Fedora Parkmann: výzkum a CV

Transnacionální pohled na českou sociální fotografii: případ mezinárodních výstav v Československu (1933-1934) mezi Německem, Francií a SSSR

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění a odchýlení

Cílem mého projektu je zkoumat vazby mezi fotografií, levicovým hnutím a masovými médii v meziválečném Československu z transnacionální perspektivy. Projekt se zaměřuje na tři mezinárodní výstavy sociální fotografie, které byly organizované roku 1933 a 1934 v Československu “film-foto” skupinou Levé Fronty. Protože tyto kulturní události umožňovaly dialog a míšení různých aktérů a jejich tvorby pocházejících z odlišných prostředí, jsou ideálními místy pro transnacionální diskusi o sociální fotografii. Projekt bude věnován nejen rekonstrukci výstav, jejich obsahu a kritické recepce, ale zvláště jejich zasazení do transnacionálního kontextu tím, že bude zkoumat jejich předchůdce i následovníky vně i mimo Československo.

Využitím metodologií kulturních transferů a “histoire croisée” budu analyzovat sociální fotografii jako praxi, jež se zakládá na interakci mezi československou fotografickou scénou a zahraničím, zvláště SSSR a Německo. Samotný dispozitiv výstavy budu analyzovat jako celistvé médium s vnitřní dynamikou, jež spočívá ve výběru a uspořádání obrazů, v časové dimenzi události – její trvání a odkaz – a jejích ohlasech ve veřejném prostoru, tedy v tisku.

CV

Vzdělání a diplomy

2011-2017: Doktorské studium, dějiny umění (Sorbonne Université)
Název disertační práce: Paris – Prague : transferts en photographie, 1918-1939
2009-2011: Magisterské studium, dějiny umění (Sorbonne Université)
2008-2009: Magisterské studium, muzeologie (École du Louvre)
2004-2007: Bakalářské studium, dějiny umění a archeologie, (École du Louvre, Sorbonne Université)

Stipendia

2014: Stipendium na výzkum Dějiny umění, Centre Pompidou

2012: Stipendium Louis Rœderer pro fotografii, Národní knihovna ve Francii

Výuka

2018: Výuka dějin současného umění (1905-1945), Université catholique de l’Ouest, Angers (32 hod.)

2017-2018: Vyučující, dějiny současného umění (Sorbonne Université) (192 hod.)

2016: Výuka dějin současného umění (fotografie a rytina v 19. století), Université catholique de l’Ouest, Angers (24 hod.)

Výběr publikací

Články ve vědeckých časopisech
  • « Du photomontage comme trace de la circulation des savoirs artistiques. Le cas de Karel Teige », Histoire de l’art, n°78, 2016/1, p.117-130
  • « Logique circulatoire de la photographie imprimée. Le cas des revues d’avant-garde tchèques », Artl@s Bulletin, n°2, podzim 2015 p. 14-25
  • « Vilem Kriz (1921-1994) : la photographie surréaliste dans l’engrenage du temps », Revue de la Bibliothèque nationale de France, n° 47, říjen 2014, p.68-77
  • « Un avatar tchécoslovaque de la Fifo : l’Exposition internationale de photographie, Prague, 1936 », Études photographiques, n° 29, květen 2012, p.43-81

Afiliace

  • členka redakční rady Marges, revue d’art contemporain
  • členka Association de recherche sur l’image photographique (ARIP)
Facebooktwitterlinkedin