Pochyby ve vědění: úvod do sociologie vědění a intelektuálů

Čas a místo: každý čtvrtek v 9h10, učebna 317, katedra sociologie UK (Celetná 20, Praha 1)
Vyučující: Julien Wacquez (CEFRES/EHESS Paříž), Mihai-Dan Cirjan (CEFRES/CEU Budapešť)
Jazyk: angličtina

Sylabus

Od boje autorit proti klimatickým změnám až po mobilizaci pojmů v titulcích jako jsou “post-pravda” nebo “post-faktický”. Poslední roky v současných politických režimech s sebou přinesly neustálé zpochybňování role vědění. Je změna klimatu podvodem, jak řekl prezident Spojených států? Ohrožují západní demokracii nepravdivé informace a “post-pravdy”? Kdo vytváří znalosti, které používáme, a pro jaké účely? A konečně, co znamená “vědět” v dnešní kultuře?

Vzhledem k tomu, že je tvorba znalostí pro současnou společnost klíčová, pokusíme se na tomto semináři poskytnout nástroje pro zodpovězení takových otázek. První část semináře se tedy zaměří na sociální mechanismy, které udávají vědeckou tvorbu, tedy způsob, jakým se “věda” stává “Vědou”. To ukazuje, jak jsou pojmy a praktiky jako “objektivita”, “zkušenost”, “racionalita” nebo i třeba různé způsoby vědeckého psaní používány za účelem odlišení vědeckých poznatků od našich každodenních představ.

Analýzou klasických textů z oboru sociologie vědění a Science and Technology Studies (STS) budeme v semináři poukazovat nejen na poréznost hranic mezi vědou a poznatky z každodenního života, ale také na to, jak jsou tyto hranice upevňovány, tedy jak se odborníci stávají odborníky a jak se vytvářejí fakta a následně se šíří.

V druhé části semináře se odkloníme od sociálních mechanismů podněcujících tvorbu znalostí a zaměříme se na hlavní sociální aktéry moderní Evropy – na intelektuály a jejich nároky na poznání. Pokusíme se odhalit společenskou pozici této zvláštní postavy, která se nachází na půli cesty mezi odbornými znalostmi a veřejným diskurzem, postavy, kterou nalézáme jak v novinách a v akademických časopisech, tak na univerzitách a v talk-show diskusích. Seminář bude také věnovat zvláštní pozornost genealogii intelektuálů střední a východní Evropy a na jejich roli kritiků či naopak apologetů kapitalismu. Zaměříme se i na jejich funkci ve státním socialismu a způsob, jakým intelektuálové změnili představy o veřejném diskurzu a veřejném zapojení.

Cílem diskusí v semináři je poskytnout studentům příležitost kriticky zkoumat vlastní přístup k poznatkům a ukázat jim různé způsoby, jakými mohou poznatky využívat jakožto intelektuálové, odborníci či prostí “uživatelé” v současném kapitalismu.

Požadavky a hodnocení

 • Účast na seminářích. Studenti by měli být přítomní na všech seminářích (20 % ze závěrečné známky).
 • Všichni studenti budou muset přednést krátkou prezentaci o požadovaném textu (15 minut). Prezentace musí obsahovat résumé daného textu podloženého kritickou analýzou. Prezentace musí také zahrnovat minimálně 3 otázky, které budou následně rozebírány v diskusi. Doporučená četba studentům pomůže připravit se na prezentaci, nicméně doporučuje se studentům nejprve text (a dané téma) konzultovat s vyučujícími (30 % ze závěrečné známky).
 • Esej o 3 000 slovech ve Wordu (50 % ze závěrečné známky).
Program a bibliografie (v angličtině)

Week 1: Introduction

Week 2: Science within the Narrative of “Public Problems”

Joseph Gusfield, The Culture of Public Problems, The University of Chicago Press, 1984, chapter 4 “Comedy and Pathos in Drinking-Driver Research,” pp. 83-108.

Recommended :

 • Bruno Latour & Steve Woolgar, Laboratory Life, Sage Publication, 1979.
 • Hayden White “The Value of Narrativity in the Representation of Reality”, in Critical Inquiry, Vol. 7, No. 1, On Narrative, 1980, pp. 5-27.

Week 3: The methodological Principle of “Symmetry” in the Study of Controversies

Bruno Latour, The Pasteurization of France, Harvard University Press, 1988, chapter 1 “Strong Microbes and Weak Hygienists” pp.19-58.

Recommended :

 • David Bloor, Knowledge and Social Imagery, Routledge, 1976, chapter 1 “The Strong Program in the Sociology of Knowledge” pp.1-19.
 • Michel Callon, “Some element of a Sociology of Translation: domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay,” pp.196-233 in The Social Process of Scientific Investigation, Karin D. Knorr (ed.), Reidel Publishing, 1980.

Week 4: On the way scientists and non-scientists define “Nature”

Stefan Helmreich, Alien Ocean. Anthropological Voyages in Microbial Seas, University of California Press, 2009, chapter 4 “Alien Species, Native Politics. Mixing Up Nature and Culture in Ocean O’ahu” pp. 145-170.

Recommended :

 • Philippe Descola, Beyond Nature and Culture, University of Chicago Press, 2013.
 • Eduardo Kohn, How Forests Think, University of California Press, 2013.
 • Anna Tsing, The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life on Capitalist Ruins, Princeton University Press, 2015.

Week 5: Concreteness of Reality and Common Sense

Ian Hacking, The Social Construction of What?, Harvard University Press, 1999. (Chapter to be announced)

Recommended :

 • Peter L. Berger & Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality, Anchor Books, 1966.
 • Harold Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, 1967.

Week 6: Knowledge or Beliefs? The Question of Rationality for Social Scientists

Jeanne Favret-Saada, Deadly Words: Witchcraft in the Bocage, Cambridge University Press, 1980. pp.3-28

Week 7: Intellectuals now and then: from social classes to new publics Karl Kautsky, “The Intellectuals and the Workers,” Die Neue Zeit, XXII.4 (1903), online English version. Corey Robin, “How Intellectuals Create a Public,” The Chronicle of Higher Education(January 22, 2016).

Recommended:

 • Bertolt Brecht, “Intellectuals and Class Struggle,” New German Critique 1 (1973), 19-21.
 • Cornel West, “The Dilemma of the Black Intellectual,” The Journal of Blacks in Higher Education 2(1993-1994), 59-67.

Week 8: The emergence of a concept or the emergence of a social group? Analysing the “birth of the intellectuals”.

 • Henry Béranger ; “The Intellectual Proletariat in France,” in Les Prolétaires intellectuels en France, Éditions de la Revue, 1901, 1-6.
 • Cristophe Charle, “The Intellectuel: A Historical and Social Genealogy,” in The Birth of the Intellectuals 1880-1890, Polity Press, 2015, 11-46.

Recommended :

 • Stefan Collini, “In Their National Habitat,” in Absent Minds: Intellectuals in Britain, Oxford University Press, 2006, 201-221.
 • Martin Malia, “What is the Intelligentsia,” Daedalus 89.3 (1960), pp. 441-458.

Week 9: Theoretical perspectives: from fields to interventions

Gil Eyal and Larissa Buchholz, “From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions,” Annual Review of Sociology 36 (2010): 117–137.

Recommended :

 • Bourdieu, Pierre. “The Corporatism of the Universal: The Role of Intellectuals in the Modern World.” Telos 1989, 81 (1989): 99–110.
 • Charles Kurzman and Lynn Owens, « The Sociology of Intellectuals», Annual Review of Sociology, 2002, 28. 63-90.

Week 10: Intellectuals in Eastern Europe: State Socialism and Centralized Redistribution

Reading:

 • Vasili Markov, “Bulgarian Historians Remember Communist Culture,” in Remembering Communism. Central European University Press, 2014, 477-495.
 • Verdery, Katherine, “Modelling Socialism and Socialist Cultural Politics,” National Ideology under Socialism : Identity and Cultural Politics in Ceauşescu’s Romania. Berkeley: University of California Press, 1995, 72-98.

Recommended :

Szelenyi, Ivan. “The Prospects and Limits of the East European New Class Project,” Politics & Society 15, no. 2 (1987): 103–144.

Week 11: Intellectuals in Eastern Europe: From Centralized Redistribution to Market Relations Vaclav Havel, “Civil Society and its Threats”, Project Syndicate.

Eyal, Gil, Ivan Szelenyi, Eleanor Townsley, “The Ideology of the Post-Communist Power Elite” in Making Capitalism Without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe. London: Verso, 1998, 86-113.

Recommended :

Wood, Ellen Meiksins. “The Uses and Abuses of ‘Civil Society.’” Socialist Register 26, no. 26 (March 18, 1990).

Week 12: Conclusion/Recap.

Illustration : “Back Table at the Five Spot Café/NYC: Frank O’Hara, Larry Rivers, Grace Hartigan. 

Facebooktwitterlinkedin