Julien Wacquez: výzkum a CV

Gramatika pravděpodobnosti: aktéři sci-fi a vztah k realitě

 Výzkumná osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: julien.wacquez@cefres.cz

Moje práce se zabývá způsoby našeho vnímání podobností mezi sci-fi narativy a vědeckou aktivitou. Stává se, že některé z těchto narativů představují problémy, které potřebují být vyřešeny prostřednictvím vědy, a že badatelé v některých vědeckých disciplínách skutečně využívají sci-fi jako prostředek pro vytváření poznatků či formulaci nových pracovních hypotéz. Zajímám se tedy o způsob, jakým vědci získávají ze sci-fi narativů informace.

Uskutečnil jsem několik výzkumů mezi vědci a odborníky v oblasti sci-fi (spisovateli, editory, kritiky), abych zjistil, jaké jsou techniky psaní, jaká jsou kritéria při výběru textů a také způsoby převádění vědeckých konceptů do fikce a té pak zase na výzkumné hypotézy.

V této práci se zdá být základní hybnou diferenciační silou pojem pravděpodobnosti; i když sci-fi narativy evokují úkazy a priori nemožné, potěšení z četby se dostavuje, když se tyto úkazy jeví jako pravděpodobné („mohlo by se stát“, „a co kdyby“). Právě během této pravděpodobnostní zkoušky sci-fi příběh buď přesvědčí badatele, nebo ne, o vhodnosti svého využití v rámci veděckého výzkumu. Během této zkoušky příběh také může být – alespoň částečně – zařazen do různých podžánrů sci-fi (například hard science fiction, kyberpunk, vesmírná opera, anticipace, slipstream nebo, ve francouzštině, « transfiction » atd.).

V Praze se zajímám o to, jak se těmto různým podžánrům české sci-fi daří překračovat francouzské a americké hranice. Zdá se, že různá pojetí pravděpodobnosti, která je možné v daných podžánrech identifikovat, se nesetkávají ve všech zemích se stejným úspěchem. Jde mi o porovnání tří národních kontextů a způsobů, jakými se tyto různé formy pravděpodnobnosti vyjadřují, hodnotí a vyměňují. Jaké jsou existující strategie, metody a překladatelské sítě, které spojují tyto tři země? Proč sci-fi aktéři v těchto národních kontextech dokáží přeložit, nebo nechat přeložit, některé texty, nebo proč naopak selhávají? Proč některé podžánry uspějí spíše tu než onde? Jaké pojetí pravděpodobnosti je nutné při psaní sci-fi příběhů zvolit, aby mohly přes tu kterou hranici proniknout?

CV

Vzdělání

 2012 – : Disertační práce v oboru Sociologie na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž) pod vedením Jean-Louise Fabianiho. Název práce: La Grammaire de la Vraisemblance : l’attachement à la réalité des praticiens de la science-fiction. Specializace: sociologie vědění, sociologie vědy, sociologie psaní, sociologie literatury, etnometodologie

2009-2011: Magisterské studium v oboru Obecná sociologie na École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž) pod vedením Sylvie Tissot. Název práce: Faire la mixité sociale dans le grand ensemble de Meaux : la constitution d’un problème public. Specializace: sociologie města, sociologie veřejné politiky, sociologie veřejných problémů

Stipendia a pozvání

2015-2016: Visiting Fellow na Harvardově univerzitě, pod vedením Michèle Lamont

2014-2015: Stipendium « Immersion », Labex Créations, Arts et Patrimoine & Musée du quai Branly, pod vedením Frédérica Kecka. Předmět výzkumu: La dimension narrative du projet “Cultural Urban Learning Transmedia Experience”

Výuka

2014-2017: Přednášející na Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Název přednášky: Sociologie psaní

2013-2014: Přednášející na Université Paris 12. Název přednášky: Úvod do sociologie

2013-2014: Přednášející na Université Paris 13 a na Institut Régional du Travail Social. Název přednášky: Úvod do sociologie

Příspěvky (výběr)

  • 2016: « Comment la science-fiction affecte-t-elle l’activité scientifique ? L’intervention de la sphère de Dyson dans une controverse en astrophysique autour de l’étoile KIC 8462852 » – Konference Stella Incognita, Université de Bordeaux
  • 2016: « Elements for a Sociology of Credibility: How to Use Knowledge in Science Fiction Stories? » – Culture and Social Analysis Workshop, Katedra sociologie, Harvardova univerzita
  • 2015: « Faire dire aux objets. Images de l’activité connaissante et mise en scène dialogique du savoir par le service de la médiation culturelle du musée du quai Branly » – Seminář Art et performance – Musée du quai Branly (Paříž, Francie)
  • 2014: « ‘C’est pas ça le futur’ : œuvre de science-fiction vécue par un comité éditorial » – Studijní dny Comment augmenter nos réalités ? – Musée du quai Branly (Paříž, Francie)

Připravované publikace

  • « Faire exister la sphère de Dyson » (provizorní titul), in Gradhiva, dossier « Un Monde peut en cacher un autre », Emmanuel Grimaud & Pierre Déléage (dir.), vydání plánované na rok 2018
  • « L’Écrire vrai dans les sciences sociales » (provizorní titul), in Zilsel, numéro 4, vydání plánované na březen 2018

Další aktivity

2016: Zakladatel a ředitel bilingvní revue Blind SpotAngle Mort („mrtvý úhel“) ve které jsou vydávány původní texty sci-fi spisovatelů a badatelů v oblasti přírodních a společenských věd. Jsou vybírány texty na různá průřezová témata, díky čemuž lze pochopit, jak nám sci-fi příběhy umožňují znovu přemýšlet o způsobu, kterým vytváříme vědomosti v písemné formě. Na výběru textů pracují vědecká a redakční rada. Tato je složena z předních znalců sci-fi, bibliografů, spisovatelů, editorů a překladatelů.

  • Vědecká rada: Peter Galison (Harvard University), Stefan Helmreich (MIT), José Halloy (Paris Diderot), Roger Malina (UT Dallas), Pierre Lagrange (EHESS), Cyprien Tasset (EHESS), Marika Moïsseeff (Collège de France)
  • Redakční rada: Patrick Creusot, Sheryl Curtis, Sylvie Denis, René-Marc Dolhen, Edward Gauvin, Fleur Hopkins, Georges Subrenat, Julien Wacquez
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin