CfA: Dvě postdoktorandské pozice v CEFRESu financované UK a CEFRESem v rámci specifických výzkumných projektů

Uzávěrka pro podávání žádostí: 23. srpna 2017
Období: 1. ledna 2018 – 31. prosince 2019
Jazyk přihlášek: pouze anglicky
Vyhlášení výsledků: 2. října 2017

CEFRES s podporou Univerzity Karlovy přijme od 1. ledna 2018 dva postdoktorandy. Ti budou přidruženi k CEFRESu a k příslušnému ústavu Univerzity Karlovy. Oba přijatí uchazeči budou pracovat na vlastním výzkumu a pod vedením výzkumného pracovníka z CEFRESu se budou podílet na kolektivním výzkumném projektu. Žadatelé si musí zvolit jeden z níže uvedených projektů:

Výzkumný projekt č. 1: Archives and Interculturality

Tento výzkumný projekt propojí postdoktoranda s výzkumnicí CNRS Benedettou Zaccarello.

Kandidát by měl mít zkušenost s výzkumem rukopisů především z archivů týkajících se filosofie a dějin myšlení. Obracíme se na žadatele, jejichž přístup klade důraz na historickou, textovou a mezikulturní hodnotu těchto dokumentů, a zaměřuje se na vícejazyčný korpus ovlivněný či zabývající se odlišnými tradicemi z hlediska času i prostoru. Upřednostňován je interdisciplinární přístup a zkušenosti s ediční prací na nevydaných textech a s metodou genetické kritiky.

Před podáním žádosti se kandidáti mohou obrátit na Benedettu Zaccarello: benedetta.zaccarello@cefres.cz

Adresa pro podávání žádostíclararoyer@cefres.cz

Výzkumný projekt č. 2: program TANDEM

Samostatné výběrové řízení na přijetí druhého postdoktoranda bude otevřeno 1. července 2017. Na výběr bude ze tří výzkumných témat. Postdoktorand(ka) bude spolupracovat s výzkumníkem z AV ČR v rámci programu TANDEM. Témata výzkumných projektů budou zveřejněna 1. července 2017.

Oba postdoktorandi budou přijati na základě kvality jejich výzkumu a na základě jejich kompatibility s výzkumným projektem, do nějž se chtějí zapojit.

Přihláška

Žádost musí obsahovat:

 • Náležitě vyplněný formulář žádosti: ke stažení zde. Formulář zahrnuje popis výzkumného projektu. Ve výzkumném projektu musí být:
  • specifikovaný název výzkumného projektu, na který se hlásíte (např. „Archives and Intertextuality“) a vysvětlení provázanosti s vaším výzkumem.
  • obsaženo vysvětlení metodologie, zdroje výzkumu a výběr bibliografie (maximálně 1 strana)
  • zahrnuty výstupy (publikace, účast na konferencích a tak dále)
 • Doporučující dopis od vedoucího doktorské dizertační práce ke stažení zde. Dopis musí obsahovat vyjádření školitele (téma dizertace, kandidátova úspešnost atd.
 • Podrobný životopis
 • Seznam publikací
 • Kopii doktorského diplomu

Žádosti musí být podány do 23. srpna 2017 v elektronické podobě e-mailem pod názvem „VAŠE PŘÍJMENÍ_CEFRES-UK“ na adresu: clararoyer@cefres.cz. Prosíme, zasílejte Vaše žádosti ve formátu PDF i doc. Žadatelé mohou kontaktovat vedoucího výzkumu, na nějž se hlásí.

Podmínky přijetí

 • program je otevřen zahraničním špičkovým vědcům, kteří obhájili svoji doktorskou dizertační práci na univerzitě mimo Českou republiku ne déle než 10 let před uzávěrkou žádosti
 • provádění výzkumu souvisejícího s některým z výše uvedených projektů
 • dobrá znalost angličtiny

Struktura postdoktorandské pozice v rámci CEFRESu a Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova přijme v rámci partnertství Platformy CEFRES dva špičkové zahraniční postdoktorandy, kteří budou přidružení k CEFRESu. Tato výzva je součástí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. Hrubá měsíční mzda je stanovena na 32 000 Kč. Mezi postdoktorandem a CEFRESem bude podepsaná smlouva na dobu určitou. Postdoktorand bude přidružen k CEFRESu a k příslušnému společensko či humanitněvědního ústavu Univerzity Karlovy na základě jeho disciplíny.

Od postdoktorandů se očekává:

 • vědecký přínos (prostřednictvím jejich vlastního výzkumu) pro výzkum, jehož se stanou součástí
 • účast na vědeckých aktivitách CEFRESu
 • zpracování výroční zprávy o výzkumu ředitelce CEFRESu
 • pobyt v Praze od 1. ledna 2018.

Výzva pro podávání žádostí bude uveřejněna na stránkách Univerzity Karlovy 1. července 2017. CEFRES bude jednou z hostitelských institucí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin