích příkladů místa žijícího v dichotomii sporných národnostních narativů. Jde to oblast, ve které i ti nejbližší sousedi mohou mluvit odlišnými jazyky, oblast, která je svědkem dlouho trvajících konfliktů. I když jsou tyto konflikty nějčastěji ekonomického a politického charakteru, jsou zároveň často interpretovány skrze perspektivu etnicity, která jde ruku v ruce s konceptem smíšeného manželství, přátelství a obchodu.

Ve svém výzkumu se věnuji jazykovým ideologiím, které se v takovémto prostředí vyskytují a proměňují. Zajímá mne jejich spojení s nejrůznějšími aspekty sociálního a politického života v dané oblasti. Jinými slovy řečeno, snažím se přiblížit se matalingvistickému diskurzu, abych porozuměla tomu, jak lidé mluvý o svých jazycích a proč. Pro účely výzkumu mi poslouží perspektiva lingvistické antropologie a multi-sited etnografie. Zabývám se sociálními sítěmi na obou stranách hranice a s účastníky výzkumu vedu polostrukturované a nestrukturované rozhovory o životě a historii. Ty posléze doplňuji o jejich pozorování a analýzu politického a mediálního diskurzu.

CV

Vzdělání

od 2017: Doktorské studium Mezinárodních teritoriálních studií na Karluvě Univerzitě v Ptaze, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, Katedra ruských a východoevropských studií

2015-2017: Postgraduální program Antropogie na Ústavu antropolgie,  European University v Ptrohradě

2013-2015: Magisterské studium Sociolingvistiky na Ústavu antropologie, European University v Petrohradě

2013–2015: Magisterské studium Teorie jazyka na Filologické fakultě Petrohradské státní univerzity

2009-2013: Bakalářské studium Novořečtiny a Byzantských studií na Filologické fakultě Petrohradské státní univerzity

Akademické práce

 • Dizertační práce (probíhá): National belonging, transnational localities and ideologies of language: Discursive practices at the Greek­‐Albanian borderlands
 • Diplomová práce (2015): Discursive strategies of identity construction in the Greek speaking communities of Albania (Himara and Dervitsani)
 • Bakalářská práce (2013): Ditransitive constructions with pronominal arguments in Modern Greek

Vybrané publikace

 • Zheltova, Ekaterina (2016): Constructing “Greek” and “Albanian”: Linguistic Ideologies in the Greek-‐speaking Communities of Southern Albania (Northern Epirus). Saint-­‐Petersburg, Forum for Anthropology and Culture (28): 246-­‐259 [v ruštině]
 • Kotsira, Eleni – Zheltova, Ekaterina – Asanaki, Katerina (2016): Ideologizing Language, Constructing Boundaries: Locality, Ethnicity and Nationalism in the Greek Minority Village of
  Dervitsani, Albania. In: Nitsiakos, Vassilis – Manos, Ioannis – Agelopoulos, Georgios – Angelidou, Aliki – Dalkavoukis, Vassilis – Kravva, Vasiliki (Eds.) Ethnographic research in border areas:
  Contributions to the study of international frontiers in Southeast Europe. E-­‐book, ISBN 978-­‐960-­‐93-­‐8755-­‐2, The Border Crossings Network, http://bordercrossings.eu/publications/border-­‐areas
 • Zheltova, Ekaterina (2017): Ditransitive constructions with pronominal arguments in Modern Greek: Competing hierarchies and constraints. In Valentin F. Vydrin, Anastasia V. Lyakhovich
  Page 2 of 3 (Eds.) В жёлтой жаркой Африке.. К 50-­‐летию Александра Желтова, Нестор-­‐История, 2017 [in
  Russian]

Chystané články

 • Zheltova, Ekaterina. “We are more Greek than the Greeks”: identities and linguistic ideologies in Greek speaking communities of Southern Albania (Northern Epirus). In: Nitsiakos, V., Manos, I., Agelopoulos, G., Angelidou, A., Dalkavoukis, V. (eds.) Balkan Border Crossings: Forth Annual of the Konitsa Summer School. Berlin: LIT

Oblasti odborného zájmu

Řecko-albánská hranice, Balkán, lingvistická antropologie,  etnická příslušnost a nacionalismus, transnacionalismus, jazykové ideologie, analýza diskurzu, border studies

Granty a stipendia

 • 2018: Výzkumný grant GAUK (projekt # 946218)
 • od 2017:  Doktorské stipendium, Univerzita Karlova
 • 2015–2017: Doktorské stipendium poskytnuté European University v Petrohradě
 • 2013–2015: Magisterské stipendium poskytnuté European University v Petrohradě
 • 2012–2015: Stipendium Petrohradské univerzity
 • 2012–2013: Stipendium Správního úřadu města Petrohrad

Příspěvky na konferencích

 • 4.-6. června 2018: ASN European Conference “Nationalism in times of uncertainty”, název příspěvku: “Actually, I am Cham”: Performing the discourses on the “Cham issue” in the Albanian-Greek borderlands
 • 1.-2. prosince 2017: Balkan Express conference “The invisible, the overlooked, the forgotten”, název příspěvku: What does a silence tell: Micro-politics of categories and “cultural intimacy” at the Albanian-Greek borderlands
 • 7.-8. dubna 2017: The Tartu Seminar “A divided continent in search of a common language?” – Political Economy and Anthropology of EEU and Its Relations with EU (ve spolupráci s Heler Daniel)
 • Březen 2017: International Philological Conference, St.
  Petersburg State University, název příspěvku: “Actually, I am Cham”: the use of terms “Cham” and “Chameria” in the local discursive practices at the Greek-Albanian borderland
 • 23.-25. září 2016: 1. mezinárodní konference “Europe in Discourse: identity, diversity, borders”, Atény, název příspěvku: “You are speaking Greek but acting like an Albanian”: discursive construction of national sameness and difference in every day talk among the Greek speakers of Sothern Albania (Northern Epirus)
 • 1.-3. září 2016: International Annual CCCS Conference
  “Dislocations and Cultural Conflicts: Migrations, Diaspora, Terrorism, Borders” (MDTB), Skopje, název příspěvku: Constructing folk linguistic knowledge in minority: linguistic ideologies among the Greek speakers in Himara and Dervitsiani (Southern Albania/Northern
  Epirus)
 • Únor 2016: 14th International Postgraduate Conference on
  Central and Eastern Europe at UCL SSEES s názvem “Transnationalism(s): Contexts, Patterns and Connections in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union”, London, název příspěvku: “National minority, transnational life: sociolinguistic change in the Greek community of Himara (Southern Albania)”
 • Prosinec 2015: Konference mladých vědců, Institut Antropologie a Etnografie, Ruská Akademie věd, název příspěvku: “There is no Southern Epirus, why should there be Northern?” Production and reception of the discourses on Northern Epirus in the Greek communities of Southern Albania
 • Březen 2015: “Anthropology. Folklore. Sociolinguistics”, European University v Petrohradě , název příspěvku: “After diglossia: linguistic repertoire and language use in the Greek minority communities of Northern Epirus (Southern Albania)”
 • Březen 2015: Mezinárodní filologická konference, Petrohradská státní univerzita, název příspěvku: “We are more Greek than the Greeks”: construction of group identity and linguistic ideologies in the Greekspeaking communities of Albania
 • Září 2014: Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic
  Perspective, University of Pavia – Ditransitives in Modern Greek: options and constraints
 • Duben 2014: 17. Mezinárodní konference studentů filologie, Petrohradská státní univerzita, název příspěvku: Pronominal arguments in trivalent predicates in Modern Greek language: options and constraints
 • April 2013: 16. Mezinárodní konference studentů filologie, Petrohradská státní univerzita, název příspěvku: Ditransitive constructions with pronominal arguments in Modern Greek
 • Duben 2012: 15. Mezinárodní konference studentů filologie,
  Petrohradská státní univerzita, název příspěvku: Historical changes in the grammar of Modern Greek language: the case of the first chapter of Grotta-Ferrata and Escorial versions of “Digenes Akrites”

Letní školy

 • Letní škola Novořeckého jazyka a kultury, University of Nicosia (2011)
 • Letní škola Novořeckého jazyka a kultury, University of Athens (2012)
 • Letní škola Albánského jazyka a kutlury, University of Pristina (2012, 2015)
 • Letní škola Albánského jazyka a kutlury, University Tirana (2012, 2015)
 • Letní škola lingvistika, Salos (2013)
 • Konitsa Letní škola Antropologie a Folkloru (2014)

Pracovní zkušenosti

 • 2009–2017: lektorka cizích jazyků na volné noze

Další aktivity

 • 2013–2017: Členka studentské rady na European University v Petrohradě

Jazyky

Ruština (mateřský jazyk), Angličtina (pokročilý), Novřečtina (pokročilý), Italština (středně pokročilý), Albánština (středně pokročilý), Čeština (základní znalost), Starořečtina, Latina (znalost umožňující čtení)

Facebooktwitterlinkedin