Filip Herza: výzkum a CV

Imaginace tělesné „jinakosti“ a pražské přehlídky „lidských kuriozit“ 1860-1939

Výzkumná osa 2: Normy a trangrese

Kontakt: filip.herza@cefres.cz

foto_herza_cefresVe svém dizertačním projektu zkoumám specifickou formu zábavní kultury, populární v Praze a v dalších evropských městech 19. a počátku 20. století, tzv. přehlídky lidských „kuriozit” či „zrůdností”. V návaznosti na teorie disability studies analyzuji, jak tyto přehlídky využívaly (a případně podvracely) dobové představy o vtělené ab/normalitě, na kterých spočíval rovněž dobový společenský řád.

Projekt se věnuje historickému vývoji přehlídek „kuriozit” v Evropě a v českých zemích, zkoumá transnacionální povahu freak kultury a snaží se rekonstruovat životní příběhy sociálních aktérů, spojených s těmito přehlídkami (manažeři, impresáriové a samotné „kuriozity”). Ústřední kapitoly pak tvoří několik případových studií z dějin pražské freak kultury, v nichž se snažím popsat význam těchto přehlídek v kontextu českého nacionalismu, který zde pojímám jako specifický režim vtělené ne/způsobilosti. Analýza reprezentací populárních „zrůd” v pražských freak shows (především kuriozit označovaných jako „české“) umožňuje ukázat jak český nacionalismus (ve svých různých podobách) spočíval na vzájemně propojeném systému etnické/rasové, genderové, třídní a tělesné / mentální ab/normality. Projekt tak představuje nejen pokus o komplexní pojednání historie přehlídek lidských „kuriozit“ v Praze, ale je také náčrtem „postižených dějin“ českého nacionalismu, které mohou ukázat, jak jazyk ne/způsobilosti legitimizoval mocenské hierarchie uvnitř nacionalizující se české společnosti.

CV

Vzdělání

2012- : Ph.D. student, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

2009-2012: Mgr. kulturní antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

2005-2009: Bc. studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Výuka

2016Hodný, zlý a ošklivý: Dějiny těla a tělesnosti (bakalářský seminář na FHS UK, Praha)

Výběr z publikační činnosti

“Anthropologists And Their Monsters: Ethnicity, Body, And Ab/normality In Early Czech Anthropology”. East Central Europe 43 (1-2). Leiden: Brill: 1-35, 2016 (forthcoming).

“Black Don Juan And The Ashanti From Asch: Representations Of “Africans” In Prague And Vienna, 1892–1899”. In Visualising The Orient: Central Europe And The Near East In The 19Th And 20Th Centuries, Adéla Jůnová Macková, Lucie Storchová, and Libor Jůn, 95-106, 2016. Prague: Academy of Performing Arts in Prague (AMU), Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (FAMU).

“Ne/normativní feminita, mateřství a sexualita: Případ sester B. (1878-1922)”. Lidé Města = Urban People 16 (3). Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze: 359-380, 2014.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin