Tereza Sedláčková: výzkum a CV

Mnohočetné zodpovědnosti v oblasti povinného očkování v ČR

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: tereza.sedlackova@cefres.cz (od 1. září 2019)

Hlavním tématem práce je výzkum mnohočetných forem zodpovědnosti v perspektivách aktérů v oblasti systému povinného očkování v České republice. Výzkum si klade za cíl identifikovat mnohočetné formy zodpovědnosti (a vztahy mezi nimi) v individuálních perspektivách a argumentech spojených s povinným očkováním. Prostřednictvím jejich identifikace se výzkum snaží uchopit a porozumět povinného očkování v ČR jako sociálnímu jevu zahrnující perspektivy medicínských expertů, vědců, politiků, kritiků očkování a aktivistů. Dále se snaží zjištění o formách zodpovědnosti na případu očkování vztáhnout k systému české zdravotnické péče jako celku. V neposlední řadě si projekt klade za cíl přispět vědecké diskusi věnující se formám a strukturám západního biomedicínského systému prostřednictvím konceptu zodpovědnosti.

CV

Vzdělání

2018– : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Sociologie
Disertační práce: Mnohočetné zodpovědnosti v oblasti povinného očkování v ČR

2016–2018: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Sociologie
Specializace: Sociální antropologie a kvalitativní výzkum Magisterská práce: Žitá epilepsie: management nemoci a vtělené vědění

2012–2017: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia
Bakalářská práce: Jím, tedy jsem: konstrukce identity foodblogerů

2012–2016: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Sociologie a sociální antropologie
Bakalářská práce:  Liminalita workcampu, aneb cesta tam a zase zpátky (a všechny ty nevšední zážitky mezi tím)

Pracovní zkušenosti

 • 2017 – : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Občanská angažovanost a politiky zdravotní péče (GAČR), research assistant
 • 2018/2019: výuka – Antropologický seminář II, Univerzita Karlova
 • 2017-2019: výuka seminářů – Dějiny sociologie, Univerzita Karlova
 • 2016–2018: Moral Economies of Contemporary Monasteries in the Czech Republic and in Austria, členka mezinárodního výzkumného týmu pod vedením Barbory Spalové, Ph.D. and Isabele Jonveux, Ph.D.
 • 2017-2018: výzkum veřejného prostoru ve městě Humpolec

Příspěvky na konferencích a workshopech

 • 2019 SEDLÁČKOVÁ, T. “Body, memory and vaccination in different political regimes”. Accepted for The 2nd International Workshop in Medical Anthropology. Jerusalem, planned in July 2019
 • 2019 SEDLÁČKOVÁ, T. “Objectified subjectivity: Multiple modes of knowledge production among epileptic patients”. Social Sciences & Health Innovations: Multiplicities. Tomsk.
 • 2018 NUMERATO, D., HONOVÁ P. A., SEDLÁČKOVÁ T. “Politicisation, de-politicisation and re-politicisation of health care”. Midterm Conference ESA RN 32. Prague.
 • 2018 SEDLÁČKOVÁ, T. “To vax, or not to vax, is that even the question?” Workshop Re-politicising Public Health. King’s College London.
 • 2018 SEDLÁČKOVÁ, T., SPALOVÁ, B. “Reinvention of monastic life in the Czech Republic: The agency of material archives of monastic buildings” Biennial Conference of European Association of Social Anthropologists. Stockholm.
 • 2018 SEDLÁČKOVÁ, T., SPALOVÁ, et al. ”Moral Economy of Monasteries in the Czech Republic; in the Process of Separating the State and the Church” Annual Conference of Biograf Journal. Mochov.

Publikace

 • Sedláčková, Tereza, and Barbora Spalová. 2019. “The Lived Spirituality Of Czech Monasteries Through Architectural Materiality”. In A Visual Approach To The Study Of Religious Orders: Zooming In On Monasteries, Marcin Jewdokimow and Thomas Quartier, 121-147. New York, NY: Routledge.
 • Under Review Sedláčková, Tereza. Stávat se autentickým: politizace antropologického těla v terénním výzkumu. Biograf.

Facebooktwitterlinkedin