Adéla Klinerová: výzkum a CV

Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě

Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: adela.klinerova@cefres.cz

Ve své disertační práci se věnuji recepci a uplatnění motivů francouzské novověké architektury v 19. století v českých zemích a v širším kontextu střední Evropy. Práce je tedy zaměřena na určitý proud historizující architektury 19. století, úzce související s novorenesanční a eklektickou architekturou.

Styl nebo architektonický mód přejímající francouzské vlivy není až tak rozšířený – ve srovnání s italizující novorenesanční architekturou, která v dané době jednoznačně převládá. Je však zastoupen po celé Evropě a věřím, že už tím zasluhuje větší zájem. Záměrem mé práce je představit reprezentativní katalog architektonických realizací odpovídajících studovanému fenoménu a především se zaměřit na jeho význam, způsob šíření a různé podoby.

Podstatná část mé práce je tedy zaměřena na otázku kulturní výměny mezi Francií a českými, případně středoevropskými zeměmi. Zajímají mě studijní cesty architektů do Francie a naopak francouzští architekti činní v zahraničí, způsob vzdělávání budoucích architektů, záměr a vkus objednavatele a také šíření modelů z oblasti francouzské novověké architektury. V tomto kontextu považuji za klíčové studium architektonických revue, dobových textů o francouzské architektuře nebo reedicí architektonických traktátů.

CV

Vzdělání

Od 2014: Doktorské studium pod dvojím vedením, Ústav pro dějiny umění FF UK / École Pratique des Hautes Études, Paříž

Od 2014: CŽV – Učitelství pro SŠ, FF UK

2011 – 2014: Navazující magisterské studium, Ústav pro dějiny umění FF UK (10/2012 – 06/2013 studijní pobyt Erasmus na École Pratique des Hautes Études, Paříž)

2008 – 2011: Bakalářské studium, Ústav pro dějiny umění FF UK

Pracovní zkušenosti a stipendia

Od 2016: Průvodkyně, Pražská informační služba – Prague City Tourism

09-11/2016: Příprava podkladů pro výstavu (Window Gallery) a publikaci, věnovanou kostelu Všech svatých v Heřmánkovicích (Broumovsko), v rámci projektu Ústavu dějin umění AV ČR

11/2014 – 03/2017: Stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením

Odborné aktivity (výběr)

  • Concours d’architecture du point du vue de César Daly : Des concours pour les monuments publics dans le passé, le présent et l’avenir. Seminář skupiny HISTARA „Art et pouvoir, le pouvoir de l’art“, EPHE, Paříž, 9-10/11/2016
  • Příprava studentské konference ÚDU FF UK „Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech“, UK, Praha, 22-23/09/2016
    Eva Csémyová – Adéla Klinerová, Překračování hranic. Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuzných oborech, Bulletin UHS 2/2016, s. 28-29.
  • Les châteaux de la Renaissance française comme modèles des résidences du XIXe siècle. Seminář EPHE „La distribution intérieure comme miroir de la vie sociale : contaminations et glissements entre des cours en France, Italie et Europe centrale“, EPHE, Paříž, 28/05/2015
  • Josef Mánes a Ignác Vojtěch Ullmann, malíř a architekt. Konference „Historická Olomouc XX: Portugalský rod Silva Tarouca – Mecenáši Josefa Mánesa – a jeho stopy v české kultuře“, Umělecké centrum UP v Olomouci, 29/04/2015
  • František Sequens: Decoration of the Churches of Ss. Cyril and Methodius in Prague-Karlín and St. Wenceslas in Prague-Smíchov. Mezinárodní kolokvium „Local Roots – European Connections. Positions of Nazarene Art in 19th-century Europe“, Oblastní galerie v Liberci, 10-11/09/2014

Jazyky: český (mateřský), francouzský (aktivně), anglický (aktivně), německý (mírně pokročilý), polský (pasivně)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin